Matematik Dersi Öğretim Programının Özel amaçları

0 846

Matematik Dersi Öğretim Programının Özel amaçları aşağıdaki gibidir.

Matematik Dersi Öğretim Programı Amaçları

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş olan Genel Amaçlar ve Temel İlkeler doğrultusunda Matematik Dersi Öğretim Programı’nın ulaşmaya çalıştığı genel amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

Öğrenci;

 • 1. Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.
 • 2. Matematiksel kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecektir.
 • 3. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.
 • 4. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilecektir.
 • 5. Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlamlandırabilecektir.
 • 6. Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecektir.
 • 7. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
 • 8. Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilecektir.
 • 9. Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirecektir.
 • 10. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
 • 11. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.
 • 12. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir.
 • 13. Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecektir
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!