2022 KPSS Tarih Türkiye Selçuklu Devleti Test Çöz-1

0 1.062

2022 KPSS Tarih Türkiye Selçuklu Devleti Testi Çöz-1. Türkiye Selçuklu Devleti Testi KPSS, Türkiye Selçuklu Devleti Testi KPSS Çıkmış Sorular, Türkiye Selçuklu Devleti Testi Çöz, KPSS Türkiye Selçuklu Devleti Testi PDF. Tarih Türkiye Selçuklu Devleti Testi

KPSS Tarih Türkiye Selçuklu Devleti Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Türkiye Selçuklu Devleti Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Türkiye Selçuklu Devleti Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Türkiye Selçuklu Devleti Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların özelliklerinden biri değildir?
A
Sosyal kurumlar inşa etmişlerdir.
B
Eğitime önem vermişlerdir.
C
Türkçenin gelişmesini sağlamışlardır.
D
Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurmaya çalışmışlardır.
E
Haberleşme teşkilatı oluşturmuşlardır.
1 numaralı soru için açıklama 
"Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurmaya çalışmışlardır." Karahanlıların özelliklerinden biri değildir.
Soru 2
Aşagıdakilerden hangisi ilk TÜRK toplulugudur?
A
Göktürler
B
Uygurlar
C
İskitler
D
Avarlar
E
Asya Hun Devleti
2 numaralı soru için açıklama 
"İskitler" ilk TÜRK topluluğudur.
Soru 3
Dünyada ilk anayasayı hangi uygarlık hazırlamıştır?
A
Sümerliler
B
Hititliler
C
Asurlular
D
Babilliler
E
mısırlılar
3 numaralı soru için açıklama 
İlk anayasayı "Babilliler" hazırlamıştır.
Soru 4
Tarihte istanbul'u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Selçuklular
B
Avarlar
C
Hunlar
D
Göktürkler
E
Karluklar
4 numaralı soru için açıklama 
Tarihte istanbul'u kuşatan ilk Türk devleti "Avarlar"
Soru 5
Anadolu'nun fethinde iki dönem yaşanmıştır. Birinci dönemde Türkmenler Anadolu'ya girmişler, ancak yerleşmekten kaçınmışlardır. İkinci dönem ise Malazgirt Zaferinden sonra yaşanmıştır. Bu dönemde Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Bu davranışın nedeni aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?  
A
Doğudaki feodallerin güçlü savunma oluşturmaları
B
Doğuda Ermenilere karşı, ilk dönemde başarı sağlanamaması
C
İlk dönemlerde yeterli sayıda Türkmenin Anadolu gelmemesi
D
Alparslan'ın ilk dönemde yerleşmeye izin vermemesi.
E
Birinci dönemde Bizans'ın güçlü ordusunun olması.
5 numaralı soru için açıklama 
"Birinci dönemde Bizans'ın güçlü ordusunun olması." ile açıklanmıştır.
Soru 6
l. Eşrefoğulları : Germiyanoğulları ll. İnançoğulları : Germiyanoğulları lll. Pervaneoğulları : Candaroğulları lV. Sahip Ata Oğulları : Germiyanoğulları V. Taceddinoğulları : Osmanlı Devleti Yukarıda karşılıklı olarak verilen beylik ve devletlerin ortak özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?  
A
Birinciler ikincilerin bölgelerinde göçebe olarak yaşadılar.
B
Birinciler ilk olarak son verilen beylikler oldular.
C
Birinciler ikincilerden ayrılarak bağımsız oldular.
D
İkinci olarak verilenler birincilerin topraklarına sahip oldular.
E
İkinci olarak verilenler birincilerin donanmalarına sahip oldular.
6 numaralı soru için açıklama 
"İkinci olarak verilenler birincilerin topraklarına sahip oldular." beylik ve devletlerin ortak özellikleridir.
Soru 7
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden beylik ve bey hangisidir?
A
Karesioğulları - Mehmet Bey
B
Karamanoğulları - Ahmet Bey
C
Germiyanoğulları - Yakup Bey
D
Karamanoğulları - Mehmet Bey
E
Aydınoğulları - Aydınoğlu Mehmet Bey
7 numaralı soru için açıklama 
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden beylik ve bey Karamanoğulları - Mehmet Beydir.
Soru 8
Anadolu Selçuklu devletinin parçalanmasından sonra kurulan Türk beyliklerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anadolu Selçuklu devletini yeniden güçlendirmek
B
Bizansla mücadele etmek
C
Osmanlı beyliğinin kuruluşunu engellemek
D
Anadolu'da Türk birliğini yeniden kurmak
E
Rumeli'yi ele geçirmek
8 numaralı soru için açıklama 
Türk beyliklerinin ortak amacı "Anadolu'da Türk birliğini yeniden kurmak" .
Soru 9
