2023 2024 TYT Türkçe Fiilde Çatı Test Çöz-1

1 854

2023 2024 TYT Türkçe Fiilde Çatı Testi Çöz-1. Fiilde Çatı Testi TYT, Fiilde Çatı Testi TYT Çıkmış Sorular, Fiilde Çatı Testi Çöz, TYT Fiilde Çatı Testi PDF. Türkçe Fiilde Çatı Testii

TYT Türkçe Fiilde Çatı Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2023 2024 TYT Türkçe Fiilde Çatı Testii Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. TYT Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

TYT KAÇ NET KAÇ PUAN

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
TYT Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm TYT Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıTYT Deneme PDF

TYT Türkçe Fiilde Çatı Test Çöz - 1

Tebrikler - TYT Türkçe Fiilde Çatı Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok birleşik fiil vardır?
A
Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu Kerem'in sazına cevap veren bu
B
Beyhude seslenir beyhude çağlar Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi
C
O zaman başından aşkındı derdi Mermeri oyardı, taşı delerdi
D
Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda
E
Düşüvermişim ortasında bu kentin Başını kaldırıp bakıvermez kimse bana
1 numaralı soru için açıklama 
"Düşüvermişim ortasında bu kentin Başını kaldırıp bakıvermez kimse bana " cümlesinde birden çok birleşik fiil vardır.
Soru 2
(I) Küçük bir parktı burası. (II) Şehrin yüksek te­pelerinden birindeydi, (III) Yeni yapılmıştı. (IV) Küçük çamlar, çiçek Öbekleri, çimenler, daracık yollar… (V) Belediyeye ait, üzerinde numaralar bulunan kanepeler…Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde sıfat-fiil vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
V. sıfat-fiil vardır.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?
A
Yağmur yağdığı için gelememiş.
B
Söz verdi, yarın buraya uğrayacak.
C
Pazar günü gelmeye çalışacağım.
D
İstanbul’a gitmekten vazgeçmişler.
E
Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.
3 numaralı soru için açıklama 
" Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum." cümlesinde anlam kayması vardır.
Soru 4
Hiçbir söz,hiçbir varsayım,hiçbir kuram yaşanan somut gerçeklerin yerini tutamaz;bin kez söylenen yağmur sözcüğünün bir damla yağmurun yerini tutamayacağı gibi. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A
Ek fiil almış sözcük
B
Benzetme edatı
C
Sayı sıfatı
D
Birleşik Sözcük
E
Yeterlilik fiili
4 numaralı soru için açıklama 
Cevap A şıkkıdır. Cümlede ek-fiil almış sözcük yoktur.
Soru 5
"Rüyaları gerçekleştirmenin yolu,uyanıvermektir uykulardan."demiş bir düşünür.Öyleyse ne duruyoruz,hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan! Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Tezlik fiili
B
Zarf-fiil
C
İstek kipiyle çekimlenmiş fiil
D
Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil
E
Sıfat-fiil
5 numaralı soru için açıklama 
Cevap E şıkkıdır. Sıfat fiil verilen parçada bulunmamaktadır.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil, ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?
A
Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi.
B
İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu.
C
Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu.
D
Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti.
E
Bence o,buraya geleli çok değişti.
6 numaralı soru için açıklama 
Cevap E şıkkıdır. Burada bağ fiil diğerlerinden farklı bir soruya cevap veriyor.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir çekimli fiil yoktur?
A
Bir gün onu anlayacaksın.
B
Demek ki değer bilirmiş.
C
Kırlangıçları izliyorum.
D
Onunla kalmalıydı.
E
Maçın daha başlarıydı.
7 numaralı soru için açıklama 
"Maçın daha başlarıydı." cümlesinde çekimli fiil yoktur.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir?
A
Aracın tekeri patlayınca saatlerce yardım bekledik.
B
Belediye başkanlığı seçimleri geçen hafta yapıldı.
C
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
D
İnsanlar günümüzden yaklaşık on bin yıl önce tarım yapmaya başladı.
E
Tanpınar, eserlerinde insanı her yönüyle anlatmıştır.
8 numaralı soru için açıklama 
Bizden etken olmayan bir fiili bulmamızı istiyor. Cümleleri hiç okumadan sadece fiillere bakalım: anlat- fiili herhangi bir çatı eki almamış (anlat-mış-tır) (-l,-n gibi), başla- fiili de almamış (baş-la-dı), bekle fiili de almamış (bekle-dik); ama yapıl- fiilinde -(ı)l eki var( yap-ıl-dı): Cevabımız B şıkkı.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi, kendi kip anlamıyla kullanılmıştır?
A
Dergimize verdiğiniz reklamlar gelecek ay yayımlanıyor.
B
Ve bir bakışla başlıyor aralarındaki ölümsüz sevgi.
C
Her seferinde kendini anlatıyor romanlarında.
D
Hilmi Bey, son değişiklikleri görüşüyor içeride.
E
Sen hep karamsar bir tablo çiziyorsun şiirlerinde.
9 numaralı soru için açıklama 
A’ yayımlanı-yor fiili şimdiki zaman eki almış fakat cümledeki anlam gelecek zamanı (gelecek ay )kastediyor. B’de kastedilen zaman geçmiş, (nasıl aşık olduklarını anlatıyor), C’de geniş zaman (her seferinde ifadesi), E’de kastedilen zaman geniş (hep ifadesi). C şıkkında ise şu anda anlamı var. Cevap C
