2022 KPSS Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Test Çöz-1

0 2.874

2022 KPSS Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Testi Çöz-1. Anadolu Selçuklu Devleti Testi KPSS, Anadolu Selçuklu Devleti Testi KPSS Çıkmış Sorular, Anadolu Selçuklu Devleti Testi Çöz, KPSS Anadolu Selçuklu Devleti Testi PDF. Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Testi

KPSS Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Anadolu Selçukluları zamanında, kentlerde yaşayan değişik zanaat gruplarının kendi aralarında dayanışma içinde oldukları görülmektedir. Buna göre; I. ahi denen zanaat gruplarının oluşması, II. ahi üyelerinin yöneticilerini kendilerinin seçmesi, III. devletin ticareti denetlemesi olgularından hangileri bu duruma bir kanıt olarak gösterilemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
III. öncül bu duruma bir kanıt olarak gösterilemez.
Soru 2
Selahaddin Eyyûbî liderliğindeki Eyyûbîler, Türklerden oluşturdukları disiplinli, eğitimli Memlûk birlikleri ile Haçlı Seferleri boyunca Haçlı ordu­larına karşı başarılı mücadeleler verdi. Eyyûbî ordusu içindeki bu Memlûk birlikleri Haçlılara son darbeyi de indirerek Doğu’da Haçlı egemenliğinin son bulmasını sağladı. Eyyûbîlerin Haçlılarla olan mücadeleleri, karada olduğu kadar denizlerde de oldu. Selahaddin Eyyûbî deniz mücadeleleri için büyük bir donanma kurdu. Bu sayede denizden gelen Haçlı saldırılarına karşı başarılı sonuçlar aldı. Bu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine öncelikle neden olmuştur?
A
Haçlı seferlerinin sona ermesine
B
Denizlerde Eyyûbî Devleti'nin hakimiyet yarışına girmesine
C
Müslümanların dinsel alanda reformlar yapmasına
D
Eyyûbîlerin İslam dünyasının sevgisini kazanmasına
E
Türkiye Selçuklularının toprak kayıpları yaşamalarına
2 numaralı soru için açıklama 
"Eyyûbîlerin İslam dünyasının sevgisini kazanmasına" öncelikle neden olmuştur
Soru 3
Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu'da sosyal ve ekonomik birçok tesis kurulmuştur. Ticaretle uğraşanların konaklaması için kervansaraylar, hastaların tedavisi için dâru'ş- şifâlar, yoksulların yemek ihtiyacını karşılamak için imarethaneler yapılmıştır. Verilen bilgiye göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkiye Selçuklu Dönemi’nde üstün bir mimari anlayış hâkimdir.
B
Yapılan bu eserler devletin siyasi otoritesini güçlendirmiştir.
C
Halkın farklı alanlardaki ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.
D
Askerî mimari ön plana çıkmıştır.
E
Daha çok kültürel alanda eserler yapılmıştır.
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı "Halkın farklı alanlardaki ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır." ifadesidir.
Soru 4
Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki; I. Eyyûbîlerle askerî ittifak yapılması, II. Miryokefalon Savaşı’nın kazanılması, III. Suğdak ve Alanya limanlarının alınması, IV. Kayseri, Konya ve Sivas’taki kale surlarının güçlendirilmesi, V. Yassıçemen Savaşı'nda Harzemşahların yenilgiye uğratılması gelişmelerinden hangileri Türkiye Sel­çuklu Devleti’nin Moğol tehlikesine karşı aldığı ted­birler arasında gösterilebilir?
A
I ve IV
B
II ve V
C
I ve V
D
III ve IV
E
I, III ve V
4 numaralı soru için açıklama 
I ve IV. öncüller Türkiye Sel­çuklu Devleti’nin Moğol tehlikesine karşı aldığı ted­birler arasında gösterilebilir.
Soru 5
Aşağıda verilen hangi olay ile birlikte Anadolu'da Türk denizciliği başlamıştır?