Anadolu beyliklerinin yaptıkları hangi uygulama Anadolu'nun Türkleşmesine ve Türk kültürünün genişlemesine katkıda bulunmuştur?
A
Moğollara karşı direnişe geçmeleri
B
Konar-göçerleri yerleşik hayat geçirmeleri
C
Denizcilik ile uğraşmaları
D
Bizansa karşı mücadele etmeleri
E
Selçuklu mimarisini geliştirmeleri
9 numaralı soru için açıklama 
"Konar-göçerleri yerleşik hayat geçirmeleri" katkı sağlamıştır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları zamanında ticareti geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?
A
Şehzadelerin illere vali olarak gönderilmesi
B
Kervansarayların yapılması
C
Sinop ve Antalya'nın alınması
D
Kırım seferinin yapılması
E
Korsanların tüccarlara verdiği zararın hazineden karşılanması
10 numaralı soru için açıklama 
"Şehzadelerin illere vali olarak gönderilmesi" ifadesi Anadolu Selçukluları zamanında ticareti geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir.
Soru 11
Vakıf toprakları eğitim, sosyal ve hayır kurumlarının giderlerini karşılamak için ayrılmış olan topraklardır. Buna göre; I. Lonca II. Medrese III. Şifahane IV. Kışla V. Divan kurumlarından hangilerinin masrafları vakıf topraklarından elde edilen gelirlerle karşılanmıştır?
A
I ve II
B
I ve lV
C
II ve III
D
III ve IV
E
lV ve V
11 numaralı soru için açıklama 
" II ve III " öncül ile karşılanmıştır.
Soru 12
Anadolu Selçuklu Devleti, Alanya, Antalya ve Sinop gibi limanlarda Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamış ve mallarını sigorta ettirmiştir. Bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
İslamiyeti yayma düşüncesi
B
Denizlerde üstünlüğü ele geçirme arzusu
C
Devletin temel gelirini ticaretin oluşturması
D
Avrupa devletlerinin siyasi baskılarını önlemek
E
Merkezi otoritenin zayıflamış olması
12 numaralı soru için açıklama 
Verilen açıklamanın temel nedeni "Devletin temel gelirini ticaretin oluşturmasıdır."
Soru 13
Anadolu Selçuklu Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi vakıf arazi gelirlerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir?
A
Darüşşifaların yapılması
B
Medreseye zıt giderlerin ödenmesi
C
İmarethanelerin yapılması
D
Camilerin yapılması
E
Devlet görevlilerinin maaşlarının ödenmesi
13 numaralı soru için açıklama 
"Devlet görevlilerinin maaşlarının ödenmesi" vakıf arazi gelirlerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu gösterir?
A
Loncaların kurulması
B
Fiyatları devletin belirlemesi
C
Çok sayıda zanaatkar yetişmesi
D
Çok sayıda eser inşa edilmiş olması
E
Mimarinin oldukça ilerlemesi
14 numaralı soru için açıklama 
"Loncaların kurulması" zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu gösterir.
Soru 15
Anadolu'nun Selçuklularda mimari ve sanat büyük bir gelişme göstermiştir. Fakat XI. ve XIII. Yüzyıllar arasında bu gelişmede bir durgunluk gözlenmiştir. Bu durgunluğun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bizans saldırıları
B
Batıcılık hareketleri
C
Devlet gelirlerinin azalması
D
Haçlı seferleri
E
Harzemşah akınları
15 numaralı soru için açıklama 
Bu durgunluğun temel sebebi " Haçlı seferleridir"
Soru 16
Anadoluya sefer düzenleyen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hunlar
B
Avarlar
C
Göktürkler
D
İskitler
E
Karahanlılar
16 numaralı soru için açıklama 
Hunlardır.
Soru 17
İlk müslüman türk devleti kimdir?
A
karahanlılar
B
eyyübiler
C
harzemşahlar
D
selçuklular
E
akkoyunlukar
17 numaralı soru için açıklama 
Karahanlılardır.
Soru 18
Tarihteki Amazon efsanesinin oluşmasını sağlayan Türk topluluğu hangisidir?
A
Uygurlar
B
Avarlar
C
Harzemşahlar
D
İskitler
E
Hazarlar
18 numaralı soru için açıklama 
İskitlerdir.
Soru 19
Tigin kelimesinin anlamı ne demektir?
A
sultan
B
hükümdar
C
sadrazam
D
şehzade
E
yönetici
19 numaralı soru için açıklama 
Tigin, şehzade demektir.
Soru 20
Aşağıdaki devletlerden hangi ikisi adını kurulduğu coğrafyadan alır?
A
Gazneli-Harzemşahlar
B
Karahanlı-Büyük selçuklu
C
Gazneli-Eyyübiler
D
Harzemşahlar-Büyük selçuklu
E
Memlükler-Karahanlı
20 numaralı soru için açıklama 
Gazneli - Harzemşahlar adını kurulduğu coğrafyadan alır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!