2023 2024 TYT Türkçe Cümle Çeşitleri Test Çöz-1

0 698

2023 2024 TYT Türkçe Cümle Çeşitleri Testi Çöz-1. Cümle Çeşitleri Testi TYT, Cümle Çeşitleri Testi TYT Çıkmış Sorular, Cümle Çeşitleri Testi Çöz, TYT Cümle Çeşitleri Testi PDF. Türkçe Cümle Çeşitleri Testii

TYT Türkçe Cümle Çeşitleri Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2023 2024 TYT Türkçe Cümle Çeşitleri Testii Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. TYT Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

TYT KAÇ NET KAÇ PUAN

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
TYT Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm TYT Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıTYT Deneme PDF

TYT Türkçe Cümle Çeşitleri Test Çöz - 1

Tebrikler - TYT Türkçe Cümle Çeşitleri Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Onun öykülerinin en belirgin özelliği, aile içi iletişim sıkıntılarını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Olumsuz – kurallı – basit – fiil
B
Olumlu – devrik – birleşik – isim
C
Olumlu – kurallı – sıralı – isim
D
Olumlu – kurallı – birleşik – isim
E
Olumsuz – devrik – birleşik – isim
1 numaralı soru için açıklama 
İlk olarak yükleme dikkat edelim. Bu soruda yüklem fiil gibi görünmekte lakin aslında bir isim fiil: anlat-ma-sı-dır. -ma ekini alan fiiller isim fiildir ve dolayısı ile bu cümle isim cümlesidir. Yüklem sonda olduğuna göre ve olumsuzluk eki almadığına göre kurallı ve olumlu bir cümle. Yüklem dışında “ettiren” sözcüğü de fiilimsi olduğuna göre bu cümle fiilimsi ile kurulmuş bir birleşik cümle. (Cümlede virgül olması sıralı olduğu anlamına gelmez, sıralı olması için virgül cümleleri ayırmak zorunda.) Cevap D
Soru 2
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birleşik cümleye örnek olamaz?
A
Emek olmadan yemek olmaz.
B
Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
C
Çobansız koyunu kurt kapar.
D
Gülü seven dikenine katlanır.
E
El öpmekle ağız aşınmaz.
2 numaralı soru için açıklama 
“kapar”: Tek yüklem, fiilimsi yok / Basit cümle
Soru 3
Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığından güneş enerjisinin hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan kimyasal enerjiye dönüşür. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
Belirtisiz nesne - zarf tümleci - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı - yüklem
B
Belirtili nesne - zarf tümleci - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı - yüklem
C
Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem
D
Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
E
Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem
3 numaralı soru için açıklama 
" Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem " şeklinde sıralanmalıdır.
Soru 4
"Öğrencilerimiz bu yıl, en az beş roman okuya­cak." cümlesinin olumsuz, devrik ve soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öğrencilerimiz bu yıl mı en az beş roman okuyacak?
B
Öğrencilerimiz bu yıl, okuyacak mı en az beş roman?
C
Öğrencilerimiz mi bu yıl, en az beş roman okuyacak?
D
Öğrencilerimiz okumayacak mı bu yıl, en az beş roman?
E
Öğrencilerimiz bu yıl, en az beş roman oku­yacak mı?.
4 numaralı soru için açıklama 
Devrik ve soru şekli "Öğrencilerimiz okumayacak mı bu yıl, en az beş roman?" cümlesidir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?
A
Başkasıyla buluştuğunuzu sanki görmedim mi?
B
Olaylara karışmaktan bir süre de olsa vazgeçemez misiniz?
C
Dünkü önerinizi geri çekmeniz sorun yaratmaz mı?
D
Yakınlarınızdan biri hastaysa ona yardım etmez misiniz?
E
Bugün apartmana tanımadığınız biri hiç girmedi mi?
5 numaralı soru için açıklama 
Başkasıyla buluştuğunuzu sanki görmedim mi? cümlesinde yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuzdur?
A
Onunla artık ortak bir çalışma yapmama kararı aldık.
B
Okul konusunda ne beni ne de öğretmenini dinliyor.
C
Edebiyat, aklına ilk geleni olduğu gibi söylemek değildir.
D
Son maçta takım hiç de fena oynamadı.
E
Tarihî tiyatro, son oyunla perdelerini kapatıyor.
6 numaralı soru için açıklama 
A’ karar aldık biçimi de anlamı da olumlu, B’de dinliyor biçimi olumlu fakat cümlenin tamamını okuduğumuzda aslında “dinlemiyor.” demek isteniyor. C’yi biçimi olumsuz olduğu için direk eleriz. Diğer şıklarda A ile aynı. Cevap B
Soru 7
“Herkese kızgın; çünkü kimsenin onu anlamadığını düşünüyor.” Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Sıralı cümledir.
B
Özne ortaklığı söz konusudur.
C
İki cümle de kurallıdır.
D
Birinci cümlenin yüklemi isimdir.
E
İkinci cümlenin yüklemi fiildir.
7 numaralı soru için açıklama 
“kızgın” ve “düşünüyor” iki yüklemin arasında “çünkü” bağlacı olduğuna göre BAĞLI cümledir.
Soru 8
Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı, insana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
Belirtisiz nesne - özne - belirtili nesne - yüklem
B
Zarf tümleci - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - yüklem
C
Özne - zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem
D
Belirtili nesne - zarf tümleci - özne - yüklem
E
Özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - belirtili nesne - yüklem
8 numaralı soru için açıklama 
" Özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - belirtili nesne - yüklem " şeklinde sıralanır.
Soru 9
Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı cümle değildir?
A
Leylak getiriyorsun bana güneşli bir günde
B
Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın
C
Saatimin her çalışı seni bana duyurdu
D
Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim
E
Şimdi şiir bence senin yüzündür
9 numaralı soru için açıklama 
"Leylak getiriyorsun bana güneşli bir günde" cümlesi kurallı cümle değildir.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisi, biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur? 
A
Başarısızlığından ne annesinin ne babasının haberi var.
B
Yarın sizinle sinemaya gelecek değilim.
C
Araçlar yoğun trafik yüzünden hareket edemiyor.
D
Sizinle mi geleyim, evde mi kalayım?
E
"Onunla bir daha görüşmem." demiştim.
10 numaralı soru için açıklama 
"Başarısızlığından ne annesinin ne babasının haberi var." cümlesi biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur.
Soru 11
Şiir yazmayı “toprağın altını araştırma” olarak nitelendiren sanatçı; kendine özgü inşa ettiği şiirini, 70 Kuşağı içinden bugünlere taşımış şairlerimizden biridir. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yükleminin yerine göre kurallı cümledir.
B
Yapısına göre girişik birleşik cümledir.
C
Birden fazla yan cümlecik vardır.
D
Anlamca olumludur.
E
Yükleminin türüne göre fiil cümlesidir.
11 numaralı soru için açıklama 
E’de fiil cümlesidir diyor ama cümle “biridir” sözcüğü ile bitiyor, yani cümle isim cümlesi ve cevap belli lakin biz tüm şıkları anlatalım. Yargı sonda olduğuna göre kurallı bir cümle. Cümlede birden fazla fiilimsi var (yazmayı, nitelendiren, inşa ettiği, taşımız) dolayısıyla fiilimsi ile kurulan bir birleşik cümle. (Girişik birleşik) Ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır, birden fazla yan cümlecik de var. Zaten birleşik olup da yan cümle olmadan olmaz. “Biridir” diye bitiyor, olumsuz eki yok, olumlu cümle. Cevap E
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımsız sıralı cümledir?
A
İçinizdeki potansiyeli kimse sizden iyi bilemez, en iyi siz değerlendirirsiniz.
B
