2022 KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Testi Çöz-1

0 2.752

2022 KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Testi Çöz-1. Sözcükte Anlam Testi KPSS, Sözcükte Anlam Testi KPSS Çıkmış Sorular, Sözcükte Anlam Testi Çöz, KPSS Sözcükte Anlam Testi PDF. Türkçe Sözcükte Anlam Testi

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1 3 2022 KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Testi Çöz-1
A
Doğru dürüst plânlamadan harekete geçmek insanı yanıltır.
B
Bir iş yaptırmak istiyorsak onun ustasını bulmalıyız.
C
İnsan yaşamı süresince iyi niyetli, olumlu olursa, olayları da iyi yorumlar.
D
Kişinin düşüncesi hangi doğrultuda ise, uygulamaları da aynı doğrultuda olur.
E
Kıymetli mallarımızı çok iyi korumak lazım.
1 numaralı soru için açıklama 
Altı çizili cümlenin anlamı doğru dürüst plânlamadan harekete geçmek insanı yanıltır.
Soru 2
"Ağır" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "Hafif hareketleri çevreden tepki görmesine yol açıyordu." cümlesindeki "hafif" sözcüğünün anlamca karşıtıdır?  
A
Bu ağır şartlar altında geçimini sürdürmesi zor.
B
Ağır ağır çıkın merdivenleri, nefesiniz kesilir.
C
Bu kadar ağır bir suçlama karşısında sessiz kalamazdı.
D
Beli ağrıdığı için ağır bir şey kaldıramıyor.
E
Ağır davranışlarıyla yaşından büyük olduğu izlenimini uyandırmıştı.
2 numaralı soru için açıklama 
Ağır davranışlarıyla yaşından büyük olduğu izlenimini uyandırmıştı anlamca karşıtıdır.
Soru 3
“Günümüzde yapılan yeni araştırmalar, gözlemler sonunda eğitim anlayışı da değişmiştir.” Söz konusu değişimin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdaki cümlelerin hangisiyle, ayraç içinde verilenler arasında anlamca bir ilişki yoktur?
A
“Ne biliyorsun?” yerine “Daha neleri bilmek istersin?” diye sorar. (Yeni bilgiler kazandırma)
B
“Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini öğretir. (Bilgi edinme sürecini sınırlamama)
C
Kalıplaşmış programlardan farklı olarak öğrencilerin gereksinimlerini, ilgi alanlarını olabildiğince öne çıkaran bir yol izler. (Bireysel özellikleri önemseme)
D
Bilgiyi ve deneyimleri somut, gerçek örneklere bağlayarak aktarır. (Bilinenleri hayatla ilişki kurarak gösterme)
E
Çağın gereklerine uygun bir donanım ister. (Söylenenleri düşünmeden, olduğu gibi benimseme)
3 numaralı soru için açıklama 
Çağın gereklerine uygun bir donanım ister. (Söylenenleri düşünmeden, olduğu gibi benimseme) uyuşmamaktadır.
Soru 4
(I) Kim ne derse desin, eleştirmenler özelde edebiyatın, genelde sanatın üvey evlatlarıdır. (II) İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin bir gerçektir bu. (III) Şairler ve yazarlar, onları pek sevmezler, soğuk bir iş ilişkisidir eleştirmenlerle aralarındaki. (IV) Överseniz mesele yok, kupkuru bir teşekkürle yetinir çoğu. (V) Ama beğenmezseniz hemen çıkarırlar acımasız eleştiri oklarını ve saplamaya başlarlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
II. cümlede mecazlı söyleyiş yoktur.
Soru 5
Hayatta iki tür insan vardır: Birinci gruptakiler, hayata eldivenle dokunanlar; ikinci gruptakiler, hayata eldivensiz dokunanlar. Hayata eldivenle dokunanların hiç yıpranmamak gibi bir ayrıcalıkları vardır. Eldivensiz dokunmaya görün acır, yanar canınız. Ama her şeyi daha derinliğine duyumsar, daha yoğun yaşarsınız. Sanatçının bunlardan birini seçme lüksü yoktur. O, hayata eldivensiz dokunanlardandır. Bu parçada geçen “sanatçının hayata eldivensiz dokunması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaşanılanları bir değerlendirmeden geçirme
B
Ümitlendirici ortamlar yaratma
C
Olayları düş gücüyle yeniden yaratma
D
Yaşamdaki güçlükleri doğrudan anlatma
E
Yaşama yeni anlamlar yükleme
5 numaralı soru için açıklama 
Anlatılmak istenen yaşamdaki güçlükleri doğrudan anlatmadır.
