MEB 2, 3 ve 4. Sınıf Çalışma Soruları (2020-2021) – İlkokul

779

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 ve 2021 Eğitim öğretim yılı için MEB 2, 3 ve 4. sınıf çalışma soruları yayımladı. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf MEB Çalışma Soruları PDF

MEB Çalışma Soruları 2. Sınıf

MEB 2. Sınıf Çalışma Soruları için TIKLA

MEB 2. Sınıf Çalışma Soruları Konuları

MEB 2. Sınıf Çalışma Soruları Türkçe Konuları

T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.16. Metin türlerini tanır.
Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.
T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Metnin şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.
Görsellerle desteklenerek kısa ve basit yemek tarifleri ile çocuk oyunları yönergelerinden faydalanılır.
T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Geri dönüşüm işaretleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik semboller üzerinde durulur.

MEB 2. Sınıf Çalışma Soruları Matematik Konuları

M.2.1.4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.
Gerçek nesnelerle yapılan çalışmalara yer verilir.
M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
M.2.1.4.3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.
M.2.1.5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
M.2.1.5.1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
M.2.1.5.2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
M.2.1.6. Kesirler
M.2.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.2.3.3. Zaman Ölçme
M.2.3.3.1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
M.2.3.3.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
M.2.3.2. Paralarımız
M.2.3.2.1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.
M.2.3.2.2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.
Karşılaştırma yapılırken tek birim (kuruş veya TL) kullanılır.
M.2.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
M.2.4.1.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
M.2.3.1. Uzunluk Ölçme
M.2.3.1.2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
M.2.3.1.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
M.2.3.1.6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.
M.2.3.4. Tartma
M.2.3.4.1. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.
M.2.3.4.2. Kütle ölçme birimiyle ilgili problemleri çözer.

MEB 2. Sınıf Çalışma Soruları Hayat Bilgisi Konuları

HB.2.3. Sağlıklı Hayat
HB.2.4. Güvenli Hayat
HB.2.5. Ülkemizde Hayat
HB.2.6. Doğada Hayat

MEB Çalışma Soruları 3. Sınıf

MEB 3. Sınıf Çalışma Soruları için TIKLA

MEB 3. Sınıf Çalışma Soruları Konuları

MEB 3. Sınıf Çalışma Soruları Türkçe Konuları

T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.3.3.12. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar.
T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Metnin olay örgüsü, mekân, şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.
T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir hakkında örneklerden yararlanılarak genel kısa bilgiler verilir.
T.3.3.22. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
T.3.3.24. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.3.3.27. Yazılı yönergeleri kavrar.
T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

MEB 3. Sınıf Çalışma Soruları Matematik Konuları

M.3.1.6. Kesirler
M.3.3.5. Zaman Ölçme
M.3.3.4. Paralarımız
M.3.3.6. Tartma
M.3.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller
M.3.2.3. Geometrik Örüntüler
M.3.2.4. Geometride Temel Kavramlar
M.3.2.2. Uzamsal İlişkiler
M.3.3.1. Uzunluk Ölçme
M.3.3.2. Çevre Ölçme
M.3.3.3. Alan Ölçme
M.3.3.7. Sıvı Ölçme

MEB 3. Sınıf Çalışma Soruları Fen Bilimleri Konuları

F.3.5. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
F.3.5.2. Işık Kaynakları
F.3.5.3. Çevremizdeki Sesler.
F.3.5.4. Sesin İşitmedeki Rolü
F.3.6. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
F.3.6.1. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
F.3.6.2. Ben ve Çevrem
F.3.7. Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar
F.3.7.1. Elektrikli Araç-Gereçler
F.3.7.2. Elektrik Kaynakları
F.3.7.3. Elektriğin Güvenli Kullanımı

MEB 3. Sınıf Çalışma Soruları Hayat Bilgisi Konuları

HB.3.3. Sağlıklı Hayat
HB.3.4. Güvenli Hayat
HB.3.5. Ülkemizde Hayat
HB.3.6. Doğada Hayat

MEB Çalışma Soruları 4. Sınıf

MEB 4. Sınıf Çalışma Soruları için TIKLA

MEB 4. Sınıf Çalışma Soruları Konuları

MEB 4. Sınıf Çalışma Soruları Türkçe Konuları

T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.4.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar.
T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır.
T.4.3.25. Yönergeleri kavrar.
T.4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
T.4.3.29. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
T.4.3.31. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir.
T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.4.3.36. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

MEB 4. Sınıf Çalışma Soruları Matematik Konuları

M.4.1.1. Doğal Sayılar
M.4.1.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
M.4.1.3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
M.4.1.4. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
M.4.1.5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
M.4.1.6. Kesirler
M.4.1.7. Kesirlerle İşlemler
M.4.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller
M.4.2.2. Uzamsal İlişkiler
M.4.3.1. Uzunluk Ölçme
M.4.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme

MEB 4. Sınıf Çalışma Soruları Sosyal Bilgiler Konuları

Bilim, Teknoloji Ve Toplum
Üretim, Dağıtım Ve Tüketim
Etkin Vatandaşlık
Küresel Bağlantılar

Bunlar da ilginizi çekebilir

1 yorum
  1. […] MEB ÇALIŞMA SORULARI (2-3-4.sınıf) […]

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!