Okulistik Deneme Sınavı 2 Cevap Anahtarı (10-15 Aralık 2020)

1.426

Okulistik Deneme Sınavı 2 Cevap Anahtarı (10-15 Aralık 2020). Okulistik Türkiye Geneli Deneme sınavı 1 (4, 5, 6, 7, 8. sınıf). Okulistik LGS 2. deneme cevapları

Okulistik LGS Deneme Sınavı 2

Sözel Bölüm

 • Türkçe: 20 Soru
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 Soru
 • Yabancı Dil (İngilizce) : 10 Soru
 • Toplam Soru Sayısı: 50
 • Sınav Süresi: 75 Dakika

Sayısal Bölüm

 • Matematik : 20 Soru
 • Fen Bilimleri 20 Soru
 • Toplam: 40 Soru
 • Sınav Süresi: 80 Dakika

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

OKULİSTİK SINAV TARİHLERİ

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Okulistik Deneme Sınavı 2 Cevap Anahtarı

LGS Puan Hesaplama 2020 2021

Okulistik Türkiye Geneli Deneme Sınavı cevap anahtarı sınavdan sonra eklenecek.

LGS GERİ SAYIM SAYACI

LGS Matematik Özel Ders

Okulistik LGS Konu Dağılımları

 • Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler
 • Neden-Sonuç Cümleleri
 • Ana Fikir/Ana Duygu
 • Yardımcı Fikirler
 • Metnin Bölümleri
 • Hikâye Unsurları ve Anlatıcı
 • Söz Sanatları
 • Fiilimsiler
 • Sözcüklerin ve Sözcük Gruplarının Anlamı
 • Metinle İlgili Sorular Sorma ve Soruları Cevaplama
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Abartma Cümleleri
 • Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Yazdıklarının Düzenleme
 • Pozitif Tam Sayıların Çarpanları ve Katları
 • EBOB ve EKOK
 • Üslü İfadelerle İlgili Temel Kurallar
 • Sayıların 10’un Kuvvetleri Şeklinde Gösterimi
 • Bilimsel Gösterim
 • Tam Kare Sayılar
 • Gerçek Sayılar
 • Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemleri
 • Katsayıyı Kök İçine Alma
 • Kareköklü İfadeyi Doğal Sayı Yapan Çarpanlar
 • Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 • Ondalık İfadelerin Karekökleri
 • Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
 • Tam Kare Olmayan Kareköklü Sayılar
 • DNA ve Genetik Kod
 • Biyoteknoloji
 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Okulistik Türkiye Geneli 8. Sınıf LGS Deneme Sınavları

 • Türkiye Geneli Deneme Sınavları tüm yurtta eş zamanlı olarak uygulanır. Sınavları erken uygulayan kurumlar genel değerlendirmeye alınmaz.
 • Sınavlara katılmak isteyen kurumlar, Okulistik’ inbelirlediği sınav kurallarına uymayı kabul ederek talepte bulunur ve kuralları uygular.
 • Okulistik Değerlendirme Sınavı 1: 27 Ekim 2020
 • Okulistik Değerlendirme Sınavı 2: 10 Aralık 2020
 • Okulistik Değerlendirme Sınavı 3: 13 Ocak 2021
 • Okulistik Değerlendirme Sınavı 4: 17 Mart 2021
 • Okulistik Değerlendirme Sınavı 5: 29 Nisan 2021
 • Okulistik Değerlendirme Sınavı 6: 25 Mayıs 2021

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!