2023 2024 TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test Çöz-1

0 1.493

2023 2024 TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi Çöz-1. Anlatım Bozukluğu Testi TYT, Anlatım Bozukluğu Testi TYT Çıkmış Sorular, Anlatım Bozukluğu Testi Çöz, TYT Anlatım Bozukluğu Testi PDF. Türkçe Anlatım Bozukluğu Testii

TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2023 2024 TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Testii Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. TYT Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

TYT KAÇ NET KAÇ PUAN

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
TYT Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm TYT Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıTYT Deneme PDF

TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test Çöz - 1

Tebrikler - TYT Türkçe Anlatım Bozukluğu Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Menemen ile İzmir arasındaki bulunan karayolunda rastlamıştı ona. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilir?
A
“ona” sözcüğü cümlenin başına getirilerek
B
“arasındaki” sözcüğü cümleden çıkarılarak
C
“bulunan” sözcüğü cümleden çıkarılarak
D
“rastlamıştı” yerine “kavuşmuştu” sözcüğü getirilerek
E
“bulunan” yerine “mevcut” sözcüğü getirilerek
1 numaralı soru için açıklama 
“Menemen ile İzmir arasındaki bulunan karayolunda rastlamıştı ona.” cümlesinde “bulunan” sözcüğü ile “–ki” eki aynı anlamlıdır. Birinin cümleden çıkarılması gerekir. Yanıt: C
Soru 2
(I) “Yazdıklarım boyumu aştı!” diyenlerden değilim. (II) Ben de elimden geldiğince iyi eserler vermeye çalıştım. (III) Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek. (IV) Ben de sorumluluk sahibi her insan gibi toplumsal birikime katkıda bulunmaya devam edeceğim. (V) Sağlığım el verirse çok yakın bir zamanda yeni bir romanda okurlarımla buluşmayı düşünüyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
III. cümlede anlatım bozukluğu var. Cümlede "tamlanan" var ama "tamlayan" yok. Cümlenin doğrusu: "Ama bu eserlerdeki kalitenin yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek." Cevap C
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Belki de olay çıkarmak için değil, kendini savunmak için böyle davrandı.
B
Eminim ki adam güç durumda olmasaydı belki de parayı almazdı.
C
Kim bilir, belki önemli bir işi çıkmıştır.
D
Belli olmaz ki belki sizinle birlikte gitmek ister.
E
Bilmiyorum, belki akşama doğru gelir.
3 numaralı soru için açıklama 
Birini çürüten, dışlayan sözcüklere çelişen sözcükler denir. B seçeneğinde “eminim” kesinlik belirttiği halde “belki” sözcüğü “olasılık” belirttiği için bu sözcükler birbiriyle çelişir. Yanıt: B
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Gençlerin şiire ilgi duyması herkes gibi beni de sevindiriyor.
B
Çağdaş ve ikinci Yeni şairlerinden seçilmiş şiirler vardı.
C
Yaşam ve ölüm sözcükleri onun şiirlerinden eksik olmaz.
D
İnsana ve doğaya karşı hep sevgiyle yaklaşır.
E
Şiirlerinde ölçü ve biçimin hatasız olmasına özen gösterirdi.
4 numaralı soru için açıklama 
B, C, D ve E seçeneklerinde "ve" bağlacı kullanılmış. Bu bağlaç ya tamlama yanlışlarında ya da yardımcı fiille ilgili yanlışlıklarda öne çıkar. B seçeneğindeki cümlede tamlama yanlışlığı var. "Çağdaş" sözcüğü sıfattır "şairleri" tamlananına bağlanamaz. "Çağdaş şairler ve ikinci Yeni şairlerinden..." olmalı.(Cevap B)
Soru 5
Bir düzeyi aşamayan şiirlerin çoğaltılması elbette kazanım olarak değerlendirilemez. Şairimiz de sırf bu nedenden ötürü şiirlerini yayımlamaya karar verdi. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
“çoğaltılması” sözcüğü “çoğalması” yapılarak
B
“elbette” sözcüğünden önce “buna” sözcüğü eklenerek
C
“kazanırım” sözcüğü “kazanç” olarak değiştirilerek
D
“ötürü” sözcüğü cümleden atılarak
E
Yükleme çoğul eklenerek
5 numaralı soru için açıklama 
Sözcüğün yanlış yapılandırılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu nedenle verilen cümlede “çoğaltılması” yerine “çoğalması” getirilerek anlatım bozukluğu giderilir.Yanıt A
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Makinenizi, arkadaki açma - kapama düğmesine basarak kapatmanız gerekmektedir.
B
Daha fazla bilgi edinmek için yetkili satıcınıza başvurabilirsiniz.
C
Bilgisayarınızın bozuk olup olmadığını öğrenebilmek için onu bir teknisyene göstermelisiniz.
D
Bu bölümde, bilgisayarınızı nasıl kuracağınız ve nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.
E
Bu kılavuzda sizi belli türdeki bilgilere uyarmak için bazı özel işaretler kullanılmıştır.
6 numaralı soru için açıklama 
E seçeneğinde “bilgilerle” olması gereken sözcük yanlışlıkla “bilgilere” biçiminde kullanılmıştır. Yanıt: E
Soru 7
I) Fatih Balkış, Baht Dönüşü adlı romanında, kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. (II) Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. (III) Eline aldığı her müzik aleti, evrenin en uzak noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırmalıdır onda. (IV) Sanatçının piyanosunun suskunluğu, bitirilmemiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz mı? (V) Müzisyenin yolculuğu, o müzik aletinin lisanıyla açıklanabilecektir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
7 numaralı soru için açıklama 
II. cümlede "dolaylı tümleç" eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümlenin doğrusu: "Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve müzik aletine ihanet etmemesidir. Cevap B
Soru 8
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Özne eksikliği
B
Nesne eksikliği
C
Gereksiz sözcük kullanılması
D
Yüklem eksikliği
E
Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
8 numaralı soru için açıklama 
“Ve” bağlacıyla birbirine bağlanan iki yargıdan ikincisine uygun düşen “okundu” eylemi; birinci yargıya uygun düşmüyor. Saygı duruşu okundu denemez. Cümleyi düzeltmek için “ve”den önce “yapıldı” getirilmeli. Yanıt: D
Soru 9
İşadamlarından oluşan bu heyet, bir hafta içerisinde otomobil üreten üç Uzakdoğu ülkesini gezecek. Bu cümledeki anlam karışıklığı nasıl giderilir?
A
"İşadamlarından oluşan" sözü cümleden atılmalı.
B
"bu heyet" yerine "bu heyettekiler" getirilmeli.
C
"üç Uzakdoğu ülkesini" sözü, "bu heyet'ten sonra getirilmeli.
D
Yüklem öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmeli.
E
"bir hafta içerisinde" sözü yüklemden önce olmalı.
9 numaralı soru için açıklama 
Bir söz öbeğinin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bu cümleye göre "otomobiller bir hafta içerisinde" üretiliyormuş. Cümlede anlatılmak istenen ise gezinin bir hafta süreceğidir. "Bir hafta içerisinde" sözünün yüklemden önce gelmesi gerekir.(Cevap E)
Soru 10
Şiirin yaşayış biçimi olması, onun gerektirdiklerinin yapılmasından başka bir şey değildir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yerinde kullanılmayan sözcük bulunması
B
Aynı anlama gelen sözcük ya da eklerin bulunması
C
Anlamca çelişkili sözcüklerin bir arada kullanılması
D
Ad tamlamasında tamlanan ekinin bulunmaması
E
Birinci cümlenin öznesinin ikinci cümleyi karşılaması
10 numaralı soru için açıklama 
Öge eksikliği olmadığı halde, aynı ögeyi tekrardan kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Bu nedenle verilen cümlede “onun” sözcüğü atılarak anlatım bozukluğu giderilir.Yanıt B
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Medyanın şişirdiği haberleri bilirsiniz.
B
Her yönetici, kendinden önce, yönettiği kişileri düşünmeli.
C
Bu adam deneyimsizliğin ağırlığını koyduğu bir yöneticiydi.
D
Her insanın yönetme yeteneği olmayabilir.
E
Yönetmeye kalkışan insan, yeteneklerini gözden geçirmeli.
11 numaralı soru için açıklama 
C seçeneğinde “Deneyimsizlik” olumsuz bir sözcüktür. “ağırlığını koymak” olumlu bir yargıdır. Bu cümlenin anlamına uygun olarak ”deneyimsizliğin ağır bastığı” denmeliydi. Yanıt: C
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Kurallara uymamakta ısrar ediyorsun.
B
Bu davranışımı tehdit olarak algıladığını belirtiyorsun.
C
Yaptıklarınla herkesi şaşırtmaya devam ediyorsun.
D
Bu sözlerinle beni sinirlendirmek için çalışıyorsun.
E
Sorduğun sorularla konuyu başka bir yere çekmeye çalışıyorsun.
12 numaralı soru için açıklama 
D'de gereksiz edat (ilgeç) kullanılmış. Cümlenin doğrusu: Bu sözlerinle beni sinirlendirmeye çalışıyorsun. Ancak B şıkkındaki cümlede de iyelik ekinin belirsizliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Yani "tehdit olarak algılayan" kim belli değil. (Tartışmalı bir soru ama cevap D olarak verildi.) Cevap D
Soru 13
Biraz da ne söylediğimizi dinlerseniz iyi olur kanısındayım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A
Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından
B
Bağlacın gereksiz kullanılmasından
C
Yanlış anlamda sözcük kullanılmasından
D
Yüklemin geniş zamanlı olmasından