A
Çaka Bey'in İzmir'i alarak tersane kurması
B
Selçukluların Alanya'yı ele geçirmeleri
C
Selçukluların Samsun ve Antalya'yı ele geçirmeleri
D
Selçukluların Suğdak Limanını almaları
E
Karesioğullarının Gelibolu'da tershane kurmaları
5 numaralı soru için açıklama 
"Çaka Bey'in İzmir'i alarak tersane kurması" olayı ile birlikte Anadolu'da Türk denizciliği başlamıştır.
Soru 6
1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu coğrafyası ve çevresinde önemli siyasi gelişmeler yaşandı. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?
A
Selçukluların Bizans karşısındaki üstünlüğünü sürdürmesi
B
Türk boylarının Orta Asya’dan Anadolu’ya yoğun bir şekilde göç etmesi
C
Anadolu’da Hristiyan kültürünün tamamen ortadan kaldırılması için mücadele edilmesi
D
Türkiye Selçuklu Devleti’yle beraber Anadolu’da Türk hâkimiyetinin sağlanması
E
Türk ilerleyişine karşı Avrupa’da haçlı birliklerinin kurulması
6 numaralı soru için açıklama 
"Anadolu’da Hristiyan kültürünün tamamen ortadan kaldırılması için mücadele edilmesi" Malazgirt Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez.
Soru 7
Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Gıyasettin Keyhüsrev, Moğol komutanı Baycu Noyan'a elçiler göndererek barış istedi. Yapılan barış antlaşmasının aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Anadolu'da yaşayan Türkler için olumlu bir sonuç içerdiği söylenebilir?
A
Anadolu'da can ve mal güvenliği kayboldu.
B
Ticaret yolları önemini kaybetti.
C
Önemli şehirler tahrip edildi.
D
Bilimsel ve kültürel faaliyetler durdu.
E
Batı Anadolu bölgesine göç eden Türkler buraların Türkleşmesini hızlandırdı.
7 numaralı soru için açıklama 
"Batı Anadolu bölgesine göç eden Türkler buraların Türkleşmesini hızlandırdı." Anadolu'da yaşayan Türkler için olumlu bir sonuç içerdiği söylenebilir.
Soru 8
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden beylik ve bey hangisidir?
A
Karesioğulları - Mehmet Bey
B
Karamanoğulları - Ahmet Bey
C
Germiyanoğulları - Yakup Bey
D
Karamanoğulları - Mehmet Bey
E
Aydınoğulları - Aydınoğlu Mehmet Bey
8 numaralı soru için açıklama 
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden beylik ve bey "Karamanoğulları - Mehmet Bey"dir.
Soru 9
Anadolu Selçuklu devletinin parçalanmasından sonra kurulan Türk beyliklerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anadolu Selçuklu devletini yeniden güçlendirmek
B
Bizansla mücadele etmek
C
Osmanlı beyliğinin kuruluşunu engellemek
D
Anadolu'da Türk birliğini yeniden kurmak
E
Rumeli'yi ele geçirmek
9 numaralı soru için açıklama 
Anadolu Selçuklu devletinin parçalanmasından sonra kurulan Türk beyliklerinin ortak amacı "Anadolu'da Türk birliğini yeniden kurmak"
Soru 10
Konya'da; Karatay Medresesi Erzurum'da; Çifte Minare Sivas'ta; Gök Medrese Yukarıdaki verilen eserler hangi devlet döneminde yapılmıştır?
A
Osmanlı Devleti
B
Anadolu Selçuklu Devleti
C
Karamanoğulları Beyliği
D
Timur Devleti
E
Büyük Selçuklu Devleti
10 numaralı soru için açıklama 
verilen eserler Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılmıştır.
Soru 11
Anadolu Selçuklularda Anadolu'da tüccarların konaklaması için kervansaray; hastaların tedavisi için darüşşifalar; yoksulların yemek ihtiyacını karşılamak için imarethaneler yapılmıştır. Verilen bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?
A
Mimariye önem vermişlerdir.
B
Sanat değeri yüksek eserler yapmışlardır.
C
Halka hizmet veren eserler yapılmıştır.
D
Yapılan bu eserler devletin siyasi otoritesine zarar vermiştir.
E
Yapılan eserler daha çok kültürel amaçlıdır.
11 numaralı soru için açıklama 
"Halka hizmet veren eserler yapılmıştır." ifadesi çıkartılır.
Soru 12
Anadolu'nun fethinde iki dönem yaşanmıştır. Birinci dönemde Türkmenler Anadolu'ya girmişler, ancak yerleşmekten kaçınmışlardır. İkinci dönem ise Malazgirt Zaferinden sonra yaşanmıştır. Bu dönemde Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamışlardır. Bu davranışın nedeni aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?
A
Doğudaki feodallerin güçlü savunma oluşturmaları
B
Doğuda Ermenilere karşı, ilk dönemde başarı sağlanamaması
C
İlk dönemlerde yeterli sayıda Türkmenin Anadolu'gelmemesi
D
Alparslan'ın ilk dönemde yerleşmeye izin vermemesi
E
Birinci dönemde Bizans'ın güçlü ordusunun olması
12 numaralı soru için açıklama 
"Birinci dönemde Bizans'ın güçlü ordusunun olması " ile açıklanmıştır.
Soru 13
Haçlı Seferleri, Avrupa’da yaşayan Hristiyanların Müslümanların elinde olan ………… şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşlardı. Bu sefer­ler, birçok sebebe dayanmaktaydı. Seferleri hazırlayan sebepler büyük mücadelelerin kaynağı oldu. Ayrıca seferler etkileri uzun süre devam eden sonuçlar doğurdu. Haçlılar ilk olarak …………. müca­dele etti. Bu mücadelede …………… öncülüğündeki ilk Haçlı grubu bozguna uğradı. Türkler, sonradan gelen şovalye ağırlıklı kalabalık Haçlı birliklerine karşı aynı başarıyı gösteremedi ve başkentleri İznik'i kaybettiler. Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sıra ile gelmelidir?
A
Urfa - Danişmentoğluları - Piyer Lemirt
B
Kudüs - Türkiye Selçuklu Devleti - Piyer Lermit
C
Antakya - Türkiye Selçuklu Devleti - Aziz Povlos
D
Kudüs - Danişmentoğluları - Aziz Povlos
E
Kudüs - Danişmentoğluları - Piyer Lermit
13 numaralı soru için açıklama 
Sırasıyla Kudüs - Türkiye Selçuklu Devleti - Piyer Lermit getirilmelidir.
Soru 14
Anadolu’da 1243’te meydana gelen Kösedağ Savaşı ile Türk birliği bozulmuş, Moğolların siyasi gücü Anadolu’yu etkisine almış, Selçuklu hükümdarları vergi veren ve Moğollar tarafından atanan eyalet valileri haline gelmişlerdir. Bu duruma göre, Anadolu Selçuklu sultanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Anadolu’da merkezi otorite güçlenmiştir.
B
Egemenlikleri etkisini yitirmiştir.
C
Sultanlık, sembolik hale gelmiştir.
D
Sultanlar, Moğollara bağlı olmak zorundadır.
E
Hükümdarın yetkisi sınırlanmıştır.
14 numaralı soru için açıklama 
"Anadolu’da merkezi otorite güçlenmiştir." söylenemez.
Soru 15
Anadolu’da XI. yüzyılda kurulan ilk Türk devlet ve beyliklerinin yaptığı çalışmalar arasında; I. Haçlı ordularıyla savaşmaları, II. Anadolu’nun imarı için çalışmaları, III. Bizans İmparatorluğu ile mücadele etmeleri, IV. Osmanlı Devleti ile bazı beyliklerin hâkimiyet mücadelesi vermeleri gibi gelişmelerden hangilerinin yer aldığı söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
