2023 2024 TYT Türkçe Ek Fiil Testi Çöz-1

0 1.859

2023 2024 TYT Türkçe Ek Fiil Testi Çöz-1. Ek Fiil Testi TYT, Ek Fiil Testi TYT Çıkmış Sorular, Ek Fiil Testi Çöz, TYT Ek Fiil Testi PDF. Türkçe Ek Fiil Testii

TYT Türkçe Ek Fiil Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2023 2024 TYT Türkçe Ek Fiil Testii Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. TYT Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

TYT KAÇ NET KAÇ PUAN

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
TYT Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm TYT Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıTYT Deneme PDF

TYT Türkçe Ek Fiil Test Çöz - 1

Tebrikler - TYT Türkçe Ek Fiil Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylem, geniş zaman ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir?
A
Sen benim en alımlı gözlerimsin.
B
Akşam ıssız bir ağaç biçimindedir.
C
Sırrı dökülmüş aynalarda görünür.
D
Benim özel bir tarihim olmadı.
E
Fesleğenler cam dışlarında büyürdü.
1 numaralı soru için açıklama 
"Sen benim en alımlı gözlerimsin." yüklem, ek-eylem, geniş zaman ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir.
Soru 2
“Ek eylem isim soylu sözcükleri yüklem yapar ya da çekimli filleri bileşik zaman yapar.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin bu iki görevine de örnek gösterilebilir?
A
Artık çok uzaktaydım sevdiğim insanlardan.
B
Hoca gidince sınıf sessizleşti, sonra fısıldaşmalar başladı.
C
Gelin üzgündü, gençler kan ter içinde halay çekiyorlardı.
D
Atları çok severdi, onları kendi elleriyle doyururdu.
E
Müfettiş sınıfa girdi, en arka sıraya oturdu.
2 numaralı soru için açıklama 
üzgün-idi: ek fiil geçmiş z. / çek-yor-lar-idi: şimdiki zamanın hikayesi
Soru 3
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?
A
Gideceğini hissettiğim için böyleyim.
B
Denize düşen, yılana sarılır, derler bizde.
C
Bu sevdalar masallarda anlatılır.
D
Bu duygulara kimsede rastlanmaz.
E
Şiirlerde durdurdum yaralarımı.
3 numaralı soru için açıklama 
A seçeneğinde böyle sözcüğü -im ekini alarak yüklem olmuştur.
Soru 4
(1) Yıllardır görmediği arkadaşıyla buluşacağı için çok heyecanlıydı. (2) Sabah uyandığından beri kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. (3) Buluşma saati yaklaştıkça daha da mutlu oluyordu. (4) Sonunda evden çıkıp buluşma yerine ulaşmıştı.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinin yüklemi isim soyludur?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
İsim soylu yüklem yoktur.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, “şimdiki zamanın rivayeti” biçimindedir?
A
Oturdukları evi 20 yıl önce almışlarmış
B
Geçen yıl arada sırada arkadaşlarla buluşup sinemaya gidiyorduk.
C
Ben de onun gelmesini bekliyordum.
D
O filmi ben de yıllar önce görmüştüm.
E
Eskiden kışlar daha soğuk, yazlar daha sıcak geçiyormuş.
5 numaralı soru için açıklama 
A seçeneğindeki “almışlarmış” eylemi “miş’li geçmiş zamanın rivayeti”nde, B seçeneğindeki “gidiyorduk” ve C seçeneğindeki “bekliyordum” eylemi “şimdiki zamanın hikaye-sinde, D seçeneğinde bulunan “görmüştüm” eylemi “miş’li geçmiş zamanın hikayesi’nde çekimlenmiştir. E seçeneğindeki “geçiyormuş” eylemi ise şimdiki zamanın rivayeti”nde çekimlenmiştir. Cevap E 
Soru 6
Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcular da bindi. Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O sırada otobüs yazıhanesinden biri fırladı. Otobüse koşuyordu; soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Otobüsteki herkesi tanıyordu anlaşılan. Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil vardır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
6 numaralı soru için açıklama 
Parçada kullanılan eylemlerden “bindi, açtı, fırladı, yetişti, oturdu, selamladı” eylemlerinin sadece “-di’li geçmiş zaman kipi”yle çekimlendiği yani bunların basit çekimli eylemler olduğu görülüyor. Parçada “koşuyordu” ve “tanıyordu” eylemlerinin ise “şimdiki zaman kipi” ile “-di’li geçmiş zaman kipi” eklerini aldığı yani “şimdiki zamanın hikâyesi”yle çekimlendiği görülüyor. Cevap B
