MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri

0 139

MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri. MEB yetenek sınavı 2021. Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek sınavı 2021. Güzel sanatlar lisesi sınavı ne zaman 2021-2022. 2020-2021 yetenek sınavları kalktı mı?

2021 YETENEK SINAVI ÇALIŞMA TAKVİMİ

e-OKUL SİSTEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLERTARİH
Kontenjan giriş işlemlerinin tamamlanması13 Haziran 2021
Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okulların ilan edilmesi14 Haziran 2021
Yetenek Sınavı başvurularının yapılması14-30 Haziran 2021
Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihlerinin duyurulması01 Temmuz 2021
Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi05-14 Temmuz 2021
Merkezi yerleştirme sonuçlarının duyurulması26 Temmuz 2021
Kazanan adayların kayıtlarının yapılması26 Temmuz – 06 Ağustos
2021
Boş kontenjanların ilan edilmesi09 Ağustos 2021
Boş kontenjanlar için tercihlerin alınması09-11 Ağustos 2021
Boş kontenjanlara yerleştirme sonuçlarının ilanı12 Ağustos 2021
Boş kontenjanlara kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması12-20 Ağustos 2021
2020-2021 Yetenek Sınavları

2022 LGS PUAN HESAPLAMA

2020-2021 Yetenek Sınavları

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanında, spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl olan okullardır.
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri Yetenek Sınavı Puanına göre öğrenci alır.
Hafızlık Programı/Projesi Yetenek Sınavlarında uygulanacak Sınav Usul ve Esaslarının belirlenmesi ve duyurulması Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar, müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği bölümlerinde eğitim verilir.
Spor liselerinde bireysel ve takım sporları ile ilgili eğitim verilebildiği gibi voleybol, futbol, güreş, basketbol gibi belirli bir tema üzerinde de eğitim verilebilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle spor liselerinden mezun olan öğrencilere 1. Kademe Antrenörlük (yardımcı antrenör) Belgesi verilecektir.
Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okulların başvuru süreci Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırdığı okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda başka okul türleri için tercih yapabileceklerdir.

2022 9. SINIF KONULARI

Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir.

Adaylar Yetenek Sınavına girmek için istedikleri farklı okul türlerinden(güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 2 (iki)
okul seçebilecektir. 2 (iki) den fazla okul için müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

YETENEK SINAVININ UYGULANMASI

Adaylar, e-Okul Sisteminden öğrendikleri tarih ve saatte Yetenek Sınavına gireceklerdir.
Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki Yetenek Sınavına girecek adaylar eşofman ve spor ayakkabıları ile sınava alınacaktır. MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri

Güzel sanatlar liseleri için Yetenek Sınavına girecek adaylar, COVID-19 salgını nedeniyle ortak kullanımdan dolayı risk oluşturabilecek malzemeleri(35×50 ebadında duralit, B2B kalem, kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz silgi, en az 4 adet resim kağıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekmektedir.
Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında Beceri/Yetenek Sınavına alınarak sıralama yapılacaktır. MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri

Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon, bu testlerden hem dayanıklılık-çabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır.
Tematik program uygulanan spor liselerinde branşlarına göre Koordinasyon Parkuru düzenlenebilir.
Özel eğitim ihtiyacı olan adaylardan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanlar için ihtiyaç duyulması halinde koordinasyon testlerinde değişiklik yapılabilir.
Koordinasyon parkurlarında imkanlar dahilinde dijital fotoselli süreölçer, kronometre ve video kayıtlarının alınması sağlanacaktır.

Okul müdürlükleri Yetenek Sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylar kesin kayıta geldiklerinde istenilen kayıt belgelerinin getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır.
Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin Yetenek Sınavından elde ettikleri puanlar Çalışma Programında belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.

BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler, bölümler bazında Sınav Değerlendirme Ölçütlerine Ait Çizelgeler (Ek- 3, 4, 5, 6 ve 7) ile Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (Ek- 8, 9, 10, 11) doğrultusunda yapılacaktır. MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri
Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir.
Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle Yetenek Sınavına girmeden ibraz edecektir.
Tematik program uygulanan spor liselerinde sporcu özgeçmişi belgeleri sadece kendi branşlarında olması halinde değerlendirilecektir.
Grup maçlarında, grup birincisi olanlara veya bir üst tura gitmeye hak kazananlara grup puanı olarak 7 puan verilecektir.
Yetenek Sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar için Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır. MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’nin %30’unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır.
En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır.
Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday Yetenek Sınavına girdiği okul/okullardan birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra Ek Yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabilecektir. MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri

EK YERLEŞTİRME

Kayıtlar yapıldıktan sonra kesin kaydını yaptırmayan, kayıt yaptırdığı halde vazgeçerek iptal ettiren, e-Okul Sistemine kaydı işlenmeyen, yeterli başvuru olmamasından dolayı kontenjanı dolmayan okullarda boş kalan kontenjanlar için Çalışma Takviminde bildirilen tarihlerde Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Ek yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
Yetenek Sınavı sonucunda bir okula kayıt yaptıran adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacaktır.
Aday, Yetenek Sınavına girdiği programa uygun okulları tercih edebilecektir.
Tematik program uygulanan spor liselerine sadece kendilerinde Yetenek Sınavına giren öğrenciler arasından yerleştirme yapılacaktır. MEB 2020-2021 Yetenek Sınavları Tarihleri

YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!