Büyük insanların hayat hikâyelerini okuduğumda ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür, hepsinde de öz disiplin başta geliyordu.
C
Bir örs isen sessiz dur, yok çekiç isen sıkı vur.
D
Yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz, yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız.
E
Cesaret, korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir; korkusuzluk değildir.
12 numaralı soru için açıklama 
A’da “İçinizdeki potansiyeli kimse sizden iyi bilemez, en iyi siz değerlendirirsiniz. ” derken aslında “İçinizdeki potansiyeli kimse sizden iyi bilemez, içinizdeki potansiyeli en iyi siz değerlendirirsiniz.” diyor. Dolayısıyla öge ortaklığı var, bağımlı sıralı cümle. C’de “Bir örs isen sessiz dur, yok çekiç isen sıkı vur.” derken aslında ” Sen bir örs isen sessiz dur, yok sen çekiç isen sıkı vur.” diyor, yani bağımlı. D’de “Yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz, yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız.” derken aslında “Siz yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz, siz yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız.” yine ortak öge var. E’de “Cesaret, korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir; korkusuzluk değildir.” derken aslında “Cesaret, korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir; cesaret korkusuzluk değildir.” diyor, yani bu da bağımlı. Cevap B
Soru 13
(I) Anadolu’nun değişik yerlerini gezen Faruk Nafiz, gözlemlerini çok başarılı bir biçimde dile getirir. (II) Şiirlerini okurken sanki kendinizi bir filmi izliyormuş gibi hissedersiniz. (III) Zaman zaman kağnıların tekerlek seslerini, kimi zaman da rüzgarın uğultusunu dinletir size. (IV) Halk onu belki de şiirde çok başarılı olduğu için sadece şiirleriyle tanır. (V) Ancak onun şiirlerinin yanı sıra tiyatro dalında yapıtları da vardır. Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümle birleşik yapılıdır.
B
II. cümle fiil cümlesidir.
C
III. cümle devriktir.
D
IV. cümle basit yapılıdır.
E
V. cümle ad cümlesidir.
13 numaralı soru için açıklama 
“tanır” tek yüklem, “olduğu” sıfat-fiil: Birleşik cümle
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
A
Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.
B
Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz.
C
Yanlış yolda yürüyeceğine, doğru yolda bekle.
D
Ya bütün şairler seni sevmiş, ya da ben her mısrada seni buluyorum.
E
Bazen dünyanın en zor mesleğidir, kendi duygularına tercüman olmak.
14 numaralı soru için açıklama 
“dünyanın en zor mesleğidir”: yüklemi sonda değil: devrik
Soru 15
Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?
A
Dolaylı tümleç
B
Belirtili nesne
C
Özne
D
Yüklem
E
Zarf tümleci
15 numaralı soru için açıklama 
"Belirtili nesne" yoktur.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, gerçek soru cüm­lesi değildir?
A
Akıllı çocuklar yaramazlık yapar mı hiç?
B
Dışarıda yine yağmur mu yağıyor?
C
Kapıyı açar açmaz karşına mı çıktı?
D
Telefon eden Ahmet miydi bize dün akşam?
E
Aradığın malzemeler, karşı dükkânda da mı yokmuş?
16 numaralı soru için açıklama 
"Akıllı çocuklar yaramazlık yapar mı hiç?" cümlesi gerçek soru cüm­lesi değildir.
Soru 17
(I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş neler yazılmamış… (II) Cicero, Yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir yaşlılığı; insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. (III) Yaşamın gerçek anlamına ancak bu dönemde ulaşırmış kişi. (IV) Çünkü yaşlılık, deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir okulmuş. (V) Bundan da öte, insanı değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş yaşlılık. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümle, biçimce olumsuz fiil cümlesidir.
