2022 KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test Çöz-1

2022 KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi Çöz-1. 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi KPSS, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi KPSS Çıkmış Sorular, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi Çöz, KPSS 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi PDF. Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi

KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS TÜM ÇIKMIŞ SORULAR PDF

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Bab-ı Ali Baskını ile Osmanlı yönetimine hakim olmuştur. II. I.Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı Devleti'ni yönetmiştir. III. II.Abdülhamit'in tahtan indirilmesinde rol oynamıştır. Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hürriyet ve itilaf
B
Vatan ve Hürriyet
C
İttihat ve Terakki
D
Ahrar Partisi
E
Terakkiperver Fırkası
1 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen siyasi parti "İttihat ve Terakki"
Soru 2
İslamcılık, Müslüman milletleri birleştirmek amacıyla geliştirilen bir fikir akımıdır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra bu fikir akımı önemini kaybetmeye başlamıştır?
A
I.Dünya Savaşı
B
31 Mart olayından sonra
C
Bab-ı Ali Baskını
D
Mısır Seferi
E
Trablusgarp savaşı
2 numaralı soru için açıklama 
I.Dünya Savaşından sonra bu fikir akımı önemini kaybetmeye başlamıştır.
Soru 3
Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını elde etmiştir. -Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan devletidir. -Günümüzde siyasi varlığını devam ettirmektedir. Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bulgaristan
B
Yunanistan
C
Arnavutluk
D
Sırbistan
E
Polonya
3 numaralı soru için açıklama 
Arnavutluktur.
Soru 4
Osmanlı Devleti'nde Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının önemini kaybetmesinden sonra; I. Türkçülük II. Devletçilik III. Islahatçılık hangilerinin önem kazandığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
4 numaralı soru için açıklama 
Türkçülük önem kazanmıştır.
Soru 5
I. Midilli II. Sakız III.Batı Trakya Yukarıdaki yöreler hangi savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmışlardır?
A
Sakarya Savaşı
B
Balkan Savaşları
C
Kütahya -Eskişehir Savaşı
D
Sarıkamış Savaşı
E
I.Dünya Savaşı
5 numaralı soru için açıklama 
Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmışlardır.
Soru 6
Osmanlı Devleti'nin Balkan savaşları sonunda imzaladığı; - İstanbul Antlaşması - Atina Antlaşması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili oldukları söylenemez?
A
Yunanistan'daki Türklere azınlık statüsünün verilmesi
B
Osmanlı Devleti'nin batıdaki sınırının yeniden çizilmesi
C
Anadolu'ya göçlerin artması
D
Ege Denizi'nde Osmanlı hakimiyetinin azalması.
E
Kuzey Afrika'da Osmanlı hakimiyetinin son bulması
6 numaralı soru için açıklama 
"Kuzey Afrika'da Osmanlı hakimiyetinin son bulması" gerçekleşmesinde etkili oldukları söylenemez.
Soru 7
I. Bulgaristan II. Sırbistan III. Romanya IV. Arnavutluk Yukarıdaki devletlerden hangileri, I.Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı devletler arasında gösterilemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
"III ve IV." öncül I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı devletler arasında gösterilemez.
Soru 8
Trablusgarp savaşı sırasında İtalya,isteklerini Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmek için ; I. Almanya ile işbirliği yapma II. On iki ada ve Rodos'u işgal etme III. Antalya ve çevresini işgal etmesi yollarından hangilerine başvurduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
"On iki ada ve Rodos'u işgal etme" başvurduğu söylenebilir.
Soru 9
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda tam bir üstünlük sağlayamamasında; I. Donanmanın yetersiz olması II. Bölgenin Osmanlı Devleti'nden uzak olması III. Balkan savaşlarının başlaması hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Üç öncülde etkilidir.
