2022 KPSS Türkçe Ses Bilgisi Testi Çöz-1

0 12.239

2022 KPSS Türkçe Ses Bilgisi Testi Çöz-1. Ses Bilgisi Testi KPSS, Ses Bilgisi Testi KPSS Çıkmış Sorular, Ses Bilgisi Testi Çöz, KPSS Ses Bilgisi Testi PDF. Türkçe Ses Bilgisi Testi

KPSS Türkçe Ses Bilgisi Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Türkçe Ses Bilgisi Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Türkçe Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Türkçe Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Türkçe Ses Bilgisi Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Türkçe Ses Bilgisi Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük, kıvrımlı ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Bu hücreler sıkı bir şekilde istiflenerek derinin, kan damarlarının ve organların dış tabakalarını meydana getirir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünsüz yumuşaması
B
Ünsüz benzeşmesi
C
Ünlü düşmesi
D
Ünsüz düşmesi
E
Ünlü daralması
1 numaralı soru için açıklama 
Ünsüz yumuşaması — vücudu Ünsüz benzeşmesi — oluştururken, sahiptir Ünlü düşmesi — kıvrımlı Ünsüz düşmesi — küçücük Parçada ünlü daralmasına örnek yok. Cevap E
Soru 2
Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan: Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı… Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz düşmesi
C
Sert ünsüz yumuşaması
D
Ünlü daralması
E
Ünsüz benzeşmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Bu dizelerde "Ünsüz düşmesi" yoktur.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerileyici ses benzeşmesi vardır?
A
Herkes istediği oyuncuyu seçebilecekti.
B
Salıları her akşam halamlarda toplanırız.
C
Matematik dersinde çember konusunu işleyeceğiz.
D
Ay sonunda büyük bir eve taşınacağız.
E
Hepsi de milli duygusu yüksek kimselerdir.
3 numaralı soru için açıklama 
“Matematik dersinde çember konusunu işleyeceğiz.” cümlesinde geçen “çember” sözcüğünde gerileyici ses benzeşmesi görülmektedir. (Çenber) çember YANIT C
Soru 4
Çevremden uzakta yaşadım bu duyguyu Bebeklerin ulusu yok. Onlar çiçeği insanlığımızın Ve geleceğin biricik umudu Bu şiirde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünlü türemesi
B
Ünlü daralması
C
Kaynaştırma ünsüzü
D
Onsta benzeşmesi
E
Ünlü düşmesi
4 numaralı soru için açıklama 
“çevre” sözcüğünde ünlü düşmesi, (uzak – da) “uzakta” sözcüğünde ünsüz sertleşmesi, (o – n – lar) “onlar” sözcüğünde kaynaştırma ünsüzü, (bir – i – cik) “biricik” sözcüğünde ünlü türemesi örneklenmiştir. Dizelerde ünlü daralması yoktur.
Soru 5
Üleştirme sayı sıfatı eki “-ar(er)” ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya “-ş” kaynaştırma harfi girer. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek oluşturan bir sözcük yoktur?
A
Defterinize ikişer cümle yazın.
B
Beşer kişilik gruplara ayrıldılar.
C
Masaya yedişer tabak koydu.
D
Yirmişer kişilik grup oluşturalım.
E
Üyelerden ellişer lira toplayın.
5 numaralı soru için açıklama 
“beşer” sözcüğünde “-ş” sesi bir türeme örneği değil, sözcüğün köküne ait bir harftir.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?
A
Sözlerimde anlaşılmadık bir nokta var mı?
B
Ezan sesi çocukken eve dönmemiz için bir işaretti.
C
Onu duyabilmek için ayak parmaklarımızın üzerinde dikilirdik.
D
Mutfaktaki işleri bitirince ne kadar yorgun olurdu!
E
Akşam haberleri hiç kaçırılmazdı bizim evde.
6 numaralı soru için açıklama 
C’de geçen “onu, üzerinde” sözcüklerinde birer kaynaştırma ünsüzü örneklenmiştir.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesini örnekleyen bir sözcük kullanılmıştır?
A
Onun hakkında hep iyi şeyler düşünmüşümdür.
B
Halimize şükretmemiz gerekmez mi?
C
Beni zamanla daha iyi tanırsınız.
D
Sapasağlam duruyor hâlâ bu koca konak.
E
Duygularımı anlatmam o kadar kolay değil.
