2022 KPSS Tarih 1. Dünya Savaşı Test Çöz-1

2022 KPSS Tarih 1. Dünya Savaşı Testi Çöz. 1. Dünya Savaşı Testi KPSS, 1. Dünya Savaşı Testi KPSS Çıkmış Sorular, 1. Dünya Savaşı Testi Çöz, KPSS 1. Dünya Savaşı Testi PDF. Tarih 1. Dünya Savaşı Testi

KPSS Tarih 1. Dünya Savaşı Testi Çöz

ÖSYM sınav formatına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından hazırlanan 2022 KPSS Tarih 1. Dünya Savaşı Testi Çöz deneme sınavı toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav için tahmini süre 20 dakikadır. KPSS Sözcük Yapısı Deneme Sınavı sonunda doğru ve yanlışlarınız görebilir, başarınızı ölçebilirsiniz.

KPSS TÜM ÇIKMIŞ SORULAR PDF

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
KPSS Tarih Test Çöz20 soru20 dakika
Tüm KPSS Tarih Testleri ÇözOnline Test Çöz SayfasıKPSS Çıkmış Sorular

KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test Çöz - 1

Tebrikler - KPSS Tarih 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test Çöz - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra,işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Wilson Prensipleri Derneği
B
Kuva-yı Milliye
C
Tesanüt Grubu
D
İngiliz Muhipler Derneği
E
Kuva-ı inzibatiye
1 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra vatanın işgal edilmesi karşısında silahlı direniş birlikleri olan Kuvayı Milliye teşkilâtı oluşturulmuştur. Yanıt: B
Soru 2
Bilinci Dünya Savaşı sırasında, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle birleşerek bir Arap devleti kurmak istemişlerdir Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Dini duyguların İkinci planda kaldığının
B
Hıristiyanlar arasında Haçlı zihniyetinin önemini yitirdiğinin
C
Sömürgecilik hareketlerinin sona erdiğinin
D
İslam dünyasında ilk ayrılıkların başladığının
E
Osmanlı Devleti’nin Arapları azınlık saymadığının
2 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti hâkimiyetinde yaşayan Müslüman Arapların İngilizlerle anlaşması dinî duyguların ikinci planda kaldığını kanıtlamıştır.Yanıt: A
Soru 3
Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen; I. Kanal Harekâtı II. Rusya'da Bolşevik ihtilali III Yunanistanın Anlaşma Devletlerinin yanında yer alması gelişmelerinden hangileri, gizli antlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden olmuştur?
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Rusya'da Bolşevik İhtilalinin çıkmasından sonra Sovyet Rusya hükümeti Çarlık Rusyanın antlaşmalarının geçersiz saymıştı Yunanistanın savasa katılmasıyla da İtalya’ya verilen yerler Yunanistan'a bırakıldı Bu gelişmeler gizli anlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden oldu Yanıt: E
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalamasının sonuçlarından biri değildir?
A
Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi İçin ortam oluşması
B
Osmanlı Devletinin savunma gücünden yoksun kalması
C
Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması
D
Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması
E
Osmanlı Devletinin hukuki varlığının devam etmesi
4 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'ni yok: sayan bir antlaşmadır Ancak Balkanlar’ın Osmanlı ülkesinden kopması daha önce Balkan savaşlarıyla gerçekleşmiştir Yanıt: C
Soru 5
Birinci Dünya Savaşının çıkmasında,aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?
A
Ekonomik yayılma politikası
B
Avrupa'da Alman-Fransız anlaşmazlığı
C
Balkanlar'da Rus - Avusturya -Macaristan anlaşmazlığı
D
Ulusçuluk düşüncesi
E
Hanedan çekişmeleri
5 numaralı soru için açıklama 
Dünya Savaşının temel nedeni devletler arası ekonomik ve siyasi çatışmalardır Hanedan mücadeleleri devletin iç sorunudur.Yanıt: E
Soru 6
Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti'nin Hicaz Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetleri en yakın Antlaşma Devletleri Kumandanlığına teslim olacaktı.Bu madde,Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi özelliğine bir örnektir?
A
Osmanlı Devletini güçsüz duruma düşürme
B
Sınırları belli olmayan yörelerin eski coğrafya adlarını kullanma
C
Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığını tanıma
D
Osmanlı Devletinin müttefikleriyle bağlantısını kesme
E
Yerel direnişleri başlatma
6 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletîne ait olan toprakların Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi Osmanlı Devleti'nin güçsüz bırakılmaya çalışıldığının bir göstergesidir.Yanıt A
Soru 7
Sevr Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kendi toprakları üzerindeki hükümranlık hakanın sınırlandığının en acık göstergesidir?
A
Osmanlı ordusunda asker sayısının azaltılması
B
Ekonomik kapitülasyonların eskisinden daha geniş kapsamlı hale getirilmesi
C
Azınlıklara geniş haklar verilmesi
D
İstanbul'da ayrı bayrağı ve bütçesi olan Boğazlar Komisyonu’nun kurulması
E
Adli ve yönetsel kapitülasyonların genişletilmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul ve Boğazlarda başka devletlerin yönetim kurması Osmanlının egemenlik hakkının kısıtlandığının kanıtıdır.Yanıt: D
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı sırasında Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biridir?
A
Kanal
B
Galiçya
C
Filistin -Suriye
D
Irak
E
Mısır
8 numaralı soru için açıklama 
Mustafa kemal Filistin Suriye cephesinde savaşmıştır. Yanıt: C
Soru 9
Birinci Dünya Savaşında Anlaşma Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmalarındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak
