2022 LGS Puan Hesaplama Robotu MEB – 8. Sınıf (Güncel)

21.858

2022 LGS Puan Hesaplama MEB Güncel – 8. Sınıf puan hesaplama sistemi burada. LGS puan hesaplama 2022 MEB sınav sistemine uyumlu olarak hazırlandı. LGS kaç net kaç puan. 8. Sınıf LGS hesaplama 2022.

2022 LGS Puan Hesaplama

8. Sınıf 2022 LGS Puan Hesaplama Robotu MEB. 2022 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için en güncel puan hesaplama robotu burada. MEB puan hesaplama sistemi ile %100 uyumlu olan LGS puan hesaplama motoru 8. Sınıf öğrencileri için uzman eğitimcilerimiz tarafından hazırlandı.

LGS Puan Hesaplama MEB

LGS TESTLERİ ÇÖZ – TÜM DERSLER

LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

2021 LGS puan hesaplama yapılırken MEB tarafından belirlenen katsayılar kullanılır. Standart sapma olmadan belirlenen katsayılar şu şekildedir. LGS sayısal puan hesaplama için matematik netleri ve Fen Bilimleri netleri 4 katsayısı ile çarpılır. LGS sözel hesaplama için ise Türkçe netleri 4 katsayısı ile, İngilizce, Din Kültürü ve İnkılap tarihi netleri ise 1 ile çarpılır.

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

LGS DENEME SINAVLARI PDF

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS Puan Hesaplama Robotu MEB
LGS Puan Hesaplama Robotu MEB

8. SINIF YAZILI SORULARI

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler
dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

LGS Katsayıları Nelerdir

LGS’ de 20 soru çıkan derslerin katsayıları 4 ile çarpılırken, soru sayısı 10 olan derslerin katsayıları 2 ile çarpılır.

DersKatsayı
Matematik4
Fen Bilimleri4
Türkçe4
Din Kültürü1
İngilizce1
İnkılap Tarihi1
8. Sınıf 2022 LGS Puan Hesaplama Robotu MEB

LGS Kaç Net Kaç Puan

Lise Geçiş Sınavı (LGS) 8. sınıf öğrencileri için bir dönüm noktasıdır. İyi bir çalışma stratejisi ile çok güzel bir lise kazanılabilir. Bunun için LGS’ de en az 400 puan almak gerekiyor. Aşağıda bazı puan türleri ve alınması gereken azami net sayıları belirtilmiştir.

Yukarıdaki LGS puan hesaplama motoru kullanılarak MEB uyumlu güncel puan hesaplaması yapılabilir. 2021 LGS sınavına girecek arkadaşlara başarılar dileriz.

Türkiye’ deki En İyi 15 Lise

Türkiye’ deki en iyi 15 lise listesi aşağıdadır.

Okul AdıPuanYüzdelik
Galatasaray Lisesi (İstanbul)500,0000,01
İstanbul Erkek Lisesi497,4120,06
Ankara Fen Lisesi495,1050,09
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)494,8250,11
İzmir Fen Lisesi494,5700,11
İstanbul Atatürk Fen Lisesi493,3970,20
Çapa Fen Lisesi (İstanbul)492,3940,25
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul)489,6750,34
Tofaş Fen Lisesi (Bursa)489,6180,36
Aydın Fen Lisesi488,4440,44
Adana Fen Lisesi487,9670,46
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İstanbul)487,9670,46
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi (Kayseri)487,9670,46
Erbakır Fen Lisesi (Denizli)486,8920,56
LGS Puan Hesaplama 2021

LGS Yanlışlar Doğruyu Götürür mü?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl Haziran ayı içerisinde yapılan LGS sınavında 3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

LGS Soru Dağılımı

Merkezî Sınav, Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS sınavı kapsamı; Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

2022 LGS Sınavı

Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecektir. Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır.
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

LGS Sonuçlarına İtiraz

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır

Bunlar da ilginizi çekebilir

12 Yorumlar
  1. […] 2021 LGS Puan Hesaplama […]

  2. […] LGS Puan Hesaplama […]

  3. […] LGS Puan Hesaplama […]

  4. […] 2021 LGS Puan Hesaplama […]

  5. […] 2021 LGS PUAN HESAPLAMA […]

  6. […] LGS PUAN HESAPLAMA MEB […]

  7. […] LGS PUAN HESAPLAMA MEB […]

  8. […] 2021 LGS PUAN HESAPLAMA […]

  9. […] 2021 LGS PUAN HESAPLAMA […]

  10. […] 2021 LGS PUAN HESAPLAMA […]

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!