2023 TYT AYT Kimya Konuları PDF – YKS Müfredatı MEB

3.258

Bu yazımızda YKS 2023 TYT AYT Kimya Konuları MEB ve ÖSYM Kimya Müfredatından bahsedeceğiz. 2023 YKS Kimya konuları ve soru dağılımı PDF. 2023 TYT Kimya Soruları, 2023 AYT Kimya soruları.

2023 YKS Kimya konuları

2023 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için 2023 TYT AYT Kimya Konuları MEB ve ÖSYM müfredatına göre özenle hazırladığımız 2023 YKS Kimya konuları aşağıdadır. 2023 YKS kimya sınavında TYT’ de 7 soru, AYT’ de 13 soru sorulmaktadır. 2023 YKS Kimya konuları ve soru dağılımı güncellenerek sitemizde paylaşıldı. YKS kimya müfredatı ÖSYM kazanımlarına göre hazırlandı. Güvenle kullanabilirsiniz.

TYT MATEMATİK ONLİNE DERS

2023 TYT AYT Kimya Konuları PDF

9. SINIF KİMYA KONULARI

 • KİMYA BİLİMİ
  • Simyadan Kimyaya
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik sistem
  • Elementlerin Sınıflandırılması
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • İyonik-Kovalent Bağ
 • MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ
 • Katılar-Sıvılar-Gazlar
 • DOĞA VE KİMYA
  • Su ve Hayat
  • Çevre Kimyası

10. SINIF KİMYA KONULARI

 • KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 • KARIŞIMLAR
  • Homojen ve Heterojen Karşımlar
  • Karışımların Sınıflandırılması
 • ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
 • KİMYA HER YERDE
  • Temizlik Maddeleri
  • Polimerler
  • Kozmetik Malzemeler
  • İlaçlar
  • Hazır Gıdalar
  • Yenilebilir Yağlar

11. SINIF KİMYA KONULARI

 • MODERN ATOM TEORİSİ
  • Atomun Kuantum Modeli
  • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  • Periyodik Özellikler
  • Yükseltgenme Basamakları
 • GAZLAR
  • Gazların Özellikleri
  • Gaz Yasaları
  • İdeal Gaz Yasası
  • Gazlarda Kinetik Teori
 • SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK
  • Çözücü-Çözünen Etkileşimleri
  • Derişim Birimleri
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
  • Tepkimelerde Isı Değişimi
  • Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası)
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
  • Tepkime Hızları
  • Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
  • Kimyasal Denge
  • Dengeyi Etkileyen Faktörler
  • Sulu Çözelti Dengeleri (Asitler ve Bazlar)
  • Sulu Çözelti Dengeleri (Çözünürlük Dengesi)

12. SINIF KİMYA KONULARI

 • KİMYA VE ELEKTRİK
  • İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar Ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon
 • KARBON KİMYASINA GİRİŞ
  • Anorganik Ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül Ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme–Molekül Geometrisi
 • ORGANİK BİLEŞİKLER
  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Esterler
  • Karboksilik Asitler
 • ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
  • Fosil Yakıtlar
  • Alternatif Enerji Kaynakları
  • Sürdürebilirlik
  • Nanoteknoloji

2023 TYT Kimya Soru Dağılımı

KONU VE SORU DAĞILIMI PDF İNDİR

SORU DAĞILIMI2021202020192018
Kimya Bilimi112
Atomun Yapısı11
Periyodik Tablo111
Maddenin Halleri1111
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler1111
Kimyasal Hesaplamalar11
Kimyanın Temel Kanunları1
Asit, Baz ve Tuz111
Karışımlar111
Kimya Her Yerde11
SORU SAYISI7777
2023 TYT AYT Kimya Konuları PDF – YKS Müfredatı MEB

2023 AYT Kimya Soru Dağılımı

SORU VE KONU DAĞILIMI PDF İNDİR

KONULAR2021202020192018
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı1
Periyodik Sistem11
Kimyasal Türler Arası Etkileşim
Kimyasal Hesaplamalar11
Modern Atom Teorisi2
Gazlar1111
Çözeltiler2211
Kimyasal Tepkimelerde Enerji1111
Kimyasal Tepkimelerde Hız1111
Kimyasal Tepkimelerde Denge11
Asit-Baz Dengesi1121
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik2322
Organik Kimya3134
SORU SAYISI13131313
2023 TYT AYT Kimya Konuları PDF – YKS Müfredatı MEB
2023 YKS TYT AYT Konuları
2023 YKS TYT AYT Konuları

2023 TYT AYT Kimya Konuları PDF – YKS Müfredatı MEB

Bunları da incele!

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!