11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

0 171

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2022-2023). Lise 11. Sınıf Tarih dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 11. Sınıf Tarih 2. Yazılı soruları çöz.

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Konuları

11. Sınıf Tarih Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 11. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

11.SINIF 2. DÖNEM TARİH KONULARI
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması
Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
İhtilaller Çağı
Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler
Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Sermaye ve Emek
El Emeğinden Makineleşmeye
Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus
Modern Hayattaki Sosyal Değişim

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Test Çöz

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Tarih yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin çağdaş anlamda kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?
A
Okuryazarlık oranının artması
B
Şehirleşme sürecinin yaşanması
C
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
D
Demokratikleşme çabalarının hızlanması
E
Devlet politikalarının kolayca benimsenmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde kamuoyunun oluşmasında en etkili araç olmuştur?
A
Telgraf
B
Telefon
C
Gazete
D
Matbaa
E
Posta
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrası kentleşme süreciyle beraber sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
A
Sosyal tabakalaşmanın yeniden şekillenmesi
B
Şehirden kırsala göçün başlaması
C
Orta sınıfın meydana gelmesi
D
Akrabalık ilişkilerinin göreceli olarak zayıflaması
E
Ailenin biçimsel olarak küçülmesi
Soru 4
XIX. yüzyılda İstanbul’a yeni bir görünüş kazandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği savunulamaz?
A
Tramvayların işletilmesi ve tünellerin yapılması
B
Avrupalı uzmanlara şehir projeleri hazırlatılması
C
Avrupa tarzı bulvar ve çevre yollarının açılması
D
Şehir yönetiminde Avrupa usullerinin benimsenmesi
E
Bauhaus mimari tarzının benimsenmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Mürur Tezkiresi uygulamasının nedenleri arasında gösterilemez? 
A
Başkente işsiz akınını engellemek
B
Asker kaçaklarını tespit etmek
C
Vergi ihlallerini önlemek
D
Ülke içinde seyahat edenleri kontrol altında tutmak
E
İstanbul’a giriş yapanları ve İstanbul’a yerleşenleri denetlemek
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesine yapılan göçler sonucunda ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
A
Sağlık
B
Gecekondulaşma
C
Yerleşme
D
Barınma
E
Beslenme
Soru 7
XIX. yüzyılda Avrupa’da mutlakiyetçi krallıkların sonunu getiren, demokratik devlet ve toplum düzeni ile devletin laikleştirilmesini ve millî devletlerin oluşumunu hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Sanayi Devrimi
B
Napolyon Savaşları
C
1815 Viyana Kongresi
D
1830-1848 İhtilalleri
E
Metternich Sistemi’nin kurulması
Soru 8
Osmanlı ülkesine göç edip zamanla sürekli yerleşime geçen muhacirler, yerli halkla daha çok aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmazlık yaşamıştır?
A
Su paylaşımı
B
Etnik çatışmalar
C
Kan davaları
D
Arazi anlaşmazlıkları
E
Mezhepsel çatışmalar
Soru 9
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne kitlesel göçler olmuştur. Baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman ve gayrimüslim halklardan insanlar Osmanlı Devleti’ne göç etmiştir.
Aşağıdaki topluluklardan hangileri Osmanlı Devleti’ne Avrupa’dan göç etmemiştir?
A
Tatar-Çerkez
B
Çek-Tatar
C
Çek-Macar
D
Leh-Çek
E
Macar-Çerkez
Soru 10
  1. Kafkaslar
  2. Balkanlar
  3. Kırım
Yukarıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin göç aldığı bölgelerden biridir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Osmanlı Hükûmetinin uyguladığı ekonomik boykotlar millî iktisat politikalarının uygulamaya konulmasına neden olmuştur?
A
31 Mart Olayı
B
Bab-ı Ali Baskını
C
Bulgaristan’ın bağımsızlını ilanı
D
Avusturya-Macaristan’ın Bosna Hersek’i ilhakı
E
Yunanistan’ın Girit Adası’nı ilhakı
Soru 12
Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Osmanlı borçları ilk defa uluslararası bir sorun olarak ele alınmıştır?
A
Berlin Antlaşması
B
Edirne Antlaşması
C
Ayastefanos Antlaşması
D
Bükreş Antlaşması
E
Hünkar İskelesi Antlaşması
Soru 13
Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki harcamalardan hangisi için kullanmıştır? 
A
Demiryolu yapımı
B
İç borç ödeme
C
Bütçe açığının kapatılması
D
Yeni sarayların inşası
E
Kırım Savaşı giderleri
Soru 14
Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki Avrupa Devletleri’nin hangisinden almıştır? 
A
Fransa
B
İspanya
C
İngiltere
D
Portekiz
E
Avusturya
Soru 15
Osmanlı Devleti’nin dış borçlar sorunu kesin olarak aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle çözüme kavuşturulmuştur?
A
Uşi Antlaşması
B
Lozan Antlaşması
C
Ayastefanos Antlaşması
D
Berlin Antlaşması
E
Balta Limanı Ticaret Antlaşması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 11. Sınıf Tarih yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları Çözerken

11. Sınıf Tarih Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

  • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
  • Sorunun kökünü iyi incelemeli
  • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
  • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
  • Çok acele edilmemelidir.
  • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
  • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

11. Sınıf Yazılı soruları çöz (2022-2023). 11. Sınıf Tarih yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı soruları çöz. 11. Sınıf Tarih yazılı soruları test. 11. Sınıf Tarih yazılı soruları 2. Dönem 2. Yazılı. 11. Sınıf Tarih yazılı soruları çöz online test.

11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2022-2023)
11. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2022-2023)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

11. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!