7 numaralı soru için açıklama 
A’da geçen “hakkında” sözcüğünün kökünde yalnızca bir “-k” sesi bulunur. Ancak aldığı ekin başındaki ünlüyle bir arada okunamayan bu sözcük, arada bir sesin daha okunmasını gerekli kılmıştır. Burada bir ünsüz türemesi olmuştur.
Soru 8
Derken bir düdük (I) öttü (II) ansızın Bembeyaz (III) gemi (IV) gitgide (V) ufaldı Korkunç (VI) yalnızlığıyla (VII) baş başa Rıhtımda bir (VIII) adam kaldı Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır
A
I. ve VIII.
B
II. ve V.
C
III. ve VI.
D
IV. ve VII.
E
V. ve VII.
8 numaralı soru için açıklama 
I. ve VIII. 'de ulama vardır.
Soru 9
Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünsüz düşmesi
B
Ünsüz türemesi
C
Ünlü daralması
D
Ünsüz benzeşmesi
E
Ünlü düşmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Parçada "Ünlü daralması" yoktur.
Soru 10
Söyle sevda içinde türkümüzü Aç bembeyaz bir yelken Neden herkes güzel olmaz Yaşamak bu kadar güzelken Verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz benzeşmesi
C
Ünlü değişimi
D
Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük
E
Ünsüz türemesi
10 numaralı soru için açıklama 
p, ç, t, k sert ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcükten sonra, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, sert ünsüzler yumuşar. Ama bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama görülmez. Bu şiirde de “iç” sözcüğü “-i” ekini aldığında “-ç” sesinde yumuşama olmamış.
Soru 11
Kafanı boş bir testiye vur. Eğer boş olduğuna işaret eden bir ses çıkarsa, bu boş olanın mutlaka testi olduğu anlamına gelmez. Yukarıdaki parçada kaç yerde ulama yapılmıştır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
11 numaralı soru için açıklama 
Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde “arada hiçbir noktalama işareti yoksa” ulama gerçekleşir. Bu parçada da “boş olduğuna”, “işaret eden”, “boş olanın” sözcükleri arasında ulama vardır.
Soru 12
Kimi zaman “y” kaynaştırma ünsüzü, iki sözcüğün arasına girer ve ikinci sözcüğün başındaki ünlüyü düşürür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A
Bir dosta sarılıp ağlamayı özlemişim.
B
Su, akışıyla inatçı kayaları oyar.
C
Gerçekçi olmak, yaşama karşı bir meydan okuyuştur.
D
Yaşam, sonuna kadar savaş vermeye değer.
E
Er geç çürüyüp toprak olacak bedenimiz.
12 numaralı soru için açıklama 
Soruda verilen açıklama şu tarz kullanımı bulmanızı istiyor: “evi” sözcüğünü “ile” sözcüğüyle kullandığımızda “ile”nin başındaki “-i” düşerek “-y”e dönüşür. “deli-y-se”, “sözü-y-le” “öyle-y-se” örneklerinde olduğu gibi. Soruda da 2. seçenekte “akışı-y-la” sözünde aynı kullanım vardır.
Soru 13
Dünya ikimiz için yaratıldı Üç milyar insan, iş olsun diye geldi yeryüzüne Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz yumuşaması
C
Ünsüz benzeşmesi
D
Ünlü daralması
E
Ünlü türemesi
13 numaralı soru için açıklama 
“a, e” ünlüleriyle biten sözcükler, “-yor” ekiyle karşılaştıklarında daralarak “ı, i, u, ü”ye dönüşürler. Bu ünlü daralması kuralına aykırılık gösteren üç sözcük vardır: “de-”, “ye-”, “ne”. Bu sözcükler “-yor” ekini almadan sadece “-y” sesi nedeniyle de daralma gösterirler. “de-y-en, di-y-en”, “ye-y-ecek, yi-y-ecek”, “ne-y-e, ni-y-e” örneklerinde olduğu gibi. Soruda da “di-y-e” sözcüğünde daralma meydana gelmiştir.