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ekeylem almış bir sıfattır?
A
Bu elmalar henüz tatlanmamış.
B
Eski evimiz de bu kadar genişti.
C
Şu anda olayın gerçek nedenini bilen yok.
D
Söylediklerine göre bu sınıfın en çalışkanı sensin.
E
Yarın hava tüm yurtta yağmurlu olacakmış.
7 numaralı soru için açıklama 
B seçeneğinde, “genişti” sözcüğü cümlede geçen “ev”in niteliğini göstermektedir. Dolayısıyla nitelik bildiren bir sözcük (sıfat) ekeylemin “di’li geçmiş zaman kipi”nde çekimlenerek yüklem olmuştur. Cevap B
Soru 8
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir ekeylem alarak yüklem olmuştur?
A
Beni herkes severdi çocukluğumda
B
Sendin bütün korkuların çaresi
C
Ben uzaklarda olmalıyım, çok uzaklarda
D
Denize bakan evler gibiydim seninle
E
Onu benden, beni ondan ayıran deniz
8 numaralı soru için açıklama 
E seçeneğinde, eksiltili cümle vardır, yüklem söylenmemiştir. A ve C seçeneklerinde yüklemler, “sev-, ol-” eylemlerinden oluşmaktadır. D seçeneğinde yüklem, ekeylem almış il- geçten (gibiydi) oluşmaktadır. B seçeneğinde ise zamir tadıl) olan “sen” sözcüğü ekeylem alarak (sendin < sen idin) yüklem olmuştur. Cevap B
Soru 9
Ad cümlesinde kimi zaman ekeylemin 3. tekil kişi ekinin kullanılmadığı da olur. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir cümle vardır?
A
En sevdiğim aydır ağustos.
B
Güz mevsimi, hasat demektir Anadolu insanı için.
C
Şu kara üzümler daha tatlıdır ötekilere göre.
D
Yükünden dalları eğilmiş elma ağaçları bir başka güzelliği bu bahçelerin.
E
Kavunun, karpuzun en bol olduğu zamandır şimdi.
9 numaralı soru için açıklama 
Cümlelerin hepsinin, ekeylemin geniş zamanının 3. tekil kişisiyle çekimlenen yüklemler aldığı görülüyor. D seçeneği dışında, bütün cümlelerin yükleminde 3. tekil kişi ekinin (-dır, -tır) kullanıldığı da görülüyor. D seçeneğinde ise “Yükünden dalları eğilmiş elma ağaçları bir başka güzelliğidir bu bahçelerin.” cümlesindeki “-dir” eki düşmüştür.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylemin geniş zaman birinci çoğul kişisiyle çekimlenmiştir?
A
Filmin başlama saatinden bir saat önce parktayız.
B
Parkta çiçekler ve bizden başka kimsecikler yoktu.
C
Birkaç delikanlı bir müzikçaların etrafını sarmıştı.
D
Bu gece bu salonda "Hafif Müzik" konseri vardı.
E
Denizde oluşan aydınlığa bakarak düşünüyoruz.
10 numaralı soru için açıklama 
" Filmin başlama saatinden bir saat önce parktayız." cümlesinde yüklem, ek-eylemin geniş zaman birinci çoğul kişisiyle çekimlenmiştir.
Soru 11
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, ek – eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir?
A
Bakışları ağırlayan seslerimmiş.
B
Bir gülün açılması devrimdir.
C
İlkel bir dildi benim adım.
D
Yaşlı, yanık, korkunç bir denizdi Akdeniz.
E
Kim bilir nerelerden savrulmuşlardı.
11 numaralı soru için açıklama 
"Bir gülün açılması devrimdir." cümlesinde yüklem, ek – eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir.
Soru 12
I. İşte geldik, gidiyoruz sevinsin ölüm II. Dostluğun tadını yudumlardı katıksız III. Gökyüzünden maviydi sözlerimiz. IV. Düşüncenin kucağında hep çocuktur ağlamak V. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda Yukarıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
12 numaralı soru için açıklama 
gel-di-k: geçmiş zaman kip eki almş fiil git-iyor-uz: şimdiki z. kip eki almış fiil sevin – sin: emir 3. tekil kipiyle çekimlenmiş fiil.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A
Samsun, Türkiye’nin en büyük kentlerinden biridir.
B
Çaktırmamaya çalışır ama aslında eli sıkıdır.
C
Hırsızın önce soyduğu yer kendi vicdanıdır.
D
Gazeteler cinayet haberleriyle dolu.
E
Sıcak bir gülüş onu affetmem için yeterliydi.
13 numaralı soru için açıklama 