B
II. cümle, bağımlı sıralı cümledir.
C
III. cümle, bileşik cümledir.
D
IV. cümle, olumlu, kurallı cümledir.
E
V. cümle, devrik isim cümlesidir.
17 numaralı soru için açıklama 
I. cümle yazıl-ma-mış yargı ile bitmiş, olumsuzluk eki var ve fiil. II. cümle virgül ve noktalı birgül ile ayrılmış cümlelerden oluşuyor sıralı bir cümle ve Cicero ögesi ortak; bağımlı sıralı. III. cümlede yüklem dışında yargı bildirecek bir sözcük yok, fiilimsi yok, basit cümle. IV. okulmuş yargısı ile bitiyor, olumlu ve kurallı. V. cümle de güçmüş yargısı cümlenin sonunda değil, yani devrik ve güçmüş sözcüğü isim. Cevap C
Soru 18
(I) Çiğdemlerden sonra gök rengindeki elbisesiyle yeni açmış sümbül görünür. (II) Gözleri yaşlı, saçları dağınık ve hâli perişandır. (III) Güzel kokusundan sarhoşa dönen şair, ona bu gönül okşayıcı kokuyu nereden, hangi aktardan aldığını sorar. (IV) Sümbülün verdiği cevap çiğdemin cevabına karşılık gelmektedir. (V) Önceleri ezel bağında henüz açılmadık bir gonca olan ve güzel kokusunu sevgilinin rüzgârından alan sümbül, bu bahar ülkesinden hicran sahiline atılmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
18 numaralı soru için açıklama 
II. cümle perişandır yargısı ile bitmiş, perişan isimdir. I. cümle görünür yargısı ile bitmiş, görünmek fiil, III. cümle sorar yargısı ile bitmiş, sormak fiil; IV. cümle gelmektedir yargısı ile bitmiş, gelmek fiil; son cümle atılmıştır yargısı ile bitmiş, atılmak fiil.Cevap B
Soru 19
I) Tasarladığım hikâye, zihnimde cümleler ve algılar hâlinde dönüp dolaşarak gelişirken her şeyi bir kenara bırakıp masanın başına oturmam için beni zorluyor. (II) Hikâye, bilgisayarda bir cümle hâlinde başlanmış duruyor ve ben, zihnimin bir yanında o hikâyeyi geliştiriyorum. (III) Masamın çekmeceleri, çantamın gözleri hatta ceplerim veya masada karşımda duran pano, küçük kâğıtlara yazılmış notlarla doluyor bu arada. (IV) Defalarca oturuyorum bilgisayarın başına hikâye için, yazdıklarımı defalarca yeniden ele alıyorum. (V) Hikâye bazen tamamlanmak üzereyken çöpe atılıyor bazen de başlangıçta tasarlanandan çok farklı bir içerik ve biçim kazanıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümle, girişik birleşik bir cümledir.
B
II. cümle, özneleri ortak birleşik bir cümledir.
C
III. cümle, devrik bir fiil cümlesidir.
D
IV. cümle, sıralı bir cümledir.
E
V. cümle, yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş kurallı bir cümledir.
19 numaralı soru için açıklama 
III. cümle devrik ve fiil cümlesi mi bakalım: doluyor yargısı cümle sonunda değil ve fiil. V. cümle kurallı mı bakalım: kazanıyor yargısı kurallı ve – yor şimdiki zaman eki. IV. cümle iki ayrı cümleden oluşuyor ve virgül ile ayrılmış, sıralı bir cümle. I. cümlede fiilimsiler var (dönüp, dolaşarak) girişik birleşik cümle. II. cümlede özneleri ortak bir birleşik cümle tanımı hatalı, daha doğrusu burada genellikle sıralı cümle tabiri kullanılır. Yine de özneleri de kontrol ettiğimizde iki ayrı özne olduğunu görürüz. Cevap B
Soru 20
(I) Herkesin olmak istediği o eşsiz doğa parçasındayız. (II) Etrafta yer yer vahşi hayvanların ayak izlerini görüyoruz. (III) Az ileride, azgınca akan ırmağın üstünde ağaçtan bir köprü… (IV) Önce tereddüt ediyoruz geçmek için ama sonunda birimiz cesaretini topluyor. (V) Yavaş adımlarla köprüyü geçiyoruz. Bu parçadaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
20 numaralı soru için açıklama 
III. cümlede yükleminin yerine göre farklıdır çünkü yüklemi: Yok / eksiltili
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

TYT AYT DENEME SINAVLARI

TYT-AYT-YKS KONULARI PDF

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!