Kalfalık Ustalık Sınav Sonuçları 2022 MEB (mtegm.meb.gov.tr)

1 12.389

2022 Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları sonuçları. Kalfalık Ustalık Sınav Sonuçları 2022 MEB (mtegm.meb.gov.tr). MEB Ustalık Sınav Sonuçları. MEB Kalfalık Sınav Sonuçları. MEB Ustalık Sınav Sonuçları. MEB beceri sınav sonuçları

Kalfalık Ustalık Sınav Sonuçları 2022

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 2022 – 2023 Eğitim öğretim yılı Kalfalık Ustalık Sınav Sonuçları açıklandı. MEB Kalfalık, Ustalık e-Sınav başvuruları, adaylar tarafından 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren MEM Müdürlükleri üzerinden yapılabilecektir. Adayların Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavlarına katılabilmeleri için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak MEM Müdürlükleri tarafından e-Mesem sisteminde tanımlanmış ve
onaylanmış olması gerekmektedir.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları, e-sınav salonu bulunan merkezlerde, e-sınav randevu sisteminde belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Adaylar, kayıtlı oldukları ve başvurularının onaylandığı MEM Müdürlüklerinin bulunduğu ilde e-sınava katılacaklardır.

MEB E-SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

MEB KALFALIK USTALIK SINAV SONUÇLARI SAYFASI

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Belge Türü-Soru Sayısı-Grup-Süre

EHLİYET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

GRUPSORU SAYISISINAV SAATİ, YERİ
KalfalıkHer grup için 50 soruSistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00-20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.
UstalıkHer grup için 50 soruSistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00-20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.
Usta
Öğreticilik
Her grup için 50 soruSistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00-20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.
Oturum süresi: 45 dk.
Kalfalık Ustalık Sınav Sonuçları

Kalfalık, Ustalık Sınavı Başvuru Şartları

a. “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme
İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre yapılan başvurunun
MEM Müdürlükleri tarafından kabul edilmiş olması,
b. Usta öğretici adayları için iş pedagojisi kursunun tamamlanmış olması,
c. Adayın e-sınav ücretini yatırmış olması,
ç. Adayın bilgilerinin e-Mesem üzerinden onaylanmış olması,
d. e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden randevu tanımlanmış olması,

e. e-Sınav başvurusu yapılacak dönem için daha önce aynı dönemde e-sınava katılmamış olması,
f. Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması,

Kalfalık, Ustalık Sınav Puanı

Sınavda yer alacak her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.
Kalfalık ve ustalık sınavlarında; e-sınava girmek ve beceri sınavından en az 50 almak şartıyla, e-sınavın %40’ı ile beceri sınavının %60’ının toplamı 50 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.
Usta öğreticilik sınavında ise 50 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru cevap/cevaplar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

EHLİYET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!