Soru 10
II.Meşrutiyetin ilan edilmesinde rol oynayan İttihat ve Terakki Partisi, aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra Osmanlı devlet yönetimine tamamıyla hakim olmuştur?
A
Bab-ı Ali baskını
B
Samsun Raporu
C
Sinop Baskını
D
31 Mart Olayı
E
Amasya Görüşmeleri
10 numaralı soru için açıklama 
"Bab-ı Ali baskını" sonra Osmanlı devlet yönetimine tamamıyla hakim olmuştur.
Soru 11
I. imroz II. Bozcaada III. Midilli IV. Sakız Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda yukarıdaki adalardan hangilerini kaybettiği şöylenemez?
A
I ve II
B
I, III ve IV
C
I ve IV
D
Yalnız I
E
III ve IV
11 numaralı soru için açıklama 
"I ve II." adaları kaybettiği söylenemez.
Soru 12
I.Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi sınır kabul edilmiştir?
A
Midye-Enez Hattı
B
Milne Hattı
C
Meriç Nehri
D
Nazilli Hattı
E
Çanakkale -Biga Hattı
12 numaralı soru için açıklama 
"Midye-Enez Hattı" sınır kabul edilmiştir.
Soru 13
I.Balkan Savaşı'nın başlamasında; I. Ulusçuluk II. Rus kışkırtması III.Romanya'nın tutumu hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
"I ve II." öncül rol oynadığı söylenebilir.
Soru 14
I. Arnavutluk II. Batı Trakya III. Makedonya Yukarıdaki bölgeler hangi savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır?
A
I.Balkan Savaşı
B
Çanakkale Savaşı
C
II.Dünya Savaşı
D
Haçova Savaşı
E
Aslıhanlar Savaşı
14 numaralı soru için açıklama 
I.Balkan Savaşında Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır.
Soru 15
Londra Konferansı'nda (1913); I. Boğazlar II. Sınırlar III. Ege adaları IV. Arnavutluk hangileri ile ilgili kararlar alındığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II, II ve III
E
II, III ve IV
15 numaralı soru için açıklama 
II, III ve IV. öncülle ilgili kararlar alındığı söylenebilir
Soru 16
Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti aleyhinde bir ittifak oluşturarak, Balkan Savaşlarını başlatmaları, Osmanlı Devleti'ni aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamaya zorlamıştır?
A
Ayastafanos Antlaşması
B
Bucaş Antlaşması
C
Uşi Antlaşması
D
Atina Antlaşması
E
Amasya Antlaşması
16 numaralı soru için açıklama 
"Uşi Antlaşması" imzalamaya zorlamıştır.
Soru 17
Meriç Nehri sınır kabul edilmiştir. Doğu Trakya Osmanlı Devleti'ne verilmiştir. Bulgaristan'daki Türklere azınlık statüsü verilmiştir Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atina Antlaşması
B
Bükreş Antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
İstanbul Antlaşması
E
Paris Antlaşması
17 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen antlaşma "İstanbul Antlaşması"
Soru 18
Balkan Savaşları sonunda Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları kendi aralarından paylaşamamalarından dolayı çıkan savaşta en fazla zarar gören devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırbistan
B
Bulgaristan
C
Yunanistan
D
Romanya
E
Arnavutluk
18 numaralı soru için açıklama 
En fazla zarar gören devlet "Bulgaristan"
Soru 19
Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda Osmanlı Devleti, Midye - Enez Hattı'nın batısındaki topraklarının tamamını kaybetmiştir?
A
I.Balkan Savaşı
B
I.Dünya Savaşı
C
Sedan Savaşı
D
Trablusgarp Savaşı
E
Sarıkamış Savaşı
19 numaralı soru için açıklama 
"I.Balkan Savaşında" Midye - Enez Hattı'nın batısındaki topraklarının tamamını kaybetmiştir
Soru 20
I. Cezayir II. Tunus III. Trablusgarp ve Bingazi IV. Fas V. Mısır Yukarıdakilerden hangisinin işgal edilmesi Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliğini sona erdirmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
20 numaralı soru için açıklama 
Trablusgarp ve Bingazi'nin işgal edilmesi Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliğini sona erdirmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir