MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf 2023 Matematik Türkçe Fen

1 1.247

2022 2023 MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf Matematik Türkçe Fen Bilimleri İngilizce İnkılap Tarihi (Tüm Dersler). 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri ve Cevapları paylaşıldı.

MEB Kazanım Testlerinin Amaçları

MEB Testlerini çözen öğrenci;

  • Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecektir.
  • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
  • Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilecektir.
  • Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirecektir.
  • Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
  • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.

MEB DERS KİTAPLARI – TÜM DERSLER

2022-2023 MEB KAZANIM TESTLERİ

MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf Matematik Türkçe Fen Bilimleri İngilizce İnkılap Tarihi (Tüm Dersler) 6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama testleri ve cevapları burada.

MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf Türkçe

TEST – 1 (Biçim Bilgisi – Çekim Ekleri ve Sözcüğün Yapısı)
TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 1 – Çok Anlamlılık)
TEST – 3 (Sözcükte Anlam – 2 – Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)
TEST – 4 (İsimler – Sıfatlar – İsim ve Sıfat Tamlamaları)
TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)
TEST – 6 (Zamirler)
TEST – 7 (Parçada Anlam – 1 / Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)
TEST – 8 (Parçada Anlam – 2 / Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce)
TEST – 9 (Edat – Bağlaç – Ünlem)
TEST – 10 (Yazım Kuralları)
TEST – 11 (Noktalama İşaretleri)
TEST – 12 (Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler ve Atasözleri – Özdeyişler)
TEST – 13 (Cümlede Anlam – 2)
TEST – 14 (Parçada Anlam – 3 / Giriş-Gelişme-Sonuç – Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)
TEST – 15 (Metin Türleri)
TEST – 16 (Parçada Anlam – 4 / Hikâye Unsurları – Anlatıcı – Metin Karşılaştırma – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)
6. SINIF TÜRKÇE CEVAPLARI

MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf Matematik

TEST – 1 (Doğal Sayılarla İşlemler)
TEST – 2 (Problemler)
TEST – 3 (Çarpanlar ve Katlar)
TEST – 4 (Kümeler)
TEST – 5 (Tam Sayılar)
TEST – 6 (Kesirlerle İşlemler)
TEST – 7 (Ondalık Gösterim)
TEST – 8 (Oran)
TEST – 9 (Cebirsel İfadeler)
TEST – 10 (Veri Toplama ve Değerlendirme)
TEST – 11 (Veri Analizi)
TEST – 12 (Açılar)
TEST – 13 (Alan Ölçme)
TEST – 14 (Çember)
TEST – 15 (Geometrik Cisimler)
TEST – 16 (Sıvı Ölçme)
6. SINIF MATEMATİK CEVAPLARI

MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf Fen Bilimleri

TEST – 1 (Güneş Sistemi)
TEST – 2 (Güneş ve Ay Tutulmaları)
TEST – 3 (Destek – Hareket ve Sindirim Sistemleri)
TEST – 4 (Dolaşım Sistemi)
TEST – 5 (Solunum ve Boşaltım Sistemleri)
TEST – 6 (Bileşke Kuvvet / Sabit Süratli Hareket)
TEST – 7 (Maddenin Tanecikli Yapısı / Yoğunluk)
TEST – 8 (Yoğunluk)
TEST – 9 (Madde ve Isı)
TEST – 10 (Yakıtlar)
TEST – 11 (Sesin Yayılması ve Duyulması)
TEST – 12 (Sesin Sürati ve Maddeyle Etkileşimi)
TEST – 13 (Denetleyici ve Düzenleyici Sistem)
TEST – 14 (Duyu Organları)
TEST – 15 (Sistemlerin Sağlığı)
TEST – 16 (İletken – Yalıtkan Maddeler / Elektriksel Direnç)
6. SINIF FEN CEVAPLARI

MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf Sosyal Bilgiler

TEST – 1 (Birey ve Toplum – 1)
TEST – 2 (Birey ve Toplum – 2)
TEST – 3 (Kültür ve Miras – 1)
TEST – 4 (Kültür ve Miras – 2)
TEST – 5 (Kültür ve Miras – 3)
TEST – 6 (Yeryüzünde Yaşam – 1)
TEST – 7 (Yeryüzünde Yaşam – 2)
TEST – 8 (Bilim, Teknoloji ve Toplum – 1)
TEST – 9 (Bilim, Teknoloji ve Toplum – 2)
TEST – 10 (Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1)
TEST – 11 (Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2)
TEST – 12 (Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 3)
TEST – 13 (Etkin Vatandaşlık – 1)
TEST – 14 (Etkin Vatandaşlık -2)
TEST – 15 (Küresel Bağlantılar – 1)
TEST – 16 (Küresel Bağlantılar – 2)
6. SINIF SOSYAL CEVAPLARI

MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf İngilizce

TEST – 1 (Life – 1)
TEST – 2 (Life – 2)
TEST – 3 (Yummy Breakfast)
TEST – 4 (Downtown – 1)
TEST – 5 (Downtown – 2)
TEST – 6 (Weather and Emotions – 1)
TEST – 7 (Weather and Emotions – 2)
TEST – 8 (At the Fair – 1)
TEST – 9 (At the Fair – 2)
TEST – 10 (Occupations – 1)
TEST – 11 (Occupations – 2)
TEST – 12 (Holidays – 1)
TEST – 13 (Holidays – 2)
TEST – 14 (Bookworms)
TEST – 15 (Saving The Planet)
TEST – 16 (Democracy)
6. SINIF İNGİLİZCE CEVAPLARI

MEB Kazanım Testleri 6.Sınıf Din Kültürü

TEST – 1 (Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 1)
TEST – 2 (Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 2)
TEST – 3 (Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 3)
TEST – 4 (Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 4)
TEST – 5 (Namaz – 1)
TEST – 6 (Namaz – 2)
TEST – 7 (Namaz – 3)
TEST – 8 (Namaz – 4)
TEST – 9 (Zararlı Alışkanlıklar – 1)
TEST – 10 (Zararlı Alışkanlıklar – 2)
TEST – 11 (Hz. Muhammed’in Hayatı – 1)
TEST – 12 (Hz. Muhammed’in Hayatı – 2)
TEST – 13 (Hz. Muhammed’in Hayatı – 3)
TEST – 14 (Hz. Muhammed’in Hayatı – 4)
TEST – 15 (Temel Değerlerimiz – 1)
TEST – 16 (Temel Değerlerimiz – 2)
6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ CEVAPLARI

MEB KAZANIM TESTLERİ ÇÖZÜMLERİ

MEB Kazanım Testleri çözümleri için TIKLA

GEÇMİŞ YILLAR MEB KAZANIM TESTLERİ

2017-2018 MEB KAZANIM TESTLERİ

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

İngilizce

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2016-2017 MEB KAZANIM TESTLERİ

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

İngilizce

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!