LGS 2023 Sayaç Geri Sayım | 2023 LGS Kaç Gün Kaldı?

33 27.313

LGS 2023 Sayaç Geri Sayım | 2023 LGS Kaç Gün Kaldı? 2023 LGS’ye Kaç Gün Kaldı 2023 LGS Geri Sayım Sayacı, 2023 LGS Tarihi. 2023 Lise Geçiş Sınav tarihi belli oldu. 2023 LGS sınavı ne zaman olacak detaylar yazımızda.

LGS 2023 Sayaç Geri Sayım

2023 LGS Kaç Gün Kaldı, 2023 LGS Geri Sayım Sayacı, 2023 LGS Ne Zaman

2023 LGS Ne Zaman

  • 2023 LGS Kaç Gün Kaldı Geri Sayım Sayacı
  • LGS Başvuru Tarihi: 03-14 Nisan 2023
  • Sınav Giriş Belgelerinin Yayım Tarihi: 22 Mayıs 2023
  • LGS Sınav Tarihi: 4 Haziran 2023
  • Sınav Sonuçlarının İlanı: 30 Haziran 2023

2022-2023 LİSE TABAN PUANLARI

2023 LGS Liseye Geçiş sınavı 4 Haziran 2022 tarihinde Pazar günü saat 09.30′ da birinci oturumda SÖZEL, ikinci oturumda SAYISAL derslerden sınav yapılacak. İki oturum halinde yapılacak olan sınavdan en az 1 saat öncesinden sınav yerinde olmanız gerekiyor. LGS sınavına 8. sınıf öğrencileri girecek. Sınava girecek adaylara 40 sayısal, 50 sözel soru sorulacak. Sayısal soruları için 80 dakika, sözel sorular için 75 dakika verilecek. Sınav sonuçları sınavdan 1 ay sonra açıklanacak.

2023 LGS DENEME SINAVI PDF

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

2023 LGS KAÇ NET KAÇ PUAN

LGS PUAN HESAPLAMA MEB

LGS ÖRNEK SORULAR MEB

8. SINIF YAZILI SORULARI

LGS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2023 LGS Hakkında Bilgiler

2022 LGS Kaç Gün Kaldı Geri Sayım Sayacı  LGS Ne Zaman
2022 LGS Kaç Gün Kaldı Geri Sayım Sayacı

2023 LGS Merkezî Sınav, 4 Haziran 2023 PAZAR günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

LGS PUAN HESAPLAMA MEB

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı
standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

LGS 2023 Sayaç Geri Sayım | 2023 LGS Kaç Gün Kaldı?

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!