2022 KPSS Türkçe Sözcük Türleri Sıfat Testi Çöz-1

0 1.311

2022 KPSS Türkçe Sözcük Türleri Sıfat Testi Çöz-1. Sözcük Türleri Sıfat Testi KPSS, Sözcük Türleri Sıfat Testi KPSS Çıkmış Sorular, Sözcük Türleri Sıfat Testi Çöz, KPSS Sözcük Türleri Sıfat Testi PDF. Türkçe Sözcük Türleri Sıfat Testi

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Sıfat Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Türkçe Sözcük Türleri Sıfat Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Türkçe Sözcük Türleri (Sıfat) Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Türkçe Sözcük Türleri (Sıfat) Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türemiş sıfatlar , adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur . Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?
A
Güneş balçıkla sıvanmaz.
B
Korkunun ecele faydası yoktur.
C
Her ağacın meyvesi olmaz.
D
Mızrak çuvala sığmaz.
E
İşleyen demir pas tutmaz.
1 numaralı soru için açıklama 
Verilen tanıma uygun "İşleyen demir pas tutmaz." örneğidir.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zor" sözcüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A
Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakınıyordu.
B
İstemeden zor bir çalışmanın içine girmişti.
C
Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.
D
Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlamıştı.
E
Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu.
2 numaralı soru için açıklama 
"Zor" sözcüğü A,B,D ve E sıfat olarak kullanılmış. C'de ise eylemin anlamını durum yönünden belirttiği için zarftır. (..zor yürüyordu) Cevap C
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A
Kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır.
B
Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana?
C
Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun?
D
Çok tutumlu bir insandı, ama evin içinde bolluk olsun isterdi.
E
Oldukça kalın bir kitaptı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı.
3 numaralı soru için açıklama 
"Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun?" cümlesinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır.
Soru 4
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat, kullanılmıştır?
A
Tok açın halinden anlamaz
B
Ot, kökü üstünde biter
C
Ne verirsen elinle, o gelir seninle
D
Kaş ile göz, kalanı söz
E
Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır.
4 numaralı soru için açıklama 
E'de on sözcüğü belirtme sıfatıdır. Yanıt E
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır?
A
Hangi soruyu ona sormuştun?
B
Ne kadar şeker aldın eve?
C
Doktor, kaçıncı katta oturuyor?
D
Kaç kişi dünkü sınava girmedi?
E
Neden memlekete döneceksin?
5 numaralı soru için açıklama 
"Neden memlekete döneceksin?" cümlesinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belirtme sıfa­tı" kullanılmamıştır?  
A
Aşk, ikinci öğretmendir; hem eğriltir hem eğitir.
B
Tutkulu insan uçurumun kenarında durur, için­den koşmak gelince de koşar, boşluğa.
C
Bu aşkı aşk yapan, benim.
D
Bizim aşkımızdan kaç ihanet çıkar, ölçsene us­ta.
E
Şiir, ateşe tüneyen mavi bir kuştur.
6 numaralı soru için açıklama 
"Tutkulu insan uçurumun kenarında durur, için­den koşmak gelince de koşar, boşluğa." cümlesinde "belirtme sıfa­tı" kullanılmamıştır.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?
A
Gözlerime ince, altın levhalar örteceksin.
B
Geldiğin kapının büyük hayalinden çık, git.
C
Bir tek tasvirini görebilsem diyordum.
D
Yollar, küçük hayallerle aşılırmış daima.
E
Mor matem elbiselerini giymişti bütün halk.
7 numaralı soru için açıklama 
"Gözlerime ince, altın levhalar örteceksin." cümlesinde ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
A
İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi.
B
İnsana tepeden bakan , itici biriydi.
C
Gözü eski , cumbalı evleri arıyordu.
D
O yıllarda çift düğmeli , dar yakalı ceketler modaydı.
E
Her gün aynı yorgun , asık yüzleri görmekten bıkıp usanmıştı.
8 numaralı soru için açıklama 
"İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi." cümlesinde sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır.
Soru 9
İnsanları eğitmeyi amaçlayan bu yazarın öykü ve romanlar yazarak ulaşmaya çalıştığı nokta, çağdaş uygarlığa uymayan düşünme ve yaşama biçimlerini değiştirmekti. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Fiilimsiler kullanılmıştır.
B
Birden çok sıfat tamlaması vardır.
C
Özne, birden çok sözcükten oluşmuştur.
D
Bağlaç kullanılmıştır.
E
İlgeçlere yer verilmiştir.
9 numaralı soru için açıklama 
Cümlede geçen "amaçlayan", "yazarak", "ulaşmaya", "çalıştığı", "uymayan", "düşünme" ve "değiştirmek" sözcükleri eylemsidir. Cümledeki sıfat tamlamaları: "İnsanları eğitmeyi amaçlayan bu yazar", "...ulaşmaya çalıştığı nokta", "çağdaş uygarlık", "çağdaş uygarlığa uymayan düşünme ve yaşama biçimi" Özne ve yüklemden oluşan cümlenin öznesi: "İnsanları eğitmeyi amaçlayan bu yazarın öykü ve romanlar yazarak ulaşmaya çalıştığı nokta" Cümlede bağlaç olarak "ve" var. Cümlede ilgeç (edat) yok. Cevap E
Soru 10
Oyunda, üç arkadaşın 1980’den bugüne kadar gelen birlikteliği, zaman zaman mizahî, zaman zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
İlgeç vardır.
B
Sıfat-fiil vardır.
C
Yüklem çatısı bakımından etkendir.
D
Zarf tümlecinde ikileme yer almıştır.
E
Belgisiz sıfat kullanılmıştır.
10 numaralı soru için açıklama 
İlgeç — kadar Sıfat-fiil — gelen Yüklem görevindeki "anlatıl-" eylemi, çatısı bakımından etken değil edilgendir. Zarf tümleci olarak kullanılan sözcük grubunda yer alan "zaman zaman" bir ikilemedir. Belgisiz sıfat — bir (dil) Cevap C
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır?
A
Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı.
B
Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu.
C
Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik.
D
Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.
E
İnsanın bilmediği yollardan akşam vaktinde geçmesi ürkütücüdür.
11 numaralı soru için açıklama 
"Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik." cümlesinde birden çok sıfat almıştır
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?
A
Sürüden ayrılanı kurt kapar
B
Son gülen, iyi güler
C
Su içene yılan bile dokunmaz
D
Soran yanılmamış
E
Yarım elma gönül alma
12 numaralı soru için açıklama 
A'da "ayrılan", B'de "gülen", C'de "içen", D'de "soran" adlaşmış sıfattır. E'de adlaşmış sıfat kullanılmamıştır. Yanıt E
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde tırnak içindeki sözcük bir varlığın niteliğini belirtmektedir?
A
"Mutluluğu" tatmanın tek yolu onu paylaşmaktır.
B
Başkalarından nefret etmenin bedeli "kendini" daha az sevmektir.
C
İnsanları yargılarsan "onları" sevmeye zaman kalmaz.
D
Otuz iki dişten çıkan "otuz iki" mahalleye yayılır.
E
"Dolu" bir hayatta hatalar olabilir.
13 numaralı soru için açıklama 
Varlığı niteleyen sözcükler niteleme sıfatıdır. E'deki "dolu" kendisinden sonra gelen "hayat" adını iteleyen bir sıfattır. Yanıt E
Soru 14
"-ki" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yapma göreviyle kullanılmamıştır?
A
Kırk yıl önceki Elazığ'dan artık hiçbir eser yok nerdeyse.
B
Konferans salonundaki konuşma dinleyenleri coşturdu.
C
Denizin dibindeki çakıl taşları bir feneri andırıyordu.