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?
A
Müzenin içindekileri saat beşten sonra gö­rebilirsiniz.
B
Dondurmayı fazla kaçırınca hasta oldu.
C
Baktıkları deniz manzaralı evi beğenme­mişlerdi.
D
Elindeki küçük sopayı derenin içine atıverdi.
E
Bu türküler yıllardır bu makamda söylene­gelir.
10 numaralı soru için açıklama 
"Baktıkları deniz manzaralı evi beğenme­mişlerdi." cümlesinde birleşik fiil kullanılmamıştır.
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde birden çok bileşik fiil vardır?
A
Kimi benim gibi erir derinden Kimi senin gibi çok muttu olur,
B
Bahsetti derinden ona halim Aşkın bu onulmaz yarasından
C
Soldu günden güne sessiz soldu Dediler hep: “Kıza bir hal oldu!”
D
Bir öğreniversin aşkı Ağacı o vakit seyredin
E
Dalıveriyoruz arada bir Belli, bir şey var aramızda
11 numaralı soru için açıklama 
"Bir öğreniversin aşkı Ağacı o vakit seyredin" dizelerinde birden çok bileşik fiil vardır.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, gelecek zaman kipi anlamında kullanılmamıştır?
A
Yarın geç mi gelirsin?
B
Akşamları bu saatte mi uyursun?
C
Mektubu sonra mı yazarsın?
D
Arkadaşını yarın mı ararsın?
E
Sabaha İstanbul’da mı oluruz?
12 numaralı soru için açıklama 
A,C,D,E şıklarının yüklemi, gelecek zaman kipi anlamında kullanılmıştır B şıkkının değildir.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir?
A
İtfaiye yangını başarıyla söndürdü.
B
Bütün zararını bizden çıkarttı.
C
Bu evde iyi günler de yaşandı.
D
Traktörü tarla komşusuna sattı.
E
Hep beraber pikniğe gidildi.
13 numaralı soru için açıklama 
"Traktörü tarla komşusuna sattı." yüklemi türemiş bir fiildir.
Soru 14
Türemiş fiiller, isim ve fiillerin kök ya da gövde­lerine yapım eki getirilmesiyle oluşturulur.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilden türemiş bir fiildir?
A
Bize sorup hemen cevap istemelerini saç­ma buluyorum.
B
Evin içi bu gece çok güzel kokuyordu.
C
Ortaya atılan son fikri herkes benimsemişti.
D
Kapı her açılış kapanışta gıcırdıyordu.
E
Sıcak davranışlarla kendini çevresine sev­dirmişti.
14 numaralı soru için açıklama 
"Sıcak davranışlarla kendini çevresine sev­dirmişti." yüklemi fiilden türemiş bir fiildir.
Soru 15
Bir gün, balıkçı kahvesinin önündeki; yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. (II) Rengi denizden çıktığı zamandı. (III) Yalnız yüzgeçlerinin etrafını çeviren incecik, ipekten bile yumuşak zarları titreyip duruyordu. (IV) Böyle bir oynama hiç görmemiştim. (V) Evet, bu bir oyundu; bir görünmez iç rüzgârının oyunuydu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şimdiki zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
15 numaralı soru için açıklama 
I. cümle gördüm fiili ile bitiyor, II. cümle zamandı sözcüğü ile bitiyor; zaten fiil değil (ek fiil almış isim) III. cümle dur-u-yor-du fiili ile bitiyor ki aradığımızı buydu. IV. cümle görememiştim ile beşinci cümle de yine oyunuydu ismi ile bitiyor. Cevap C
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Bugün arkadaşlar bize geliyorlar.
B
Sen hiçbir sözünü tutmuyorsun.
C
Yarın İstanbul’a gidiyorum.
D
Okula gitmek için hazırlanıyor.
E
Tatilimi genellikle İzmir’de geçiriyorum.
16 numaralı soru için açıklama 
"Okula gitmek için hazırlanıyor" cümlesinde fiil kipinde anlam kayması yoktur.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen – miş, – mış, – muş eki cümleye “başkasından duyulma, aktarılma” anlamı katmaktadır?
A
Az ışıkta okuyorsun; gözün kanlanmış.
B
Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğen­memiş.
C
Çok yorulmuşsun; dinlenmek gerek,
D
Pasta güzel olmuş; biraz daha alabilir miyim?
E
Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.
17 numaralı soru için açıklama 
"Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğen­memiş." fiile eklenen – miş, eki cümleye başkasından duyulma, aktarılma anlamı katmaktadır
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem, istek kipindedir?
A
Yarın sabah erken kalk.
B
Ödevlerinizi zamanında yapınız
C
Bu güzel havada biraz yürümeliyim.
D
Yarın öğleden sonra bize gelsin.
E
Bugün İngilizce çalışalım.
18 numaralı soru için açıklama 
"Bugün İngilizce çalışalım." eylem, istek kipindedir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinde şimdiki zaman anlamı vardır?
A
Akşamki toplantı için hazırlanıyorum.
B
İki ay sonra ay üç yaşına basıyor.
C
Güneşe çıktığı zaman hemen kızarıyor.
D
Yazlarını Kuşadası’ nda geçiriyor.
E
Övgü, bana başarma gücü veriyor.
19 numaralı soru için açıklama 
"Akşamki toplantı için hazırlanıyorum." cümlesinde şimdiki zaman anlamı vardır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi “anlatamazdın” fiiliyle ilgili doğru bir bilgidir?
A
Basit zamanlı ve basit yapıdadır.
B
Birleşik zamanlı ve türemiştir.
C
Birleşik zamanlı ve birleşik yapıdadır.
D
Basit zamanlı ve türemiştir.
E
Birleşik zamanlı ve basit yapıdadır.
20 numaralı soru için açıklama 
“anlatamazdın” Birleşik zamanlı ve birleşik yapıdadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

TYT AYT DENEME SINAVLARI

TYT-AYT-YKS KONULARI PDF

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!