2022 KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz-1

0 3.821

2022 KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi Çöz-1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi KPSS, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi KPSS Çıkmış Sorular, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi Çöz, KPSS İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi PDF. Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk tarihinde Orta Asya'daki Türk boyla­rını ilk kez bir siyasi çatı altında toplayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Asya Hunları
B
Göktürkler
C
Uygurlar
D
Türgişler
E
Hazarlar
1 numaralı soru için açıklama 
Türk tarihinde Orta Asya'da dağınık halde yaşayan Türk boylarını bir bayrak altında toplayan devlet Asya Hun Devleti'dir. (Cevap A)
Soru 2
Çinlileri yaptıkları akınlarla zor durumda bı­rakan ve onlara Çin Seddi'ni yaptıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Göktürkler
B
Hunlar
C
Uygurlar
D
Avarlar
E
Kırgızlar
2 numaralı soru için açıklama 
Çinlileri yaptıkları akınlarla zor duruma düşürerek Çin Seddi'nin yapılmasını sağlayan Hun Türkleri olmuştur. (Cevap B)
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk toplumunu oluşturan unsurlardan değildir?
A
Oguş
B
Tudun
C
Urug
D
Boy
E
Budun
3 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk toplumunu oluşturan unsurlar: İl (devlet), budun (millet), boy (bod-ok), urug (sülale), oguş (aile) şeklindedir. Tudun (vergi memuru) toplumu oluşturan unsurlardan değildir. Cevap B
Soru 4
İlk Türk devletlerinde görülen; I. savaş sonrası düzenlenen zafer şölenleri, II. baharın gelişinin Nevruz şenlikleri ile kutlanması, III. ölümlerin ardından “yuğ” denilen cenaze törenlerinin düzenlenmesi uygulamalarından hangileri sosyal dayanışmayı kuvvetlendirir niteliktedir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
“Zafer şölenleri” ve “Nevruz şenlikleri” mutluluğun, cenaze törenleri ise acının paylaşılmasını sağlar. Acının ve mutluluğun paylaşılması sosyal dayanışmayı kuvvetlendirir. Cevap E
Soru 5
Bögü Kağan Dönemi’nde Manihaizm dinini benimseyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uygur
B
Avar
C
Kutluk
D
Hun
E
Türgiş
5 numaralı soru için açıklama 
Uygurlar, Bögü Kağan Dönemi’nde Manihaizm dinini benimsemişlerdir. Cevap A
Soru 6
Orta Asya Türk devletlerinde boy, siyasi hayatın en küçük birimiydi. Aşağıdakilerden hangisi boyların bir araya gelmesi ile meydan gelmiştir?
A
Urug
B
Budun
C
Oguş
D
Kün
E
İl
6 numaralı soru için açıklama 
"Budun" boyların bir araya gelmesi ile meydan gelmiştir.
Soru 7
I. Tarımsal faaliyet II. Ticaret III. Şehircilik Yukarıdakilerden hangileri Uygurların yer­leşik yaşama geçmesinin sonuçları arasın­da gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Uygurların yerleşik yaşama geçmesi tarımsal faaliyet ve şehircilik alanında faaliyet göstermelerini sağlamıştır. Ticaret ise daha önceden yapılmaktadır. (Cevap E)
Soru 8
I. Balbal II. Kam III. Sav Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet ön­cesi Türklerde din ve inanç sistemi ile ilgili kavramlardan biri olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türklerde Balbal; ölen bir kimsenin hayatta iken öldürüldüğü düşman askeri sayısınca mezarının çevresine dikilen küçük heykelciklerdir. Kam, şamanist inançtaki din adamlarına verilen isimdir. Ancak Sav, felsefi ata sözleridir. (Cevap C)
Soru 9
I. Ülke hanedanın ortak malıdır. II. Önemli devlet sorunları Kurultay'da görü­şülür. III. Devlet törelere göre yönetilir. IV. Kağana yetkiyi Kurultay verir. Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet ön­cesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
II ve III
E
I, III ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır, önemli sorunlar Kurultayda görüşülür. Devlet törelere göre yönetilir. Ancak Kağana yetkiyi Kurultay değil Göktanrı verir. (Cevap C)
Soru 10
I. Avrupa Hunları II. Göktürkler III .Uygurlar Asya Hunları Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendilerine ait yazılı belgelerinin bulundu­ğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II, III ve IV
10 numaralı soru için açıklama 
Avrupa Hunları ve Asya Hunları yazıyı kullanmamışlardır. Bu nedenle kendilerine ait yazılı belge bırakamazlar. Ancak Göktürkler ve Uygurlar hem yazıyı kullanarak hem de kendilerine özgü alfabe oluşturarak yazılı belgeler bırakmışlardır. (Cevap D)
Soru 11
Orta Asya Türk devletlerinde görülen, I. hatunun yönetimde söz hakkının olması, II. hükümdarın yetkilerinin sınırsız olması III. kurultaya tüm boy beylerinin katılması durumlarından hangileri siyasi hayatta demokratik özelliklerin varlığını kanıtlar?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
I. ve III. öncüller siyasi hayatta demokratik özelliklerin varlığını kanıtlar.
Soru 12
Aşağıdaki verilenlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk topluluklarının dini yapısı ile ilgili değildir?
A
Yuğ
B
Balbal
C
Yuğ aşı
D
Yarguçi
E
Kurgan
12 numaralı soru için açıklama 
"Yarguçi" İslamiyet öncesi Türk topluluklarının dini yapısı ile ilgili değildir.
Soru 13
1. Göçebe bir yaşam sürmeleri 2.Uzun ömürlü olmaları 3.Törelere uygun yönetilmeleri Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet ön­cesi dönemde kurulan Türk devletlerinin özellikleri arasında yer aldığı savunula­maz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
13 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk devletleri genellikle göçebe bir yaşam sürmüşler ve törelere uygun yönetilmişlerdir. Ancak merkezi otoriteye önem vermedikleri, taht kavgaları yaşadıkları için kısa ömürlü olmuşlardır. (Cevap B)
Soru 14
I. Peçenekler II. Hunlar III. Kartuklar IV. Kırgızlar Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, II ve IV
14 numaralı soru için açıklama 
Peçenekler ve Hunlar hem Orta Asya'da hem de Avrupa da egemenlik kurmuşlardır. Ancak Karluklar ve Kırgızlar sadece Orta Asya da egemenlik kurmuşlar batıya göç etmemişlerdir. (Cevap C)
Soru 15
Türk tarihinde istanbul'u ilk kez kuşatan ve Avrupalılar tarafından "Juan Juan" olarak isimlendirilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Avarlar
B
Avrupa Hunları
C
Peçenekler
D
Macarlar
E
Bulgarlar
15 numaralı soru için açıklama 
Türk Tarihinde İstanbul'u ilk kez kuşatan ve Batı'da Juan Juan adıyla tanınan Türk devleti Avarlardır. (Cevap A)
Soru 16
I. Minyatür II. Hat III. Mimari Türklerde yukarıdaki sanat dallarından hangilerinin ilk örneklerinin İslamiyet öncesi dönemde verildiği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
Minyatür kitap sayfalarının alt, üst boşluklarına çizilen küçük resimlerdir. Türk tarihinde ilk örneklerini kitap basım tekniğini bilen Uygurlar vermiştir. Ayrıca mimari alanda da ilk ürünleri yerleşik yaşama geçen Uygurlar vermiştir. Ancak güzel yazı yazma sanatı olan Hat sanatı Islami bir sanat dalı olduğu için ilk örnekleri İslamiyet'in kabulünden sonra verilmiştir. (Cevap D)
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının kullandığı unvanlardan değildir?
A
Padişah
B
Kağan
C
Ay Tengri
D
Hakan
E
Han
17 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının kullandığı unvanlar: Han, hakan, kağan, şanyü, tanhu, yabgu, erkin, ilteber, ilteriş, idikut, ay tengri. Şah, padişah, sultan unvanları ise Türk-İslam Dönemi’nde kullanılmıştır. Cevap A
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Orhun Anıtları’nın özelliklerinden değildir?
A
Türk edebiyatı ve Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olma
B
Devletin ve halkın karşılıklı görevlerinden söz etme
C
Genel olarak Köktürk alfabesi ile yazılma
D
Bumin Kağan adına dikilme
E
Siyasetname özelliği taşıma
18 numaralı soru için açıklama 
Orhun Anıtları’nın özellikleri arasında Bumin Kağan adına dikilme yoktur. Bumin Kağan, I. Göktürk Devleti’nin kurucusudur. Orhun Anıtları’nın özellikleri şunlardır: • Bilge Kağan, Kültigin, Vezir Tonyukuk adına dikilme • Türk tarihi ve edebiyatı hakkında bilgi veren Türklere ait ilk yazılı eser olma • Orhun ve Çin harfleriyle yazılma • Siyasetname özelliğine sahip olma • Milliyetçi, halkçı, demokratik, bağımsızlıkçı, sosyal devlet anlayışlarını ortaya koyma, hukukun üstünlüğü ve eşitliğini savunma • Danimarkalı dilbilimci Wilhelm Thomsen tarafından okunma • Göçebe hayatın sürdürülmesinin gerekliliğini savunma Cevap D
Soru 19
İslamiyet öncesinde, ülke sorunlarının görüşüldüğü meclise verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kotuz
B
Töre
C
Kurultay
D
Erkin
E
Ülüg
19 numaralı soru için açıklama 
• Kurultay (Toy): Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis. • Kotuz: Börk denilen şapkaya takılan tüy. • Töre: Sözlü hukuk kuralları. • Erkin: Hükümdarlık unvanı. • Ülüg veya Ülüş: Devletin, hükümdar ailesine üye kişiler arasında paylaştırılması. Cevap C
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarının görevlerinden biri değildir?
A
Halkı barış ve huzur içerisinde yaşatma
B
Töreyi adil bir şekilde uygulama
C
Açları doyurma, çıplakları giydirme
D
Halkın ekonomik refah düzeyini yükseltme
E
Dinî ayinleri ve törenleri yönetme
20 numaralı soru için açıklama 
"Dinî ayinleri ve törenleri yönetme" Türk hükümdarının görevlerinden biri değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!