2022 KPSS Tarih Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Test Çöz-1

2022 KPSS Tarih Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi Çöz-1. Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi KPSS, Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi KPSS Çıkmış Sorular, Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi Çöz, KPSS Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi PDF. Tarih Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi

KPSS Tarih Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS TÜM ÇIKMIŞ SORULAR PDF

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti'nde devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılan enderuna aşağıdakilerden hangisinden öğrenci alımı yapılırdı?
A
Acemi oğlanlar ocağı
B
Yeniçeri ocağı
C
Medreseler
D
Sıbyan mektepleri
E
Rüştiyeler
1 numaralı soru için açıklama 
"Acemi oğlanlar ocağından" öğrenci alımı yapılırdı.
Soru 2
Osmanlı Devleti'nde padişahların yapılmasını düşündüğü yenilikler için devlet adamlarına hazırlattığı belgelere ne ad verilmektedir?
A
Mühimme
B
Tahrir
C
Cülus
D
Berat
E
Layiha
2 numaralı soru için açıklama 
"Layiha" denir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmnalının önemli vakanüvistlerinden biridir?
A
Nedim
B
Levni
C
Osman hamdi bey
D
Naima efendi
E
Hamdullah suphi
3 numaralı soru için açıklama 
"Naima efendi" Osmnalının önemli vakanüvistlerinden biridir.
Soru 4
Osmanlıda 30 yıl boyunca şeyhülislamlık yapmış Kanuni Dönemi ünlü fıkıh hadis bilgini kimdir?
A
Akşemseddin
B
Tebrizi
C
Ebussuud Efendi
D
Kadızade-i Rumi
E
Piri Reis
4 numaralı soru için açıklama 
30 yıl boyunca şeyhülislamlık yapmış Kanuni Dönemi ünlü fıkıh hadis bilgini Ebussuud Efendi'dir.
Soru 5
Osmanlıda ilk top hangi savaşta kullanılmıştır?
A
Varna
B
Sırp sındığı
C
1. kosova
D
İstanbul'un fethi
E
Çaldıran
5 numaralı soru için açıklama 
Osmanlıda ilk top "1. kosova" savaşında kullanılmıştır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı klasik çağında eğitim veren kurumlardan değildir?
A
Enderun
B
İdadi
C
Harem
D
Sıbyan Mektepleri
E
Acemioğlanlar Ocağı
6 numaralı soru için açıklama 
İdadilerdir klasik çağında eğitim veren kurumlardan değildir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi devşirme sistemi ile alınan çocukların Enderundan önce eğitim gördükleri saraylardan değildir ?
A
Beylerbeyi Sarayı
B
Topkapı Sarayı
C
Galata Sarayı
D
Edirne Sarayı
E
İbrahim Paşa Sarayı
7 numaralı soru için açıklama 
"Beylerbeyi Sarayı" değildir.
Soru 8
Osmanlı devletinde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sancağa çıkma
B
Devşirme konumu
C
Pençik sistemi
D
Kadı tayini
E
Dirlik sistemi
8 numaralı soru için açıklama 
Uygulanan yöntem "Sancağa çıkma" yöntemidir.
Soru 9
Osmanlılarda en gelişmiş sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Resim
B
Müzik
C
Mimari
D
Oymacılık
E
Kuyumculuk
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlılarda en gelişmiş sanat "Mimari"dir.
Soru 10
Osmanlı'da halka mesleki eğitim aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Darülmaarifte
B
Kütüphanelerde
C
Enderun Mektebi
D
Loncalarda
10 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı'da halka mesleki eğitim "Loncalarda" verilmiştir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunda bir yönetim biçimidir ?
A
Ocaklık
B
Sancak
C
Yurtluk
D
Has
E
Tımar
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı İmparatorluğunda "Sancak" bir yönetim biçimidir
Soru 12
Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde, bugünkü Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini hangi kuruluş yüklenmiştir?
A
Enderun
B
Babıali
C
Kapıkulu Ocakları
D
Hümayun
E
Medrese
12 numaralı soru için açıklama 
Bugünkü Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini "Medrese" yüklenmiştir.
Soru 13
1465-1470 yılları arasında yaşamış, Akdeniz amcası ile birlikte korsanlık yapmış Piri reis Osmanlıda hangi görevde bulunmuştur?
A
Vezir
B
Şeyhülislam
C
Kazasker
D
Levent
E
Donanma komutanı
13 numaralı soru için açıklama 
"Donanma komutanı" olarak görevde bulunmuştur.
Soru 14
I. Maliye II. Eğitim III. Diplomasi Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfına mensup üyeler yukarıdakilerden hangilerinde görev yapmaktadırlar?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
"I ve III" görev yapmaktadırlar.
Soru 15
Osmanlı gelir kaynaklan arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Halktan alınan vergiler
B
Bağlı devletlerden alınan vergiler
C
Savaş ganimetleri
D
Ticaret yolları gelirleri
E
Vakıf gelirleri
15 numaralı soru için açıklama 
"Vakıf gelirleri" Osmanlı gelir kaynaklan arasında gösterilemez.
Soru 16
Divanıhümayun kararlarını mühimme defterlerine yazma ve osmanlı devleti ile diğer devletler arsaındaki yazışmaları hazırlama görevi aşağıdaki kalemlerden hangisinin sorumluluğundadır ?
A
Tahvil
B
Rüus
C
Beylikçi
D
Amedi
E
Ruznamçe
16 numaralı soru için açıklama 
Beylikçinin sorumluluğundadır.
Soru 17
1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Ortodoksların koruyuculuğu hangi devlete geçmiştir?
A
Rusya
B
İingiltere
C
İtalya
D
Fransa
E
Avustralya
17 numaralı soru için açıklama 
Ortodoksların koruyuculuğu Rusya'ya geçmiştir.
Soru 18
Asakir-i mansurei muhammediye hangi askeri ocağın kapatılmasıyla kurulmuştur?
A
Eşkinci ocağı
B
Yeniçeri
C
Nizamı cedid
D
Akıncılar
E
Kapıkulu
18 numaralı soru için açıklama 
Asakir-i mansurei muhammediye "Yeniçeri" ocağın kapatılmasıyla kurulmuştur.
Soru 19
Kanunname-i Ali Osman kanunname ile; I- Sancağa çıkma usulü II- Müsadere sistemi III- Culüs bahşişi yukarıdakilerden hangileri yasallaşmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I-III
D
I-II
E
I-II-III
19 numaralı soru için açıklama 
Üç öncülde yasallaşmıştır.
Soru 20
Osmanlı Devleti'nde bulunan Yeniçeri Ocağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A
Maaşlı askerlerdi
B
I.Murad döneminde oluşturuldu
C
Sadece savaş zamanında orduya katılırlardı
D
II.Mahmut tarafından kaldırıldı
E
Evlenmeleri yasaktı
20 numaralı soru için açıklama 
"Sadece savaş zamanında orduya katılırlardı" ifadesi yanlış olarak verilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir