2022 KPSS Tarih İlk Türk İslam Devletleri Test Çöz-1

0 2.282

2022 KPSS Tarih İlk Türk İslam Devletleri Testi Çöz-1. İlk Türk İslam Devletleri Testi KPSS, İlk Türk İslam Devletleri Testi KPSS Çıkmış Sorular, İlk Türk İslam Devletleri Testi Çöz, KPSS İlk Türk İslam Devletleri Testi PDF. Tarih İlk Türk İslam Devletleri Testi

KPSS Tarih İlk Türk İslam Devletleri Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih İlk Türk İslam Devletleri Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih İlk Türk İslam Devletleri Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih İlk Türk İslam Devletleri Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Resmi dillerinin Türkçe olması II. İkili yönetim anlayışını uygulamaları III. İslamiyeti kabul etmeleri IV. "Ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışını benimsemeleri Yukarıdakilerden hangileri Karahanlılar'ın eski Türk geleneklerine ve Türklük özellik­lerine sahip çıktıklarına kanıt olarak göste­rilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve IV
D
I,II,IV
E
I,II,III
1 numaralı soru için açıklama 
Karahanlıların resmi dillerinin Türkçe olması, ikili yönetim anlayışını uygulamaları ülkeyi hanedanın ortak malı saymaları eski gelenek ve Türklük özelliklerine sahip çıktıklarını gösterir. Ancak Islamiyeti kabul etmeleri yeni bir özelliktir.
Soru 2
Türk-lslam edebiyatının ilk örnekleri aşağı­daki devletlerden hangisi tarafından veril­miştir?
A
Büyük Selçuklular
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Babürler
E
Harzemşahlar
2 numaralı soru için açıklama 
Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri Islamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar tarafından verilmiştir, (örneğin Yusuf Has Hacib-tarafından yazılan Kutadgu Bilig.)
Soru 3
Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?
A
Kervansaray
B
İmarethane
C
Darüşşifa
D
Medrese
E
Külliye
3 numaralı soru için açıklama 
"Darüşşifa" yapı türlerine girer Doğru Cevap C
Soru 4
Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A
Bizans kaynakları
B
Latin kaynakları
C
Çin kaynakları
D
Roma kaynakları
E
İslam kaynakları
4 numaralı soru için açıklama 
Türk adı ilk kez "Çin kaynakları"nda kullanılmıştır.
Soru 5
Abbasi Devleti, Türklerin askerlik yeteneklerinden faydalandığı gibi savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için de bazı önlemler almıştır. Verilenlerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A
Türklerin İslamiyeti kabul etmesi
B
Türklerin Bizans ile savaşması
C
Türk ordusu için Samarra şehrinin kurulması
D
Türklerin devlet yönetimine getirilmesi
E
Türklerin, Haçlılarla savaşmaları
5 numaralı soru için açıklama 
" Türk ordusu için Samarra şehrinin kurulması" bu duruma kanıt olarak gösterilebilir.
Soru 6
Abbasilerin son dönemlerinde halifenin otoritesi zayıflamaya başlamış, devlet yönetiminde Türk ve İran kökenli devlet adamları etkili olmaya başlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A
Abbasi devlet yönetiminde Türk ve İran kültürünün etkisinin azalmasına
B
İslam dini içinde yeni mezheplerin kurulmasına
C
Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasına
D
Abbasi sınırları içinde yeni devletlerin kurulmasına
E
Abbasi Devleti’nin Türkler ve İranlılar tarafından yıkılmasına
6 numaralı soru için açıklama 
"Abbasi sınırları içinde yeni devletlerin kurulmasına" neden olmuştur.
Soru 7
I. Moğol saldırılarına karşı koyma II. Haçlılara karşı mücadele etme III. Bizans baskılarının azalmasını sağlama Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dünyasına sağladıkları askeri ve siyasi katkılar arasında gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
I, II ve III Türklerin İslam dünyasına sağladıkları askeri ve siyasi katkılar arasında gösterilebilir.
Soru 8
İlk Türk-Arap ilişkileri aşağıda verilen hangi İslam halifesi döneminde başlamıştır?
A
Hz. Ebubekir
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Ali
E
Ömer b. Abdülaziz
8 numaralı soru için açıklama 
İlk Türk-Arap ilişkileri Hz. Ömer’in İran’ı fethi ile başlamıştır. Doğru yanıt “B” seçeneğidir
Soru 9
Talas Savaşı’nın aşağıda verile sonuçlardan hangisi dünyada doğrudan ekonomik sonuçlara yol açmıştır?
A
Mürekkep
B
Kağıt
C
Matbaa
D
Pusula
E
Barut
9 numaralı soru için açıklama 
Talas Savaşı’nın sonuçlarından pusula 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da coğrafi keşiflerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. Yapılan keşiflerle Avrupa’da ekonomik gelişmeler yaşanmıştır. Doğru yanıt “D” seçeneğidir
Soru 10
“Hiçbir şey değil, Tolunoğullarının yapabileceklerini başarabilsen yeter” diyerek Mısır’daki Türk hâkimiyetinden övgü ile bahseden Avrupalı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
II. Alexander
B
I. Petro
C
Napolyon Bonapart
D
General Kleber
E
General Nelson
10 numaralı soru için açıklama 
Tarihe meraklı olan Napolyon 1798’de Mısır’ı istila ettiğinde daha önce burada kurulmuş devletlerin tarihini inceler. Tolunoğullarının az bir zamanda tarihe kazandırdıklarını gördüğü zaman hayret eder. Kendisinden sonra Mısır’ın idaresini emanet ettiği General Kleber’e bu sözünü söylemiştir. Doğru yanıt “C” seçeneğidir
Soru 11
Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devleti olan Tolunoğulları’nın kısa sürede yıkılmasında etkili olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türklerin Mısır’da azınlık olması
B
Türklerin askeri açıdan güçsüz olması
C
Türklerin Mısır’ı iyi yönetememesi
D
Mısır’a karşı Moğolların istila hareketini başlatması
E
Fatimilerin Tolunoğullarına karşı isyan başlatması
11 numaralı soru için açıklama 
Tolunoğullarınını Mısır’da kısa sürede yı- kılmasında her ne kadar Mısır’ı yöneten de olsalar bu bölgede Türklerin azınlık durumunda olmaları etkili olmuşlardır. Doğru yanıt “A” seçeneğidir
Soru 12
"Nısf-ı Cihan" dünya nüfusunun yarısının üzerinde yaşadığı kent olarak bilinen Türk-İslam şehri aşağıdakilerden hangisidir?
A
İsfahan
B
Ahlat
C
Semerkant
D
Buhara
E
Merv
12 numaralı soru için açıklama 
İsfahan; Nısf-ı Cihan yani dünya nüfusunun yarısının üzerinde yaşadığı şehir olarak ünlenmiştir. Doğru yanıt “A” seçeneğidir
Soru 13
“İslam’ın Roma’sı” diye anılan ve aynı zamanda İslami ilimler merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A
Semerkant
B
Buhara
C
Rey
D
Horasan
E
Cend
13 numaralı soru için açıklama 
Zarefşan Irmağı’nın suladığı vadide kurulu Buhara, İslam orduları tarafından ele geçirildikten sonra İslam’ın Roma’sı diye anılacak bir İslami ilimler merkezine dö- nüştürülmüştür. Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Soru 14
UNESCO tarafından 2008 yılı aşağıda verilen hangi Türk âliminin yılı olarak ilan edilmiştir?
A
El-Kindi
B
İbn-i Meymun
C
İbn-i Bibi
D
İbn-i Sina
E
Kaşgarlı Mahmut
14 numaralı soru için açıklama 
2008 yılı UNESCO tarafından “Kaşgarlı Mahmut Yılı” olarak ilan edilmiştir. Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Soru 15
Gazneli Mahmut’un Hindistan seferlerinin nedenleri olarak: I. Hindistan’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarının olması, II. Hindistan’da İslamiyet’i yaymak istemesi, III. Hindistan’ı ele geçirerek güçlenip İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek istemesi hangileri gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Gazneli Mahmut’un Hint Seferlerinin nedenleri ile ilgili olarak: ● Hindistan’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarının olması. ● İslam’ı Hindistan’da yaymak istemesi. ● İslamiyet’in bütünlüğünü tehdit eden bölücü mezhep mensuplarının faaliyetlerine son vermek. ● İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek. gösterilir. Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Soru 16
- Uygur alfabesi ile yazılmış Türk İslam ede­biyatının ilk yazılı eserlerinden biridir. - Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış bir siyasetnamedir. Yukarıdaki özelliklere sahip eser aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Kutadgu Bilig
B
Divan-ı Lügat-it Türk
C
Atabetül Hakayık
D
Dıvan-ı Hikmet
E
Şehname
16 numaralı soru için açıklama 
Uygur Alfabesi ile Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Türk İslam edebiyatının ilk örneğinden birisi olan eser Kutadgu Bilig'tir.
Soru 17
Türk-lslam kültürünü Hindistan'a taşıyan ve Islamiyetin burada yayılmasında etkili olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Karahanlılar
B
Memluklar
C
Babürler
D
Gazneliler
E
Harzemşahlar
17 numaralı soru için açıklama 
Türk İslam kültürünü Hindistan'a taşıyarak İslamiyet'in burada yayılmasını sağlayan ilk Türk devleti Gazneliler olmuştur.
Soru 18
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış Türk İslam edebiyatının ilk eserlerinden olan ve Türk dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olarak kabul edilen "Divan-ı Lügat-it Türk" aşağıdakilerden han­gisi tarafından yazılmıştır?
A
Yusuf Has Hacip
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Ahmet Yesevi
D
Edip Ahmet
E
Ömer Hayyam
18 numaralı soru için açıklama 
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazı­lan ve Türk İslam dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olan Divan-ı Lügat-it Türk Karahanlı­lar döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından ya­zılmıştır.
Soru 19
Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Os­manlılar ile aynı dönemde kurulmamıştır?
A
Saruhanoğulları
B
Mengücekoğulları
C
Candaroğulları
D
Germiyanoğulları
E
Hamitoğulları
19 numaralı soru için açıklama 
Mengücekoğulları 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzincan ve çevresinde kurulan ilk Türk beyliklerinden biridir. Diğerleri ise Osmanlılarla aynı dönemde 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerdir.
Soru 20
Lonca esnaf örgütüdür. Güçlü bir din duygusu içinde ahlaklılık, cömertlik gibi nitelikleri ve Ahi­lik geleneğini yaşatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, loncanın görevle­ri arasında ver almaz?
A
Esnafların örgütlenmesini sağlamak
B
Kalite denetimi yapmak
C
Tüketici haklarını korumak
D
Üretimin niteliğiyle ilgili fiyat belirlemesi yapmak
E
Esnaf arasında çıkacak her türlü davaya bakmak
20 numaralı soru için açıklama 
Esnaf arasında çıkacak her türlü davaya bakmak kadıların görevidir. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler loncanın görevleridir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!