2022 LGS İstatistikleri – Net Ortalamaları – LGS Raporu PDF

0 3.652

2022 LGS İstatistikleri – Net Ortalamaları – LGS Raporu PDF. 2022 LGS istatistikleri MEB, 2022 LGS Raporu, Lgs istatistikleri 2022, 2022 LGS Raporu pdf, 2022 LGS net ortalamaları, lgs değerlendirme raporu, Yıllara göre LGS net ortalamaları MEB, 2022 LGS matematik net ortalaması

2022 LGS İstatistikleri

Merkezi Sınav uygulaması 5 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilmiştir. Sınavın uygulama sürecinde 980 sınav merkezindeki 82.551 salon kullanılmıştır. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın her bir oturumunda yaklaşık 350.000 öğretmen görev yapmıştır. Sınava başvuran toplam 1.236.313 öğrencinin 1.031.799’u sınava katılmış, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek %83,46 olmuştur.

2022 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI? LGS Kaç Full Var 2022
2022 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI? LGS Kaç Full Var 2022

LGS 09.30’da başlayan birinci oturumda sözel bölümde, 11.30’da başlayan ikinci oturumda sayısal bölümde yer alan alt testleri cevaplandırmaktadır.

Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil olmak üzere dört alt test bulunmakta; bu dört alt testte öğrencilere toplam 50 soru sorulmaktadır. Öğrencilere sözel bölümdeki soruları cevaplamak için 75 dakika süre verilmektedir. Sayısal bölümde Matematik
ve Fen Bilimleri alt testleri bulunmakta ve bu iki alt testte öğrencilere toplam 40 soru sorulmaktadır. Sayısal bölümde öğrencilere 80 dakika süre verilmektedir.
Sözel ve sayısal bölümlerde bulunan alt testler, yanıtlama süreleri ve soru sayıları Tablo 1’de verilmiştir.

LGS’YE GİREN ÖĞRENCİ SAYISI

2022 Merkezi Sınava 2021-2022 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.236.308 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 ve 2021 yıllarına benzer şekilde,
Merkezi Sınava katılımın yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.236.308 öğrenciden 1.031.799’u (%83,46) sınava katılmıştır.

image 10 2022 LGS İstatistikleri - Net Ortalamaları - LGS Raporu PDF

2022 LGS NET ORTALAMALARI

Fen Bilimleri (9,50), en düşük olduğu alt test ise Matematiktir (4,74). On soru bulunan alt testler arasında
öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6,45), en düşük olduğu alt test ise Yabancı Dildir (4,59). 2022 yılı Merkezi Sınavda elde edilen Türkçe (9,22), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5,54), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6,45), Yabancı Dil (4,59), Matematik (4,74) alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları 2020 ve 2021 yılları ile yakındır.
2022 yılında merkezi sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 285,88, standart sapması 73,72 olarak hesaplanmıştır.

image 11 2022 LGS İstatistikleri - Net Ortalamaları - LGS Raporu PDF

CİNSİYETLERE GÖRE DOĞRU CEVAP ORTALAMASI

image 13 2022 LGS İstatistikleri - Net Ortalamaları - LGS Raporu PDF

TESTLERE GÖRE ORTALAMALAR

image 14 2022 LGS İstatistikleri - Net Ortalamaları - LGS Raporu PDF

2022 LGS PUAN DAĞILIMI

BUNLARI DA İNCELE!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!