2022 Uzman Öğretmenlik Eğitimi Çalışma Kitabı PDF indir

2 9.662

2022 MEB Uzman Öğretmenlik Eğitimi Çalışma Kitabı PDF WORD indir. 2022 Uzman Öğretmenlik Eğitimi Kitabı PDF indir. Uzman Öğretmenlik Eğitim Kitabı indir. Uzman Öğretmenlik Kitabını PDF olarak indir.

2022 Uzman Öğretmenlik Eğitimi Çalışma Kitabı PDF

“Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı” içerisinde, uzman öğretmenlik yetiştirme programı kapsamında alan uzmanları tarafından hazırlanmış 9 modül yer almaktadır. Uzman öğretmen unvanı için sınava girecek öğretmenlerimizin Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) yer alan uzman öğretmenlik eğitim videolarını tamamlamış olmaları sınava giriş için bir ön koşul olup öğretmenlerimiz sınavda bu
kitapta yer alan içeriklerden sorumludurlar.”

UZMAN ÖĞRETMENLİK ÇIKMIŞ SORULAR

Uzman Öğretmenlik Eğitim Dokümanları

Görme Engelliler İçin Eğitim Dokümanları

Eğitimde bireysel farklılıkların öneminin artması sonucu pek çok araştırmacı tarafından araştırma konusu olan farklılaştırılmış öğretim; alan teorisyenleri tarafından bir araç, bir tutum, bir yaklaşım, bir felsefe, bir program uyarlama stratejisi, bir organizasyon stratejisi veya bir sınıf yönetimi modeli olarak ifade edilmektedir.

Tüm öğrenciler farklıdır ve farklılaştırmayı destekleyen öğretmen, sınıfındaki çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi ele almasına ve yönetmesine yardımcı olan farklı stratejiler kullanmalıdır. Başka bir deyişle farklılaştırılmış öğretim, öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığıyla öğrencilerin çeşitliliğine yanıt vermek anlamına gelir. Çeşitli kuram ve teoriler, öğretmenlerin, öğrenci çeşitliliğine yanıt vermek için öğretim stratejilerinde değişiklik yapma konusunda nasıl kararlar aldıklarını tanımlamaya yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı; Piaget’in bilişsel gelişim kuramına, Vygotsky’nin yakınsal gelişim alanına ve Gardner’ın çoklu zekâ kuramına, beyin temelli öğretim araştırmalarına ve öğrenme stillerine dayanmaktadır (Gregory & Chapman,2007).

İÇİNDEKİLER
Modül 1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri…………………………………………………………… 1
Modül 2 Ölçme ve Değerlendirme………………………………………………………………….. 68
Modül 3 Özel Eğitim ve Rehberlik ……………………………………………………………….. 121
Modül 4 Eğitimde Araştırma ve Ar-Ge Çalışmaları………………………………………… 193
Modül 5 Eğitimde Kapsayıcılık ……………………………………………………………………. 260
Modül 6 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ………………………………………………….. 311
Modül 7 Sosyal Etkileşim Ve İletişim …………………………………………………………… 355
Modül 8 Dijital Yetkinlik…………………………………………………………………………….. 375
Modül 9 Güvenli Okul ve Okul Güvenliği …………………………………………………….. 415

EĞİTİM VİDEOLARI ÇEKİM VE KURGU YERLERİ
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Adana Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Antalya Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konya Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Ankara Feza Gürsey Bilim Merkezi

2022 Uzman Öğretmenlik Eğitimi Çalışma Kitabı PDF ve WORD olarak indir

2 Yorumlar
  1. […] UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ ÇALIŞMA KİTABI […]

  2. […] Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (PDF) [MEB’in Yayınladığı 453 Sayfa] […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!