Soru 14
Anlamıyor musun? Sen sevildiğin için güzelsin bu kadar, Ben sevilmediğimden böyle çirkinim. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A
Ünlü türemesi
B
Ünlü daralması
C
Ünsüz türemesi
D
Ünsüz benzeşmesi
E
Ünsüz düşmesi
14 numaralı soru için açıklama 
“anlama-yor” sözcüğünde bir önceki soruda açıklandığı şekilde ünlü daralması olur. (“a, e” ünlüleriyle biten sözcükler, “-yor” ekiyle karşılaştıklarında daralarak “ı, i, u, ü”ye dönüşürler. Bu ünlü daralması kuralına aykırılık gösteren üç sözcük vardır: “de-”, “ye-”, “ne”. Bu sözcükler “-yor” ekini almadan sadece “-y” sesi nedeniyle de daralma gösterirler. “de-y-en, di-y-en”, “ye-y-ecek, yi-y-ecek”, “ne-y-e, ni-y-e” örneklerinde olduğu gibi. Soruda da “di-y-e” sözcüğünde daralma meydana gelmiştir.)
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
A
İlçemizdeki orman yangını gittikçe ilerliyordu.
B
Çok sevdiği oyuncaklarını arkadaşlarından saklıyormuş.
C
Çantamızdaki yiyeceklerin bir kısmı bozulmuş.
D
Uzun süredir burada sizi bekliyorlar.
E
Okula giderken her gün bu yoldan geçiyoruz.
15 numaralı soru için açıklama 
"Okula giderken her gün bu yoldan geçiyoruz." cümlesinde ünlü daralması yoktur.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?
A
Kahvaltı yaptıktan sonra gazetesini okurdu.
B
Yarışmada ikişer kişilik dört grup vardır.
C
Hayatta geçerli tek sermayenin dürüstlük olduğunu söylerdi.
D
Uzun zamandır görmediği arkadaşını tanıyamamıştı.
E
Hava çok nemli olduğu için sıcaktan bunalmıştık.
16 numaralı soru için açıklama 
"Hava çok nemli olduğu için sıcaktan bunalmıştık." cümlesinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır.
Soru 17
Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünlü daralması
B
Ünlü düşmesi
C
Ünsüz yumuşaması
D
Ünsüz türemesi
E
Ünsüz benzeşmesi
17 numaralı soru için açıklama 
etkile - yor > etkiliyor (ünlü daralması) gönül - ümüz - ü > gönlümüzü / fetih etmeyi > fethetmeyi (ünlü düşmesi) ver - dik - i > verdiği / müzik - i > müziği (ünsüz yumuşaması) sanat - cı > sanatçı (ünsüz benzeşmesi) Cümlede "ünsüz türemesi" yok Cevap D
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır?
A
Akla gelen başa gelir.
B
Keskin sirke kabına zarar verir.
C
Kırlangıcın zararını biberciden sor.
D
Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.
E
Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.
18 numaralı soru için açıklama 
A'da sadece ünlü düşmesi (akıl - a > akla) B'de ünsüz benzeşmesi (kes - gin > keskin) ve ünsüz yumuşaması (kap+ına > kabına) C'deki sadece ünsüz yumuşaması (kırlangıç + ın > kırlangıcın) D'de ünsüz yumuşaması (yiğidin < yiğit - in) ve ünlü düşmesi (gönül-ü-n-de > gönülde)
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması örneklenmemiştir?
A
Çocuğum mutlu olsun diye sıkıntılara katlandım.
B
Yıllardır aynı şeyi sayıklıyor.
C
Sen buralardan gideli yüreğim kanıyor.
D
Para henüz masada duruyordu.
E
Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum.
19 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerde birçok ünlü daralması örneği bulunuyor. A’da “diye”, B’de “sayıklıyor”, C’de “kanıyor” ve E’de “bilmiyorum” gibi. D’de geçen “duruyor” sözcüğü ise bir ünlü türemesi örnekliyor. YANIT D
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?
A
Bu ayın sonu gelmeden sanırım ekinler sararır.
B
Yazdığım oyunu şehrin en büyük tiyatrosunda sergilediler.
C
Nehrin suları tattı su balıklarının yaşamasına engel olacak kadar tuzlu.
D
Aklını kullansan başarılı olursun.
E
İlaç aldım, ama karnımın ağrısı geçmedi.
20 numaralı soru için açıklama 
B’de “şehrin”, C’de “nehrin”, D’de “aklını”, E’de “karnımın” sözcüklerinde sözcüklerin köklerinde ikinci hecelerde bulunan dar ünlüler düşmüş ve buna birer “çekim eki” neden olmuştur. A’da ise “sarı” sözcüğü türetilerek bu isimden bir eylem elde edilmiştir. Bu “yapım eki” eklendiği sözcüğün sonundaki “-ı” sesinin düşmesine neden olmuştur. Bu yönüyle diğer örneklerden ayrılan “sararmak” eylemi cevap niteliğindedir. YANIT A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!