2022 TYT Türkçe Paragraf Yorumu Test Çöz-1

0 33.202

2022 TYT Türkçe Paragraf Yorumu Test Çöz-1. Paragraf Yorumu Test TYT, Paragraf Yorumu Test TYT Çıkmış Sorular, Paragraf Yorumu Test Çöz, TYT Paragraf Yorumu Test PDF

TYT Türkçe Paragraf Yorumu Test Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 TYT Türkçe Paragraf Yorumu Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. TYT Paragraf Yorumu Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

TYT KAÇ NET KAÇ PUAN

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
TYT Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm TYT Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıTYT Deneme PDF

TYT Türkçe Paragraf Yorumu Test Çöz - 1

Tebrikler - TYT Türkçe Paragraf Yorumu Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hem açık seçik, akıcı bir anlatım hem hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan bir titizlik. Hem herkesin bildiği konulara eğiliş hem de çok ince bir zihin yapısı isteyen derinliklere iniş. Denediği türlerin çokluğuyla değil, belirli türleri değişik yorumlarla sunmasıyla dikkati çeken bir yazar. Aşağıdakilerden hangisi, sanatçının bu parçada belirtilen özelliklerinden biri değildir?
A
Olayların ayrıntılarına inme
B
Yaratıcılık gücüne sahip olma
C
Sorunlara çözüm getirebilme
D
Bilinen konuları ele alma
E
Dili başarıyla kullanma
1 numaralı soru için açıklama 
2. cümlede bilinen konuların ele alındığı ve sanatçının yaratıcı bir güce sahip olduğu vurgulanıyor. Bu parçada, yazarın sorunlara çözüm bulmasıyla ilgili bir ayrıntı yok. Cevap (D) seçeneğidir.
Soru 2
(I) Cicero, bu eserinde yaşlılık sorunları hakkındaki düşüncelerini dört bölümde dile getiriyor. (II) "Yaşlıların yapacağı işler yok muydu?" diye başlıyor sözüne. (III) Ona göre yaşlılar, gençlerin yaptığı işleri yapamazlar, bedensel güçleri yetmez. (IV) "Ama..." der Cicero: "Yaşlılar, fiziksel olmayan daha büyük işler yapabilirler." (V) Hatta yaşlıların çoğu bakıma da muhtaçtırlar. (VI) Çünkü büyük işler çeviklikle değil, bilgi ve düşünce gücüyle yapılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, düşünce akışını bozmaktadır?
A
II
B
III
C
IV
D
V
E
VI
2 numaralı soru için açıklama 
"Ama..." der Cicero: "Yaşlılar, fiziksel olmayan daha büyük işler yapabilirler." cümlenin akışını bozmaktadır.
Soru 3
İri zeytin ağacının altında, erguvan dallarından örülmüş çardağın içi loştu. İyice, serindi de. Dışarıda ise bulutsuz bir temmuz göğü, öğle güneşinin yakıcı aydı nlığıyla dolup taşıyordu. Rüzgâr kesilmiş; toprak, üstüne yalınayak basılamayacak kadar ısınmıştı. Bütün canlıların, bitkilerin, ağaçların gölgelerine çekilmiş evcil hayvanların, kendilerini ikindi serinliğinin çıkmasına değin, yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A
Betimleme
B
Örneklendirme
C
Karşılaştırma
D
Tartışma
E
Açıklama
3 numaralı soru için açıklama 
Betimleme kullanılmıştır, yazar okuyucunun zihninde anlatılanları resmetme amacı gütmüştür.
Soru 4
(I) Şifalı bitkilerde en sağlıklı sonuçlar genellikle taze toplanmış otlardan sağlanır. (II) Bu nokta özellikle ağır hastalıkların üstesinden gelinmesi için çok önemlidir. (III) Kurutulan çiçekler için en elverişli zaman çiçek açma dönemidir. (IV) Yapraklar için çiçek açmadan ve açtıkları dönem uygundur. (V) Kökler ise baharda ya da güzde çıkarılmalıdır. (VI) Meyveleri ise olgunlaştıkları devrede toplamak gerekir. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçına cümleyle başlar?
A
II
B
IV
C
III.
D
VI
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
III. cümle başlamalıdır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A
Herkesle konuşabilirsin fakat faziletini muhafaza etmelisiniz.
B
Oysa cesaretli bir adam, tek başına çoğunluktur.
C
Küçük insanların da gururları vardır.
D
Bu konu diğer sanatçılar tarafından da ele alınmıştır.
E
Hatalar, dolu bir hayat için ödediğimiz bedeldir.
5 numaralı soru için açıklama 