Soru 6
2 2 2022 KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Testi Çöz-1
A
II. ve III.
B
III. ve IV.
C
I. ve IV.
D
IV. ve V.
E
I. ve II.
6 numaralı soru için açıklama 
III. ve IV. tümcelerde ―dönme sözcükleri ―vazgeçmek, caymak anlamındadır. Dolayısıyla bu iki tümcede de bu sözcükler birbirine çok yakındır.
Soru 7
Aşağıdaki tırnak içindeki sözcüklerden hangisi, mecaz anlamda kullanılmamıştır?  
A
Bu haber hepimizi, bütün aileyi, sevince "boğdu."
B
Yeni elbiselerini birkaç gün içinde "benzetti."
C
Son zamanlarda köşeyi "dönmek" sözü söyle­nip duruyor.
D
"Umarım" hepiniz istediğiniz fakülteyi kazanır­sınız.
E
Bu renk bu odaya hiç de "gitmemiş."
7 numaralı soru için açıklama 
"Umarım" hepiniz istediğiniz fakülteyi kazanır­sınız. mecaz anlamlı değildir.
Soru 8
Bir gün Nuru Osmaniye’de bir yazar arkadaşımla karşılaştım. “Ne o beyim, romancılığa mı başladın?” dedi. Şaka etmediğini sesinden, bakışından anlamıştım. Demek benim takma adla yazmama bir şey demiyordu da kendi adımı kullanarak yazmamı __________ sayıyordu. Roman, romancıların alanıydı. Bir ozan buraya burnunu sokamazdı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
A
Kendi borusunu çalmak
B
Başına dert açmak
C
İş çıkarmak
D
Çizmeden yukarı çıkmak
E
Kendi göbeğini kendi kesmek
8 numaralı soru için açıklama 
" çizmeden yukarı çıkmak" getirilmelidir.
Soru 9
Sanatta ve edebiyatta etkilenme doğaldır. Çünkü sanatçının en önemli özelliği, sürekli arayış içinde olması, kendini yeterli görmemesidir. Nitekim yazar Andre Gide, kendine yettiğini söyleyen sanatçıyı “zekâsına diyet yaptıran insana benzetir. Bu parçada geçen “zekâsına diyet yaptırmak” sözüyle sanatçılara özgü hangi özellik belirtilmek istenmiştir?
A
Düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliştirmeme.
B
Öz eleştiri yapma alışkanlığı olmama
C
Görüşlerini başkalarıyla paylaşmak istememe
D
Başkalarını taklitten kaçınma
E
Yaratıları üzerinde gerektiği ölçüde çalışmama
9 numaralı soru için açıklama 
Sanatçıya özgü özellik düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliştirmemedir.
Soru 10
Bazen bir kavramı tek bir sözcükle anlatmak mümkünken, onu birden fazla sözcükle anlatırız buna dolaylama denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?  
A
Yolcular vapur iskelesine tam zamanında gelmişlerdi.
B
O, ancak kırk yaşında yuva kurabildi.
C
Arkadaşım gece filmlerini kaçırmaz.
D
Bu konuyu hangi kitapta bulacağımı bilemiyorum.
E
Bu yörede ekip biçmek çok para kazandırmıyor.
10 numaralı soru için açıklama 
B seçeneğinde geçen ―yuva kurmak‖ sözü, dilimizde ―evlenmek‖ anlamındadır. Dolayısıyla bu sözde dolaylama söz konusudur. Çünkü dolaylama, bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı, birden fazla sözcükle anlatmaktır.
Soru 11
Kocası onu bırakıp da Almanyalara gidince kendi ekmeğini kazanmaya çalışan kanaat sahibi biri oluverdi. Bu cümlede geçen "kanaat sahibi olmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir  
A
İnançlı olmak
B
Gönül zengini olmak
C
Kısmetine razı olmak
D
Fikir sahibi olmak
E
Doyumsuz olmak
11 numaralı soru için açıklama 
―kanaat sözcüğü, dilimizde ―razı olmak anlamındadır. Bu sözün anlamı, C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insandan doğaya aktarma yapılmıştır?  
A
Masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem.
B
Onun kadar merhametsiz, taş yürekli bir adam görmedim.
C
Birbirlerine öyle yakışmışlar ki tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş sanki.
D
Senden ayrıldığına inanamıyorum, şaka gibi geliyor bana.
E
Sana çeyiz alınacak diye turşum çıktı, çok yoruldum.
12 numaralı soru için açıklama 
―Boynunu bükmek, insana özgü bir özelliktir. Bu söz, insan dışı bir varlık olan ―kağıt kaleme aktarılarak kişileştirme sanatı yapılmıştır.