B
Galiçya Cephesi'ni güçlendirmek
C
Goben ve Breslav gemilerini silahsızlandırmak
D
Mısır'da Osmanlı egemenliğine son vermek
E
Osmanlı Devleti'yle Almanya’nın yakınlaşmasını engellemek
9 numaralı soru için açıklama 
Çanakkale cephesi Osmanlı devletinin başkentini ele geçirip Osmanlıyı saf dışı bırakmak için açılmıştır.Yanıt: A
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı'nda aynı safta savaştığı devletlerden biri değildir?
A
Almanya
B
İtalya
C
Bulgaristan
D
Avusturya-Macaristan
E
Romanya
10 numaralı soru için açıklama 
Romanya Osmanlı ile aynı safta değildir İtalya başlangıçta Osmanlı ile aynı saftaydı sonradan saf değiştirdi.Yanıt: E
Soru 11
Birinci Dünya Savaşında Rusya'nın savaştan çekilmesiyle, I. Doğu Anadolu II. Irak, III. Boğazlar IV. Suriye bölgelerinden hangileri gündeme gelmiştir?
A
I ve II
B
l ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
I II ve IV
11 numaralı soru için açıklama 
Rusyanın savaştan çekilmesiyle Rusya ya verilen topraklar yeniden gündeme gelmiştir.Yanıt B
Soru 12
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinde, I Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi, II. Rusya’da rejim değişikliği olması III Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi Gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı na girerek daha önceden kaybettiği toprakları alabileceğini düşünmüştür İttihat ve Terakki Partisi, Almanların yanında savaşa girildiği takdirde savaşın kazanılacağına inanmışlardır. Rusya’da rejim değişikliği yaşanması I Dünya Savaşı içerisindeki bir gelişmedir.Yanıt: D
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları’nın etkisi olduğu savunulabilir?
A
Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine girmesi
B
Mustafa Kemal'in ulusal boyutta üne kavuşması
C
Rusya'nın I Dünya Savaşına girmesi
D
Osmanlı İmparatorluğunun Makedonya'yı kaybetmesi
E
İtalya'nın Trablusgarp ı işgal etmesi
13 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarında elde ettiği askeri başarılar O’nun ulusal boyutta üne kavuşmasını sağlamıştır. Yanıt: B
Soru 14
Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı, savaşlarından I. Derne II. Anafartalar III. Conkbayırı hangilerinin kazanılması İstanbul un işgalini Önlemiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
İstanbul un işgalini önleyen gelişme Çanakkale Savaşının kazanılmasıdır Anafartalar ve Conkbayırı, Çanakkale Savaşandaki cephelerdir.Derne Trablusgarp Savaşındaki cephelerden biridir.Yanıt: E
Soru 15
Osmanlı Devleti I. Yavuz II. Midilli III. Ertuğrul gemilerinden hangilerinin Rus limanlarını topa tutmasıyla I Dünya Savaşına girmiştir?
A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
Yalnız lII
D
I ve III
E
I,II,III
15 numaralı soru için açıklama 
Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasını istemiş Goben ve Bresiav adındaki iki gemisini Osmanlı sularına göndermişti Bu gemiler Yavuz ve Midilli adını alarak Rus limanlarını bombalamıştır.Yanıt: D
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların kurduğu. Türklüğe zararlı cemiyetlerden biridir?
A
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Teâli-i İslam Cemiyeti
C
Rum Pontus Cemiyeti
D
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
E
Kilikyalilar Cemiyeti
16 numaralı soru için açıklama 
Pontus Rum Cemiyeti Rumlar tarafından kurulmuş bağımsız Rum devleti kurmayı amaçlamıştır.Yanıt: C
Soru 17
İngiltere ve Fransa, I Dünya Savaşında Osmanlı başkentini efe geçirmek, Süveyşe ve dolayısıyla Hindistan yoluna yönelik Türk baskısını ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmıştır?
A
Irak
B
Sarıkamış
C
Çanakkale
D
Galiçya
E
Makedonya
17 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı başkenti olan İstanbul un ele geçirilmesi ve Boğazlara hakim olma düşüncesiyle İngiltere ve Fransa şehre geçiş yeri olan Çanakkale'ye asker çıkarmıştır.Yanıt: C
Soru 18
I Dünya Savaşı sonrasında dünya barışının ancak ortak güvenlik sistemiyle korunabileceği düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A
NATO
B
CENTO
C
Milletler Cemiyeti
D
Varşova Paktı
E
Avrupa Birliği
18 numaralı soru için açıklama 
I Dünya Savaşı sonrasında ABD nin öncülüğünde dünya barışını sağlamaya yönelik olarak Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.Yanıt: C
Soru 19
Anlaşma Devletleri Anadoluyu,aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?
A
Londra Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Paris Antlaşması
D
Berlin Antlaşması
E
Berlin Antlaşması
19 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.ve 24 maddesine göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi ’ Bu maddeler işgallere ortam hazırlamıştır.Yanıt: E
Soru 20
Osmanlı Devleti hangi savaş sırasında, kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir?
A
Birinci Dünya Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
Balkan Savaşları
D
Osmanlı-Rus Savaşı
E
Kırım Savaşı
20 numaralı soru için açıklama 
Birinci Dünya Savaşı sırasında; Anlaşma Devletleri Osmanlı - Alman yakınlaşması ve iki Alman gemisinin (Goben ve Bresiav) Osmanlı sularına girmesiyle, gemilerin geri gönderilmesi karşılığında Osmanlı Devleti’ne kapitülasyonları kaldırma teklifinde bulundular Ancak Enver Paşa öncülüğünde Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ilan etti.Yanıt: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS ATAMA PUANLARI

Bunları da incele!

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir