2022 KPSS Tarih Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test Çöz-1

0 1.396

2022 KPSS Tarih Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi Çöz-1. Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi KPSS, Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi KPSS Çıkmış Sorular, Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi Çöz, KPSS Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi PDF. Tarih Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi

KPSS Tarih Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Malazgirt Savaşı'ndan sonra anadoluda bazı Türk beylikleri kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu Beyliklerden biri değildir?
A
Artuklular
B
Altınorda
C
Danişmentliler
D
Çaka Beyliği
E
Mengücekler
1 numaralı soru için açıklama 
Malazgirt savaşından sonra kurulan en önemli ilk Türk beylikleri; Danişmentliler, Çaka Beyliği, Mengücekler, Artuklular ve Saltuklular'dır. Altınorda Karadeniz’in kuzeyinde kurulmuş bir Moğol devletidir. Cevap: B
Soru 2
Selçuklular döneminde, Türkler Anadolu'ya gelmişler ve Anadolu'yu yurt edinmişlerdir. Bu durumun; I. Anadolu'da sosyal ve kültürel yapının değişmesi II. Haçlı Seferlerinin başlaması III. Anadolu'da Türk devletlerinin kurulması gelişmelerinden hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I ve II
2 numaralı soru için açıklama 
Selçukluların Anadolu'ya gelerek burayı yurt edinmeleri; Anadolu'da sosyal ve kültürel yapının değişmesi ve Bizans'ın Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesiyle Haçlı Seferlerinin başlaması, ayrıca Anadolu'da Türk devletlerinin kurulması üzerinde etkili olmuştur. YANIT D
Soru 3
I. Haçlılara karşı ilk kez mücadele edilmesi II. Anadolu’ya Türklerin kesin olarak yerleşmesini sağlayan Miryokefalon Savaşı’nın kazanılması III. Anadolu’da ilk Türk birliğinin sağlanması IV. I. Alâeddin Keykubat V. I. Kılıçarslan VI. II. Kılıçarslan Anadolu Selçukluları Dönemi’nde oluşan yukarıdaki siyasal gelişmelerle, bunları gerçekleştiren hükümdarların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
I – IV II – V III – VI
B
II – IV I – VI III – V
C
I – V II – VI III – IV
D
III – VI II – IV I – V
E
III – V I – IV II – VI
3 numaralı soru için açıklama 
Haçlılarla ilk kez mücadele eden I. Kılıçarslan, Miryokefalon Savaşı’nı kazanarak Türklerin kesin olarak Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan II. Kılıçarslan, Anadolu’da ilk Türk birliğini sağlayan da I. Alâeddin Keykubat’tır. Dolayısıyla doğru eşleştirme “C” seçeneğinde yapılmıştır. YANIT C
Soru 4
Anadolu'ya yapılan akınlar sonucunda ele geçirilen bölgeler Türk devlet geleneğine uyularak komutanlar arasında paylaştırılıyordu. Önceleri Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kendi bölgelerini yöneten bu komutanlar daha sonra bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Böylece Anadolu'da ilk Türk devletleri ve beylikleri kurulmaya başlamıştı. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A
Anadolu'nun Türkleşip - İslamlaşması uzun zaman almıştır.
B
Fethedilen topraklar Selçuklu komutanları arasında paylaşılmıştır.
C
Türk yönetim anlayışında devlet geleneği önemlidir.
D
Anadolu'nun fethinde Türk komutanlarının önemli bir rolü vardır.
E
Anadolu'daki İlk Türk devletleri ve beylikleri Selçuklu komutanları tarafından kurulmuştur.
4 numaralı soru için açıklama 
"Anadolu'nun Türkleşip - İslamlaşması uzun zaman almıştır." söylenemez.
Soru 5
Artuklular döneminde yaşamıştır. 12. yüzyılın en önemli bilim insanlarındandır. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama bilimi olan sibernetiğin ilk kurucusu olarak kabul edilmiştir. Su saatleri, mekanik olarak çalışan müzik aletleri, tulumbalar ve şifreli kilitler yapmıştır. Yazmış olduğu Kitab-ül Hiyel, 1974 yılında İngilizceye tercüme edilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İbni Sina
B
Farabi
C
Mimar Sinan
D
El-Cezeri
E
İbni Rüşt
5 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen bilim insanı El-Cezeri'dir.
Soru 6
Mama Hatun döneminde Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılan Külliye, Emir Saltuk Kümbeti, Kale Cami, Tepsi Minare, önemli sanat eserleri arasında yer alır. Yukarıda verilen sanat eserlerini Anadolu'ya miras bırakan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanoğulları
B
Saltuklular
C
Candaroğulları
D
Artuklular
E
Çaka Beyliği
6 numaralı soru için açıklama 
Sanat eserlerini Anadolu'ya miras bırakan Türk Beyliği Saltuklulardır.
Soru 7
- Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulmuştur. - Beylik taş işçiliğinde gelişmiştir. - Silvan'da Malabadi Köprüsü beyliğin önemli sanat eserleri arasındadır. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Danişmentliler
B
Karesioğulları
C
Aydınoğulları
D
Artuklular
E
Çaka Beyliği
7 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen Anadolu Türk Beyliği Artuklulardır.
Soru 8
Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerindendir. Beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. Sivas, Malatya ve Kayseri dolaylarında hüküm sürmüşlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlılara karşı başarılı mücadeleler yapmışlardır. Anadolu'da önemli sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Varlıklarına Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan son vermiştir (1178). Yukarıdaki metinde bahsedilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Danişmentliler
B
Candaroğulları
C
Mengücekliler
D
Ramazanoğulları
E
Çaka Beyliği
8 numaralı soru için açıklama 
Metinde bahsedilen beylik Danişmentlilerdir.
Soru 9
- Erzincan ve Sivas-Divriği dolaylarında kurulmuştur. - Gürcü ve Rumlarla mücadele etmiştir. - Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, önemli mimari eserlerindendir. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Danişmentliler
B
Saltuklular
C
Mengücekliler
D
Artuklular
E
Çaka Beyliği
9 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen Anadolu Türk beyliği Mengüceklilerdir.
Soru 10
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden beylik ve bey hangisidir?
A
Karesioğulları - Mehmet Bey
B
Karamanoğulları - Ahmet Bey
C
Germiyanoğulları - Yakup Bey
D
Karamanoğulları - Mehmet Bey
E
Aydınoğulları - Aydınoğlu Mehmet Bey
10 numaralı soru için açıklama 
Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden beylik ve bey Karamanoğulları - Mehmet Bey
Soru 11
Anadolu beyliklerinin yaptıkları hangi uygulama Anadolu'nun Türkleşmesine ve Türk kültürünün genişlemesine katkıda bulunmuştur?
A
Moğollara karşı direnişe geçmeleri
B
Konar-göçerleri yerleşik hayat geçirmeleri
C
Denizcilik ile uğraşmaları
D
Bizansa karşı mücadele etmeleri
E
Selçuklu mimarisini geliştirmeleri
11 numaralı soru için açıklama 
"Konar-göçerleri yerleşik hayat geçirmeleri" uygulaması Anadolu'nun Türkleşmesine ve Türk kültürünün genişlemesine katkıda bulunmuştur.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları zamanında ticareti geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?
A
Şehzadelerin illere vali olarak gönderilmesi
B
Kervansarayların yapılması
C
Sinop ve Antalya'nın alınması
D
Kırım seferinin yapılması
E
Korsanların tüccarlara verdiği zararın hazineden karşılanması
12 numaralı soru için açıklama 
"Şehzadelerin illere vali olarak gönderilmesi" Anadolu Selçukluları zamanında ticareti geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biridir.
Soru 13
Anadolu’ya ilk Türk akınları, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Hunlar tarafından ve yağma amacıyla yapılmıştı. Onları Sabarlar (Sibirler) izledi. Büyük Selçuklu komutanlarından Çağrı Bey ise 1015 yılından itibaren Anadolu’ya keşif amaçlı akınlar gerçekleştirdi. Bu bilgiden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Anadolu’nun eski bir Hun toprağı olduğu
B
Anadolu’da çok sayıda devlet kurulduğu
C
Bizans’ın Anadolu’ya yapılan akınları önlediği
D
Anadolu’nun her dönemde Türklerin ilgisini çektiği
E
Çağrı Bey’in ilk seferini Anadolu’ya yaptığı
13 numaralı soru için açıklama 
Çıkarılan ortak sonuç Anadolu’nun her dönemde Türklerin ilgisini çektiğidir.
Soru 14
Malazgirt Zaferi, Türklere Anadolu’nun kapılarını açmış ve bu zaferden sonra Anadolu’da Danişmentliler, Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler gibi Türk beylikleri kurulmaya başlanmıştır. Bu beyliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir?  
A
Türklerin teşkilatçı yapısının
B
Türklerdeki veraset geleneğinin
C
Yerleşik yaşama geçme arzusunun
D
Bizans’ın eski gücünden uzak olmasının
E
Fethedilen toprağın, fetheden komutana verilmesinin
14 numaralı soru için açıklama 
"Fethedilen toprağın, fetheden komutana verilmesinin" daha etkili olduğu savunulabilir.
Soru 15
Diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Türkiye Selçuklularında da hem şer’i hem örfi hukuk uygulanırdı. Şer’i hukuk dine dayandığı için değiştirilemez kurallar içeriyordu; fakat örfi hukuk kurallarını değiştirmek sultanların yetkisindeydi. Buna göre Türkiye Selçuklularındaki hukuk sistemi ile ilgili; I. Laik temeller üzerine kurulmuştur. II. Sultanlar, yürütmenin yanı sıra yasama yetkisine de sahiptir. III. Dinî değerlere saygı gösterilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız III
15 numaralı soru için açıklama 
I. öncüle ulaşılmaz.
Soru 16
Bizans ile Büyük Selçuklular arasında yapılan Malazgirt Savaşı (1071) sonrasında Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılmalıdır?  
A
Savaşın kısa sürede sona erdiğinin
B
Anadolu Türk tarihinin başladığının
C
Selçukluların Bizans ile anlaştığının
D
Anadolu’daki yerli halka din ve ibadet özgürlüğü sağlandığının
E
Bizans’ın bağımsızlığını yitirdiğinin
16 numaralı soru için açıklama 
"Anadolu Türk tarihinin başladığının" kanıtı sayılmalıdır.
Soru 17
Büyük Selçuklularda olduğu gibi Türkiye Selçuklularında da topraklar, işletilmek üzere has, ikta, mülk ve vakıf arazi adıyla dört gruba ayrılmıştı. Bunlardan hasların geliri sultan ve ailesine; iktaların geliri hizmet ya da maaş karşılığı üst düzey yönetici ve komutanlara; vakıf arazilerinki hayır işlerine ayrılır; mülk arazilerin geliri (öşür ve haraç) ise doğrudan devlet hazinesine aktarılırdı. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki toprak sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Toprağın sahipsiz bırakılmamasına çalışıldığı
B
Has ve iktaların dağıtımında makam gözetildiği
C
Hristiyanlara toprak tahsis edilmediği
D
Hayır işlerinin ihmal edilmediği
E
Hazine gelirlerinin bir bölümünü öşür ve haraç vergilerinin oluşturduğu
17 numaralı soru için açıklama 
"Hristiyanlara toprak tahsis edilmediği" ifadesi söylenemez.
Soru 18
Türkiye Selçuklularının sosyal yaşamında vakıflar önemli bir yere sahipti. Hayır işleri ve sosyal kurumların masrafları devlet hazinesinden değil, vakıfların gelirlerinden karşılanırdı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin vakıflar aracılığıyla faaliyet gösteren kurumlardan biri olduğu söylenemez?  
A
Tekke ve zaviyeler
B
İmarethaneler
C
Darüşşifalar
D
Medreseler
E
Askerî birlikler
18 numaralı soru için açıklama 
"Askerî birlikler" söylenemez.
Soru 19
I. Erzurum ve civarında kurulmuştur II. Anadolu topraklarında kurulan ilk Türk beyliğidir III. Ebulkasım Saltuk tarafından kurulmuştur Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Artuklular
B
Saltuklular
C
Tolunoğulları
D
Mengücekler
E
İlhanlılar
19 numaralı soru için açıklama 
Erzurum ve civarında, Ebulkasım Saltuk tarafından kurulan Anadolu’daki ilk Türk beyliği Saltuklular'dır. Cevap: B
Soru 20
Anadolu Selçuklu Devleti, Alanya, Antalya ve Sinop gibi limanlarda Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamış ve mallarını sigorta ettirmiştir. Bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
İslamiyeti yayma düşüncesi
B
Denizlerde üstünlüğü ele geçirme arzusu
C
Devletin temel gelirini ticaretin oluşturması
D
Avrupa devletlerinin siyasi baskılarını önlemek
E
Merkezi otoritenin zayıflamış olması
20 numaralı soru için açıklama 
Bu uygulamanın temel nedeni "Devletin temel gelirini ticaretin oluşturmasıdır."
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!