KPSS 2023 Lisans Konuları ve Müfredatı ÖSYM

1.550

Bu yazımızda KPSS 2023 Lisans Konuları ve Müfredatından bahsedeceğiz. Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM 2023 KPSS Lisans Konuları (2023 GY GK) ve soru dağılımı PDF

KPSS 2023 Lisans Konuları

KPSS 2023 Lisans konuları ve soru dağılımı şu şekildedir.

 • KPSS Lisans Genel Yetenek (60 soru)
 • Matematik – 30 soru
 • Türkçe – 30 soru
 • KPSS Lisans Genel Kültür (60 soru)
 • Tarih – 27 soru
 • Coğrafya – 18 soru
 • Vatandaşlık – 9 soru
 • Güncel Bilgiler – 6 soru
 • olmak üzere toplam 120 soru soruluyor.

KPSS 2023 Genel Yetenek Konuları

KPSS 2023 Lisans Konuları belli oldu. KPSS 2023 Genel Yetenek Konuları ÖSYM müfredatına göre hazırlandı. KPSS 2023 Lisans Konuları yazımızda. 2023 KPSS lisans konuları 2 gruba ayrılıyor. Birinci grupta Türkçe, Matematik, ikinci grupta tarih, coğrafya ve vatandaşlık bulunuyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA ÖSYM

KPSS 2023 Lisans Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar ve Sayılar
 • Asal Sayılar ve Faktöriyel
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • Rasyonel ve Ondalık Sayılar
 • EBOB ve EKOK
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Hız ve Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik ve Tablo Problemleri
 • Modüler Aritmetik ve İşlem
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Olasılık
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Sayısal Mantık Problemleri
 • Şekil Yetenek Soruları

KPSS LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS 2023 Lisans Geometri Konuları

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler (Dik, İkizkenar, Eşkenar)
 • Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
 • Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • 3 Boyutlu Katı Cisimler

KPSS 2023 Lisans Türkçe Konuları

 • Paragrafta Anlam
 • Parçada Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Dil Bilgisi Konuları
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık soruları

KPSS 2023 Genel Kültür Konuları

KPSS 2023 Lisans Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türklerin Tarihi
 • Türk – İslam Tarihi ve Medeniyeti
 • Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti
 • Osmanlı Yenileşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmelerin İslam Dünyasına Etkileri
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı ve Hazırlık Dönemi
 •  Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası
 • Atatürk Dönemi Türkiye Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS 2023 Lisans Coğrafya Konuları

 • Türkiye Coğrafi ve Fiziki Konumu
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’deki Yer şekilleri
 • Türkiye’ nin Su Örtüsü
 • Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
 • Toprak, Doğa ve Çevre
 • Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 • Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Modern Enerji Sistemleri
 • Sanayi, Ticaret, Ulaşım, Turizm
 • Türkiye Bölgeler Coğrafyası

KPSS 2023 Lisans Vatandaşlık Konuları

 • Anayasa ve Kanunlar
 • Anayasal Gelişmeler
 • Hukuka Giriş
 • Temel Haklar ve Özgürlükler
 • Genel Esaslar
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdari Yapı
 • Uluslararası Örgütler

Bunları da incele!

Yoruma kapalı.

error: Content is protected!