E
Özneyle yüklemin uyumsuzluğundan
13 numaralı soru için açıklama 
Örnek cümlede verilen “ne söylediğimi dinlerseniz” sözlerinde ya “ne” atılmalı ya da “dinlerseniz” yerine “anlarsanız” getirilmeli. Yanıt: C
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıralama ya da mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozuk­luğu vardır?
A
Bu saatte yola çıkarsan Kadıköy'e saat onda hatta öğleye doğru ancak varırsın.
B
Tatile çıkmak şöyle dursun, anne-babamın yanına gidemedim.
C
Değil şiir yazmak iki cümle kurmayı bile bilmez.
D
Kaynak suyundan vazgeçtim, Terkos suyu da yoktu.
E
Yemek yemek bir yana televizyon izlemek için bile vakit bulamıyorum.
14 numaralı soru için açıklama 
Bütün cümlelerde bir sıralama yapılmış. E seçeneğindeki cümlede sıralama yanlışlığı var. Cümle "Televizyon izlemek bir yana, yemek yemek için bile vakit bulamıyorum." biçiminde olmalı.(Cevap E)
Soru 15
İsteyenle istediği yerde tartışmaya hazırım. Eğer benim yanıldığımı ispat eden olursa, değil eline, ayaklarına kapılırım. Bu parçadaki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir?
A
“istediği” yerine “istenen” sözcüğü getirilerek
B
“eğer” sözcüğünden sonra “kimse” sözcüğü getirilerek
C
“tartışmaya” sözcüğünden sonra “hemen” sözcüğü getirilerek
D
“kapılırım” yerine “kapanırım” sözcüğü getirilerek
E
“isteyenle” sözcüğünden önce “ben” getirilerek
15 numaralı soru için açıklama 
Deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için deyimlerin yerleri değiştirilmez, yerine eş anlamlısı konulmaz. Bu nedenle verilen cümle “ayaklarına kapılırım” değil “ayaklarına kapanırım” şeklinde düzeltilerek anlatım bozukluğu giderilir.Yanıt D
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Sözlerime verdiğiniz değer ve saygı için size teşekkür ederim.
B
Kitaplarıma gösterdiğiniz ilgi gözlerimi yaşarttı.
C
Dostluğunuza hep gereksinim duydum, önem verdim.
D
Herkes saygı ve sevgiyi sanırım benim kadar hak eder.
E
Özgün yapıtlar eninde sonunda hak ettiği ilgiyi görür.
16 numaralı soru için açıklama 
A seçeneğinde “verdiğiniz” sözcüğü “değer ve saygı” sözcüklerinin sıfatıdır. “Verdiğiniz değer” olur; ancak “verdiğiniz saygı” olmaz. Saygı sözcüğünden önce “gösterdiğiniz” getirilerek bu yanlış düzeltilebilir. Yanıt: A
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptılar.
B
Müjdeyi vermek için mutfağa, annesinin yanına heyecanla koştu.
C
Konuşmasına başlamadan önce dinleyicilere şöyle bir baktı
D
Eski öğrencilerin de katıldığı büyük bir toplantı düzenlediler.
E
Yarıyıl tatilinde yapılacak olan Amasra gezisi ertelendi.
17 numaralı soru için açıklama 
A'da gereksiz sözcük kullanılmış. "Giriş yaptılar" yerine "girdiler" ya da "girdi" yazılmalıydı. Cevap A
Soru 18
Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A
“dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek
B
“çok” sözcüğü atılarak
C
“seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek
D
“gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek
E
“hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek
18 numaralı soru için açıklama 
Yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümlenin doğrusu: "Dişçiye ya hiç gitmiyorlar ya da çok seyrek gidiyorlar." Cevap E
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Şüphesiz böyle düşünen biri eğitim almış olsa gerek.
B
Okur yazar olmak ayrı şey, okur olmak ayrı.
C
Çağdaş insan her gün gazete okuyan kişidir.
D
Ölmeden tüm güzellikleri yaşamalıyız.
E
Sınav başlamadan tüm yazılarımı gözden geçirdi.
19 numaralı soru için açıklama 
A seçeneğindeki “şüphesiz” sözcüğü ile “olsa gerek” sözcüğü çelişir. Çünkü ilki kesinlik, ikincisi olasılık belirtir. Yanıt: A
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk­luğu vardır?
A
Eylül ayının sonunda buralar iyiden iyiye tenhalaşır.
B
Bizim, "yazlıkçılar" dediğimiz kişiler, işlerinin başına dönerler.
C
Sonbaharı göçmen kuşlar ve ağaçlar karşılar.
D
Dökülen ağaçların yaprakları parkın her yanını doldurur.
E
Yapraklar, kızıl bir halı gibi çimenlerin üstünü kaplar.
20 numaralı soru için açıklama 
D seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. "Dökülen" sözcüğü cümlede yanlış yerde kullanılmış. Cümle "Ağaçların dökülen yaprakları..." biçiminde olmalı.(Cevap D)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

TYT AYT DENEME SINAVLARI

TYT-AYT-YKS KONULARI PDF

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!