15 numaralı soru için açıklama 
IV. öncül yer aldığı söylenemez.
Soru 16
Selçukluların Anadolu akınları öncesinde Bizans Anadolu’da hâkim durumda idi. Özellikle Bizans Devleti’nin gücünün zayıfladığı dönemlerde şehir ve kasabaların birçoğu, askerî garnizon özelliğindeydi. Anadolu’da, garnizona dönüştürülen şehirlerin geliştirilmesi ve birçok yeni yerleşim yerinin kurulması için çaba sarf edildi. Bir ülkede hâkimiyetin kalıcı ve devamlı olabilmesi için sadece askerî güç ve üstünlük yeterli olmamaktaydı. Aynı zamanda idari teşkilatlar kurmak ve kalıcı kültür eserleri meydana getirmek de gerekmekteydi. Yukarıdaki metne göre aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Türkler'den önce Anadolu'nun büyük kısmında Bizans hakimiyetinin olduğuna
B
Türk akınlarıyla Anadolu’da Türk hâkimiyetinin sağlandığına
C
Anadolu akınlarının yapıldığı yıllarda Bizans’ın zayıf durumda olduğuna
D
Bizans’ın garnizona dönüştürdüğü şehirlere özerklik tanıdığına
E
Türklerin Anadolu’da kalıcı olmak için kültürel ve mimari eserler yaptığına
16 numaralı soru için açıklama 
"Bizans’ın garnizona dönüştürdüğü şehirlere özerklik tanıdığına" ifadesine ulaşılamaz.
Soru 17
Türkiye Selçuklu Devleti aldığı bu yenilgiden sonra Anadolu’da Erzincan, Sivas ve Kayseri gibi birçok şehri Moğol Devleti’ne bıraktı. Anadolu’daki Türk siyasi birliği sarsıntıya uğradı, Türkiye Selçuklu Devleti, Mo­ğollara tabi olarak haraç vermek zorunda kaldı. Bunların dışında Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı bazı dev­let ve beylikler Moğollara bağlanmayı tercih ettiler. 1244’ten itibaren Ermeniler ve Trabzon Rumları Moğollara bağlı olduklarını bildirdiler. Bu savaşta alınan yenilgi Türkiye Selçuklu Devleti için sonun başlangıcı oldu. Verilen metinde aşağıda yer alan savaşlardan hangisinin sonuçlarından bahsedilmiştir?
A
Miryokefalon Savaşı
B
Dandanakan Savaşı
C
Pasinler Savaşı
D
Koyunhisar Savaşı
E
Kösedağ Savaşı
17 numaralı soru için açıklama 
"Kösedağ Savaşı" sonuçlarından bahsedilmiştir.
Soru 18
Türkiye Selçuklularının son dönemlerinde batıdaki uç beyliklerinin nüfusunun artmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle gösterilebilir?
A
Gaza anlayışı
B
Moğolların baskısı
C
Batı Anadolu'nun zenginlik kaynağı olması
D
Selçuklu Devleti'nin güçlenmesi
E
Bizanslılarla savaşma arzusu
18 numaralı soru için açıklama 
"Moğolların baskısı" batıdaki uç beyliklerinin nüfusunun artmasının nedenleri arasında gösterilebilir.
Soru 19
Kösedağ Savaşı aşağıda verilen devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
A
Moğollar - Türkiye Selçukluları
B
Eyyubiler - Haçlılar
C
Memlükler - Bizanslılar
D
Harzemşahlar - Moğollar
E
Bizanslılar - Türkiye Selçukluları
19 numaralı soru için açıklama 
"Moğollar - Türkiye Selçukluları" arasında yapılmıştır.
Soru 20
Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans İmpa­ratoru Romenos Diogenes Balkanlar'da bulunan Peçenek, Uz, Kıpçak, Hazar Türkleri ile Slav, Got, Frank, Ermeni ve Gürcülerden oluşan büyük bir ordu ha­zır­lamıştır. Orduda farklı disiplin anlayışları ve beklentiler bulunmaktadır. Buna göre, Bizans ordusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Bizans ordusu sadece Balkan milletlerinden oluşmuştur.
B
Böyle bir ordunun kontrolü çok zordur.
C
Bizans ordusu eğitimsiz birliklerden oluşmaktadır.
D
Bizans ordusu değişik savaş taktikleri uygulamıştır.
E
Askerler arasında inanç birliği vardır
20 numaralı soru için açıklama 
"Böyle bir ordunun kontrolü çok zordur." ifadesine ulaşılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!