"Hatalar, dolu bir hayat için ödediğimiz bedeldir." cümlesi ile başlamalıdır.
Soru 6
İnsan kendi yaşamı, kendi kişiliği, kendi özverisi ile bir örnek oluşturamazsa, bir işin başı olmaya kalkmamalıdır. Hele çevrecilik gibi bir akımın savunuculuğunu yapacaksa bunu kentlerden değil, kırlardan yapmalı. O işin yalnız felsefesi ile yetinmeyip pratiğine de yönelmeli. Kişisel deneyimlerinin ışığında konuşabilmeli. Büyük kentin çılgınca ve tutarsız yaşamından bezmek kolaydır. Doğada kendine kurtuluş olanakları bulmak da çekici gelebilir. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülebilir?
A
Ama böyle bir kararı alabilecek, kararın arkasında durabilecek yürek ister.
B
Aksi halde her romantik özlem gibi çabucak sönüverir.
C
Böyle bir karar vermek en kötü sonuçlardan biridir.
D
Ama çevreci olmak için bu, sadece bir başlangıçtır.
E
Büyük kente ve oradaki ilişkilerimize bir son vermek gerekir.
6 numaralı soru için açıklama 
"Ama çevreci olmak için bu, sadece bir başlangıçtır." sürdürülmelidir.
Soru 7
"Resim ile müzik arasında nasıl fark var ise öykü ile masal arasında da belirleyici farklar vardır. Öyküde yaşanmış veya yaşanması mümkün olaylar anlatılır. Kahramanları bizden biri gibidir. Ancak masal da olağanüstülükler çoktur. Bilinmeyen bir yer vardır. Kahramanlar, abartılı bir şekilde donatılmıştır. Sonra masallarda zaman da kesin olarak bilinmez. Öyküler ise masaldan bu yönüyle ayrılır." Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Tanımlama
B
Tanık gösterme
C
Karşılaştırma
D
Öyküleme
E
Betimleme
7 numaralı soru için açıklama 
Resim ile müzik , öykü ile masal
Soru 8
Sina Akyol, şiir yaşamına “Su Tadında” yla başladığı günden bu yana daima okurunu da işin içine katmış, hatta okurunu şair yapacak boşluklar bırakmaya başlamıştır. Dizelerinde avazı çıktığı kadar susması bundan. Bu suskunluk, okur için bir sağaltım süreci aynı zamanda. Akyol’u okumak; okuru besleyen, koruyan ve düşündüren bir uğraş… Bu paragrafta geçen “avazı çıktığı kadar susmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
İlk şiirlerinden itibaren okurun düşüncesine uygun yazmak
B
Anlamı oluşturmada okurun da sorumluluk almasını sağlamak
C
Kısa şiirler yazarak okuru dinginleştirmek
D
Şiirinin anlam derinliklerini yüksek kültüre mensup okurlara açmak
E
Edilgen bir okur kitlesi oluşturmaya çalışmak
8 numaralı soru için açıklama 
Bu soruda “okurunu da işin içine katmış, hatta okurunu şair yapacak boşluklar bırakmaya başlamıştır. Dizelerinde “avazı çıktığı kadar susması bundan” bölümünü okuduğunuzda yanıtı daha çabuk bulursunuz. Bu durumda okuru da işin içine katıyorsa anlamın oluşması için okurun da sorumluluk almasını sağlamaktadır. Doğru seçenek B 'dir.
Soru 9
Kültür Bakanlığının 20. yüzyılın en iyi şairlerinden Nüzhet Erman’ın anısına düzenlediği önemli yarışmaya başvurular başladı. 40 yaşın altındaki şairlerin son bir yıl içinde yayımlanan şiir kitapları değerlendirilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi iki hafta sonra dolacak. Ödül için aday gösterilen eserlerden altı şar adet, Kültür Bakanlığı’na ulaştırılacak. Yarışmanı n seçici kurulu; öğretim üyelerinden ve şairlerden oluşacak. Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açıklama
B
Öyküleme
C
Betimleme
D
Örnekleme
E
Tartışma
9 numaralı soru için açıklama 
Parçada Nüzhet Erman'ın anısına düzenlenen yarışma başvurularına, başvuru şartlarına dair açıklayıcı bilgiler verilmektedir. Yanıt A
Soru 10
(I) Çocukluğumda kuyudan su çekmek pek hoşuma giderdi. (II) Bu işin kendine göre bir ustalığı vardır. (III) Ustalaşmak her işin kolayca bitirilmesine yarar. (IV) Kovayı yavaş yavaş sarkıtacaksın; suya değdiğinde aşağıdan yukarı şıpır şıpır bir ses yankılanır. (V) O zaman elindeki ipi, sağa sola, yukarı aşağı hafif hafif oynatarak suyun kovaya dolmasını bekleyeceksin. Numaralanmış cümlelerden hangisi konunun akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
10 numaralı soru için açıklama 
III. cümle akışını bozmaktadır.
Soru 11
Aile, toplumun çekirdeğini oluşturur. Sağlıklı bir toplumun oluşması aileye bağlıdır. Çünkü ailenin bir ferdi olan çocuk, ilkönce eğitimini bu kurumdan alır, sonra dışa açılır. Eğer çocuk, sağlıklı birikimleri aileden almışsa, arkadaşlarını da dikkatli bir şekilde seçer. Sağlam dostluklar üzerine binasını kurar. Alphonse Karr’in: “Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin fertlerini bizzat kendi seçer.” sözü, bu bakımdan ayrı bir değer taşımaktadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A
Betimleme
B
Örnekleme
C
Öyküleme
D
Karşılaştırma
E
Tanık gösterme
11 numaralı soru için açıklama 
"Alphonse Karr’in: “Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin fertlerini bizzat kendi seçer.” sözü, bu bakımdan ayrı bir değer taşımaktadır." Tanık gösterme örneğidir.
Soru 12
Edebiyatta, düşüncenin ardında bir düşünce daha olması, onun ardında gene bir düşünce olması iyidir. Böyle olmazsa edebiyat bir plastik masaya benzer; dümdüz olur. Oysa bir tahta masaya benzemesi gerekir; tahtanın altında başka damarlar, başka biçimde görünümler vardır. Tahtanın derinine indikçe insan başka biçimlere rastlar. Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Anlatımda Çeşitlilik
B
Anlamda Kalıplaşma
C
Anlatım Derinliği
D
Anlam Yoğunluğu
E
Düşüncelerdeki Değişme
12 numaralı soru için açıklama 
Paragrafta söz edilen, anlam boyutudur. Anlatım boyutu eserin biçimsel yapısına yöneliktir. Bu paragrafta “anlatım boyutu” değil “içerik boyutu“ndan söz edilmiştir. Cevap (B) seçeneğidir.
Soru 13
"Bizde roman ya da öykülerin belli şablonlara göre yazılması gerektiğine dair tuhaf, kuralcı bir inanç vardır; eserin içeriği, düşüncesi, duygusu, biçemi, yazarın neyi, nasıl ve neden yapmaya çalıştığı değil de bu kalıplara uyup uymadığı sorgulanır." diyen bir yazar, sanat eserleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?
A
Dil ve anlatıma yeterince önem verilmediğine
B
Sanatta önemli olanın faydacılık olduğuna
C
Sanatın ve sanatçının kurallara bağlanıp özgür bırakılmadığına
D
Sanatta doğallığın ve öznelliğin her şeyden üstün olduğuna
E
Roman ve öykü yazmanın belirli kuralları bulunduğuna
13 numaralı soru için açıklama 
"Sanatın ve sanatçının kurallara bağlanıp özgür bırakılmadığına" dikkat çekmektedir.
Soru 14
(I) Odamın penceresi bahçenin tenha ve yemyeşil bir köşesine bakar. (II) Yalnız kaldığım zamanlar pencerenin önünde oturur, çimlere, ağaçlara, rüzgâr elinde yaprakların oynaşmasına bakarak gözlerimi eğlendirirdim. (III) Bu bahçe köşesinde kuşların pencereme kadar yaklaşması ve bir böcek parçası için kanat kanada dövüşmesi çok eğlenceliydi. (IV) Hele ağaçlardan inen kına renkli sincabın çimenler üzerinde sıçraya sıçraya gitmesi, ikide bir yerde bulduğu yiyeceği elleri arasına alıp iki ayağı üzerinde kalkması ne dinlendirici bir tabiat tablosuydu. (V) Sincapları yakından tanırım. (VI) Çocukluğum dağlık, yabani bir memlekette geçti çünkü. Yukarıdaki parçadan iki paragraf oluşturulmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?
A
II
B
III
C
IV
D
V
E
VI
14 numaralı soru için açıklama 
V. cümle ile başlamalıdır.
Soru 15
Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık Kargalar sürü ile kartallar yalnız uçar. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Sıkılganlık
B
Dostluk
C
Bıkkınlık
D
Asillik
E
Karamsarlık
15 numaralı soru için açıklama 
Asillik, asaletten bahsetmektedir.
Soru 16
"O, ödenekli tiyatroların tersine, elini hep Türk yazarlarına uzattı. Onların eserlerini oynamayı bir lütuf sayarak, her fırsatta onlara minnet yüklemek isteyerek, ikide bir başlarına kakarak değil _______  yapıyordu." Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
A
Severek
B
Seçerek
C
İsteyerek
D
İnanarak
E
Zevkle
16 numaralı soru için açıklama 
"O, ödenekli tiyatroların tersine, elini hep Türk yazarlarına uzattı. Onların eserlerini oynamayı bir lütuf sayarak, her fırsatta onlara minnet yüklemek isteyerek, ikide bir başlarına kakarak değil  seçerek yapıyordu." şeklinde olmalıdır.