“biri”: belgisiz zamir. Zamirler isim soylu sözcükler oldukları için onlar da ek fiil alarak yüklem olabilirler. biri – dir: ek fiil geniş z. 3. tekil
Soru 14
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması ek fiil alarak yüklem olmuştur?
A
Alçağında mor sümbüllü bağın var
B
Gide gide bir söğüde dayandım
C
Benim sadık yarim kara topraktır
D
Bu toplar ecdadımın ocağı
E
Hırsızın önce soyduğu yer kendi vicdanıdır.
14 numaralı soru için açıklama 
C seçeneğinde; sıfat tamlaması şeklindeki "kara toprak" ifadesine "–tır" eki gelmiş, bu ifade yüklem olmuştur. Yanıt C
Soru 15
“Ek fiil, çekimli fiillere gelerek onları bileşik zamanlı fiil yapar.” Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A
Tüm soruları cevaplayacak kadar vakti yokmuş.
B
Bu tertemiz sahile hayran olmamak elde değil.
C
Çocuklarla daha dikkatli konuşman gerekirdi.
D
Dünya, salgın tehlikesiyle karşı karşıya.
E
Romantik eserler ağır söz sanatlarıyla yüklüdür.
15 numaralı soru için açıklama 
gerek(fiil) -ir(geniş z) – idi: geniş zamanın hikayesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinde zaman kayması vardır?
A
Sabaha kadar ıssız sokaklarda dolaştım.
B
Onun kadar gamsız birini görmedim.
C
Bizi görünce inan çok sevinecek.
D
Otobüsümüz birazdan hareket edecek.
E
Bir gün benim de kıymetim anlaşılır.
16 numaralı soru için açıklama 
"Bir gün benim de kıymetim anlaşılır." cümlesinde zaman kayması vardır.
Soru 17
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?
A
Süzülüp mavi göklerden yere doğru Omzuma bir beyaz güvercin kondu
B
Uzattı sevgiyle pembe gagasını Birden öğrendim hayatın manasını
C
Duydum avuçlarımda sıcaklığını Duydum benden yıllarca uzaklığını
D
Çırpınan kalbini dinledim bir süre Ve uçmak istedim onunla göklere
E
Bembeyazdı tüyleri, öyle parlaktı Açsam ellerimi birden uçacaktı
17 numaralı soru için açıklama 
bembeyaz(isim) – idi: ek fiil geçmiş z. / parlak(isim) – idi: ek fiil geçmş z. / uç(fiil)-acak(gelecek z. kipi) – idi(ek fiil): gelecek zamanın hikayesi
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylemin geniş zaman ikinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir?
A
İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın.
B
Havada kaçan bulutların hışırtısını dinliyorum.
C
Bu, saçları darmadağın, asık suratlı bir delikanlıydı.
D
Dünyada işlerine giden insanları görmek kadar güzel bir şey yoktur.
E
Sislerin ve bulutların arasından geçen büyük bir uçaktır.
18 numaralı soru için açıklama 
"İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın." cümlesinde yüklem, ek-eylemin geniş zaman ikinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil bir fiilimsiyi yüklem yapmıştır?
A
Sokakta polislerden başka kimse yoktu.
B
Yağ ve tuzu azaltmak zorundayım.
C
Askerlik, vatan borcudur.
D
Yazarın üslubu tek kelimeyle muhteşemdi.
E
Amacım sadece kitap okumayı sevdirmekti.
19 numaralı soru için açıklama 
sev(fiil)-dir(fiil)-mek(isim-fiil) – tir: ek fiil geniş z. 3. tekil. * Fiilimsiler sadece fiilere gelir. Ancak bir fiil, fiilimsi eki aldıktan sonra artık fiil görevini bırakmış, isim soylu bir sözcük olmuştur. Dolayısıyla tüm isimler gibi fiilimsi almış sözcükler de yüklem olabilmek için kip eki değil ek fiil alırlar.
Soru 20
“Ek fiilin üçüncü tekil kişi çekiminde kullanılan “-dir” eki kimi zaman düşer. Böyle kullanımlarda ek fiil anlamca vardır.” Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A
İstanbul’da bir devlet okulunda öğretmenim.
B
Yaylalarda yeşeren al karanfiller gibisin.
C
Bence o da suçlamalarının yersiz olduğunun farkında.
D
Derin bakışlarınla her gece rüyamdasın.
E
Oyun sahnelendiği günden beri tüm koltuklar doluymuş.
20 numaralı soru için açıklama 
farkında – (dır) : ek fiil geniş z. 3. tekil
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

TYT AYT DENEME SINAVLARI

TYT-AYT-YKS KONULARI PDF

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!