Soru 13
I. Kurulda konuşulanları başkalarına aktarmış. II. Köy ve köylü gerçeğini aktardı şiirlerine. III. Bütün ceplerimi aktardım, anahtarı bulama­dım. IV. Yazarın son romanını sinemaya aktardım. V. Bu yaz kiremitleri aktarmak gerekir. "Aktarmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?  
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
13 numaralı soru için açıklama 
5 farklı anlamda kullanılmıştır.
Soru 14
Yahya Kemal’i ve Nazım Hikmet’i ayrı tutarsak küçük mutluluklar Türk şiirine Garip döneminde bir uğrayıp geçmiştir, diyebiliriz. Biraz Ziya Osman, çok az Cahit Sıtkı... Onun dışında “Hüzün ki en çok yakışandır bize.” anlayışı egemendir. Cemal Süreya’nın, Garipçilerin izine basarak yürüdüğü kimi şiirlerinde de bu anlayışın yansımalarını görürüz. Ne var ki onun şiirlerinde genel olarak ince bir hüzün söz konusudur. Bu parçada geçen “izine basarak yürüme” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karamsarlığı yeğleme
B
Yeni biçimler arama
C
Benzer duyguları işleme
D
Kalıcı olmayı amaçlama
E
Herkesçe anlaşılmama
14 numaralı soru için açıklama 
izine basarak yürüme sözüyle anlatılmak istenen benzer duyguları işlemedir.
Soru 15
Bilimsel bir yazı, dile getirdiği düşünce ne olursa olsun her türlü duyguyla, duygusallıkla ilgisini kesmiştir. Böylesi yazılarda bilim adamı, kendini mümkün olduğu kadar paranteze almalıdır. Bu yazılar, “Nesneler kendisi konuşuyor.” diyenleri haklı çıkarmalıdır. Bu parçada geçen “kendini paranteze almak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Farklı görüşlere saygı duymak
B
Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak
C
Konu dışına çıkmamak
D
Özgün bir bakış açısına sahip olmak
E
Anlama çabası içinde olmak
15 numaralı soru için açıklama 
kendini paranteze almak sözüyle anlatılmak istenen kişisel değerlendirmelerini yansıtmamaktır.
Soru 16
Bilim, teknik, sanat, meslek alanlarında özel kavramları karşılayan sözcüklere "terim" denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?  
A
Doğu Anadolu Bölgesi‘nde kaç platomuz var?
B
Hepiniz iç açıların toplamının kaç olduğunu biliyorsunuz.
C
Bu cümlenin öznesi bir isim tamlamasıdır.
D
Perdeyi çek de dışarıyı seyredeyim doya doya.
E
Bu derste de suda ışığın kırılmasını inceleyeceğiz.
16 numaralı soru için açıklama 
A‘da ―plato, B‘de ―açı, C‘de ―özne, isim tamlaması, E‘de ―ışığın kırılması sözleri terim anlamlıdır. D seçeneğinde ise terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır.
Soru 17
"Yumuşak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Dikkat et, bu plastik parça sert, kırılabilir." cümlesindeki "sert" sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır?  
A
Bugün hava, düne göre daha yumuşak.
B
Bu yumuşak sözler onu yatıştırdı.
C
Yaş dallar yumuşak olur.
D
Ağrıyan boynunu yumuşakça ovdu.
E
Onun yüzü yumuşak, kimseye bir şey diyemiyor.
17 numaralı soru için açıklama 
Soru kalıbında ve C seçeneğinde geçen yumuşak sözcükleri, tamamen gerçek anlamdadır.
Soru 18
Oraya vaktinde ________  bu iş daha başka bir biçim alırdı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?  
A
gidebilseydim
B
varabilseydim
C
yetişseydim
D
arasaydım
E
ulaşsaydım
18 numaralı soru için açıklama 
Dilimizde Oraya vaktinde arasaydım. diye bir kullanım söz konusu olamaz. Bu bakımdan D‘de verilen sözcüğün bu cümleye getirilmesi olanaksızdır. Diğerleri ise kullanılabilir
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılmıştır?  
A
O insan için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.
B
İki gün için İzmir'e gidilmez, diyorum.
C
O sıralarda Ankara'da olmadığım için düğününüze gelemedim.
D
Harcaması için biraz para verdim.
E
Sizin için herkes farklı şeyler söylüyor.
19 numaralı soru için açıklama 
Harcaması için biraz para verdim. cümlesinde "için" sözcüğü, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılmıştır.
Soru 20
L. Frank Baum, bu dünyadan geçerken (I) öyle derin izler bıraktı ki(II)yaşamanın değerini (III) milyonlarca kez kanıtlamış oldu. Bu ölümsüz yazarın eli değdiği(IV) anda çocuk edebiyatı yeşermeye (V) başladı. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
20 numaralı soru için açıklama 
III. sözcükte yoktur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!