Soru 17
Türk edebiyatının önemli sanatçılarından Yaşar Kemal’in, düşlerine sığınarak hayata tutunmaya çalışan sokak çocuklarının unutulmamaya mühürlenen hayat hikâyelerini anlattığı “Neredesin Arkadaşım”, büyük ustanın çocuklarla yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Neredesin Arkadaşım adlı eseriyle Yaşar Kemal, ilk defa sokak çocuklarının sorunlarını bir öykü kitabında işlemiştir.
B
Yaşar Kemal’in sokak çocukları üzerine yaptığı araştırmalar okurlarca beğenildiği için bir araya getirilmiştir.
C
Neredesin Arkadaşım adlı eser, Yaşar Kemal’in sokak çocuklarıyla yaptığı röportajların bir seçkisi olarak yayımlanmıştır.
D
Sokak çocuklarının hayat hikâyelerini konu edinen Neredesin Arkadaşım adlı öykü kitabı üzerine Yaşar Kemal’le yapılan röportajlar bir kitap hâline getirilmiştir.
E
Sokak çocuklarından edindiği izlenimlerle Yaşar Kemal, Neredesin Arkadaşım adlı öyküyü sokak çocuklarına ithaf etmiştir.
17 numaralı soru için açıklama 
Bu soru tipinde metinde verilen bilgilerin dışına çıkmadan, nesnel bir yaklaşımla soruyu çözmelisiniz. Yani örtülü anlamlar aramayıp metinden nesnel bir bilgi elde etmeliyiz. Bunun içinde “Bu metnin temel konusu nedir?” diye metne yaklaşınız. Şifre! Yüklem ve yüklemden önce gelen sözlere dikkat edin, hızlanırsınız. Cevap (A)
Soru 18
Benim çocukluğum Ege kıyılarındaki bir sahil kasabası nda geçti. Sahil kasabasında yetişen bir kişinin babasına hasret çektiğini bilir misiniz? Babam denize açılır bir hafta gelmezdi. Döndüğünde bizi sevemeden tekrar denize açılırdı. Bizim evde en büyük ağabey, baba gibi davranır ne iş varsa o yapardı. Rüzgar veya fırtına çıkınca hemen babamızı düşünür onun için dua ederdik. Her gelişi bizim için bayram gibiydi. Babamızla aramıza deniz girmişti sanki. Bu çok uzun bir süre böyle devam etti. Sonraları bu kayboluş daha kısa sürdü. Daha sonraları cep telefonları ile görüşür olduk. fiimdilerde ise sanıyorum bu “yok oluş” yirmi dört saati geçmiyor. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örnekleme
B
Açıklama
C
Tartışma
D
Tanık gösterme
E
Öyküleme
18 numaralı soru için açıklama 
Parçada öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılmıştır. Dikkat edilirse yüklemlerdeki eylemler genelde geçmiş zaman kipinde çekimlenmiştir. Bu da bizi geçmişteki olaylara götürmektedir. Yanıt E
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olmaya en uygundur?
A
Eleştirmen, yaşadığı dönemin olaylarından da etkilenecektir.
B
Eleştirmen de döneminin bütün kitaplarını okumalı, olaylarını gözden geçirmeli imiş.
C
Eleştiri olmazsa edebiyat gelişemez, ilerleyemez.
D
Niçin okuyucu, eleştirmenin her yazdığını doğru bulsun?
E
Ülkemizde eleştirmen olmadığını ileri süren bir yazı siz de yazmış mıydınız?
19 numaralı soru için açıklama 
"Eleştiri olmazsa edebiyat gelişemez, ilerleyemez" en uygunudur.
Soru 20
Sanatın amacı, kişinin düşüncesini, duyarlığını geliştirmek; ona, dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü kazandırmaktadır. Sanat ürünlerine ilgi duymayan, hayali işlemeyen, başkalarının acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir yargıç, bir yönetici düşünelim; ne yararı olur. Bunların toplumlarına, insanlığa? İnsanın, insan sevgisiyle yoğrulmadığı toplumlarda bütün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı? Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Sanat ve Düş Gücü
B
Sanat ve Yaratıcılık
C
Sanat ve İnsan
D
Sanatın Gelişimi
E
Sanatın Doğuşu
20 numaralı soru için açıklama 
Paragrafta sanatın insanı hangi yönlerden, nasıl dönüştürmesi gerektiği anlatılmakta, sanatın insanla olan ilişkilerine değinilmektedir. Dolayısıyla anlamı kapsayacak en genel başlık “Sanat ve İnsan“dır. Cevap (C) seçeneğidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

TYT AYT DENEME SINAVLARI

TYT-AYT-YKS KONULARI PDF

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!