D
Kitapçıktaki soruları iyice inceledikten sonra çözmeye başladı.
E
Kasidenin konusu gazelinki kadar geniş değildir.
14 numaralı soru için açıklama 
"Kasidenin konusu gazelinki kadar geniş değildir." -ki eki sıfat yapma göreviyle kullanılmamıştır.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim, bir­den fazla sıfatla nitelenmiştir?  
A
Boz tüylü bir tavşan, çalının arasından fırladı.
B
iri kar tanecikleri doluştu, saçlarıma.
C
Olgun armutları, elmaları birer birer kopardık.
D
Benim için yalnız ve özgür bir insan olmak, çok tanınmış olmaktan üstündür.
E
Bu anlamsız savaş, artık bitmeli.
15 numaralı soru için açıklama 
"Benim için yalnız ve özgür bir insan olmak, çok tanınmış olmaktan üstündür." isim, bir­den fazla sıfatla nitelenmiştir.
Soru 16
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
B
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış ? Şaşarım!
C
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
D
His var mı bu âlemde nekahet gibi tatlı?
E
Nasıl tahammül eder eski , hasta bir tekne?
16 numaralı soru için açıklama 
"Hangi çılgın bana zincir vuracakmış ? Şaşarım!" cümlesinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci, tamlayan olduğu için adlaşmıştır?
A
Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti.
B
Kapının önüne oturmuş, geleni geçeni izliyor.
C
Yukarıya çıkıp arkadaşımla da görüşeyim.
D
Beş yüz metre ileriden sağa döneceksiniz.
E
Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye örtmüşler.
17 numaralı soru için açıklama 
Yer-yön zarfları isim çekim eki aldıklarında isimleşir. A'da tamlayan eki (-in) alan "dışarı" sözcüğü isim tamlamasında tamlayan olarak kullanılmıştır. Cevap A
Soru 18
Evin bahçesine dikilecek çamların üzerine konmuş bir serçe, durmadan cik cik edip şarkısını söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az ilerdeki çöplükte sallana sallana gezinen kargaya bakıyordu. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A
dikilecek
B
konmuş
C
durmadan
D
örselenmiş
E
gezinen
18 numaralı soru için açıklama 
"Dikilecek, "konmuş", örselenmiş", ve "gezinen" sıfat-fiildir. "Durmadan" ise zarf-fiildir. Cevap C
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat birden çok adı nitelemiştir?
A
Uzun bir yolculuktan sonra Elazığ'a vardık.
B
Sabahın ilk vakitlerinde ova, pırıl pırıldı
C
Şehri gezmeye çıktık, modern insanlar gördük.
D
Bu yörede yaşayan insanlar, pahalı elbise ve ayakkabı giymeyi tercih ederlermiş.
E
Şehrin yüksek yerlerinde yaşayan insanlar yazın bunaltıcı sıcağından etkilenmiyordu.
19 numaralı soru için açıklama 
D'de pahalı sıfatı hem elbise hem de ayakkabı sözcüklerini nitelemiştir. Yanıt D
Soru 20
Yalnız yapıtlarının içeriğiyle değil, anlatımındaki ustalık, kullandığı dil ve hareketli anlatım tekniğiyle de edebiyatımızın büyük ustalarından biridir o. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
“Yapıtlarının” sözcüğü, hem yapım hem çekim eki almıştır.
B
Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcükler vardır.
C
Bağlaç kullanılmıştır.
D
Ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir.
E
“Yalnız” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.
20 numaralı soru için açıklama 
Yap-ıt (fiilden isim) → yap-ıt-lar-ı-n-ın (çokluk-iyelik-tamlayan eki) Ünsüz yumuşaması → kullandığı, tekniği Bağlaç → ve, de Belirtili isim tamlamasının arasına sıfat girmiş → Edebiyatımızın (büyük) ustaları Cümlede "yalnız" sözcüğü "sadece" anlamıyla kullanıldığı için edattır. Cevap E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!