İngilizce Öğretim Programının Uygulanmasına Dair Önemli Hususlar

0 104

İngilizce Öğretim Programının Uygulanmasına Dair Önemli Hususlar

İngilizce Öğretim Programının Uygulanması

Sınıftaki öğrenme ortamımız aşağıdaki iletişimsel özelliklere dayandırılmaktadır:

• İletişim mümkün olduğunca İngilizce yürütülür.
• İletişim gerçek anlam oluşturmaya odaklıdır.
• Öğrenciler gerçek yaşamda o dili konuşan ülkelerdeki insanlar gibi dinleme ve konuşma eylemlerinde bulunurlar.
• Öğrenciler gelişen İngilizce becerilerini öğrenmenin her alanında kullanırlar.
• Öğrenciler görsel ve işitsel araçlar yardımıyla hedef dilde kullanılan yapı ve sözcüklerle sürekli olarak karşılaşırlar.
• Öğrenciler dili, el işleri, tüm bedensel tepki ve drama etkinlikleriyle eğlenceli bir şekilde kullanırlar.
• Öğrenciler İngilizce öğrenirken kendi ana dillerine de saygı duyar ve ana dillerini, gelişimlerinin önemli bir parçası olarak görürler.
• Ana dilin kullanımı yasaklanmaz ve engellenmez. Ana dili gerektiğinde kullanılır (Örneğin karmaşık yönergeler verirken, zor yapıları açıklarken).
• Öğrenciler kendilerini jest, mimik gibi olumlu pekiştireçlerle “anlayan” öğretmenler tarafından desteklenir ve yönlendirilirler.
• Öğretmenlerin sınıfta bulunma nedeni İngilizce (ve gerekirse Türkçe) iletişim kurmalarıdır.
• Öğrenmenin amacı belirli bir zaman aralığında Öğretim Programı’ndaki konuları işleyip bitirebilmek yerine kurulan iletişimi derinleştirmeye çalışmaktır.
• Öğrenciler iletişim kurarken hata yapmaları hâlinde uyarılmaz ve düzeltilmez. Öğretmenler iletişimin devamlılığına odaklanarak öğrencilerin hatalarını daha sonra düzeltirler.
• Öğrenciler daha önceki derslerde karşılaştıkları işlev ve bilgileri tekrar tekrar kullanırlar ve böylece bilgi ve becerilerini taze tutarlar.
• Öğrenciler kendilerini zorlayan ama yapılabilir etkinliklerin üstesinden başarıyla gelerek motivasyonlarını artırırlar.
• Öğrenciler okul içinde ve dışında paylaşılacak ürünler ortaya koyarlar.
• Veliler sürecin bir parçası olmaları için cesaretlendirilirler ve veli toplantıları aracılığıyla çocuklarının öğrenme sürecinden haberdar olurlar.
• Öğrenciler “bir dil hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o dille bir şeyler yaparak” İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler.
• Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının Öğretim Programı’nda bahsedilen değerlere ve temel yeterliklere bağlam tercihlerinde yer vermeleri gerekmektedir.
• Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının Öğretim Programı’nda bahsedilen değerleri ve temel yeterlikleri ders materyallerinde örtük bir biçimde sunmaları gerekmektedir.
• Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşmaları muhtemel karakter ve yerleri daha çok örnek vermeleri gerekmektedir.
• Ders kitapları Ek 2›deki tabloda verilen forma sayısı ve ebat standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

2 ve 3. İngilizce Öğretim Programı Uygulanma Önerileri

• Bilinenden bilinmeyene doğru gidiniz. Özellikle Türkçe ve İngilizcede ortak olan sözcüklerden yararlanarak derse başlayınız (Örneğin doctor, zebra, lemon vb.). Çocukların sevdiği ve bildiği medya ve kültür ögelerine
de öncelik veriniz.
• Çocuklara İngilizcenin kolay ve çok zevkli olduğunu hatırlatınız.
• Çocukların yaptıkları hataları anında düzeltmeyiniz. Ancak bu hataları not ederek ve kendiniz doğrusunu sık sık kullanarak sınıfa hatırlatınız.
• 2. Sınıf Öğretim Programı’nda gerek sözcük gerekse yapı çeşitleri en az seviyede tutulmuştur. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi, öğrencilere yaptırılan etkinliklerle İngilizceyi sevdirerek motivasyonlarını ve dile
olan ilgilerini artırmaktır. İkincisi ise içerikten çok iletişime ağırlık vermektir. Dolayısıyla derslerde etkinlikler eğlenceli ve öğretici geçiyorken öğrencilerle soru-yanıt ve tekrar kullanım yoluyla iletişim kurmaya gayret
ediniz.
• Öğretim Programı sarmal olarak düşünülmeli ve öyle uygulanılmalıdır. Öğrencilerin önceki öğrenmelerini hatırlatınız ve öğrenmelerin kalıcılığını desteklemek için daha önceki etkinlik şarkı ve kelimeleri kullanınız.
• Öğrencilere sık sık evlerinde ailelerine öğrendikleri şarkıları söylemelerini öneriniz. Velilerle görüşerek çocuklarını yüreklendirmelerini ve onları takdir etmelerini hatırlatınız.
• İngilizce konuşurken “headlines” kullanmaya özen gösteriniz (Bir fikri veya mesajı iletmek için yalnızca birkaç içerik sözcüğünü kullanmak ki çoğunlukla nesnelerin vurgu ve tonlama ile zenginleştirilerek isimlendirilmesi yoluyla olur.). Örneğin
Are you thirsty? “Water?” / Are you having fun “Fun?”
Take out your crayons. “Your crayons!” / It’s easy, isn’t it? “Easy, huh?”
• 2 ve 3. Sınıf Öğretim Programlarında 4 temel beceriden okuma ve yazma öğretimi geliştirilmesi gereken hedefler arasında değildir. Öğrencilerin İngilizce defterleri olmamalıdır. Öğrenciler şarkı sözlerini dinleyerek
ve tekrar ederek öğrenmelidir. Şarkı sözlerini veya sözcükleri öğretmek için okuma ve yazma yolu seçilmemelidir.
• Öğretmenin sesli okuması bu düzey öğrenciler için ilgi çekicidir. Onlara şarkı sözlerini dahi dramatizasyon ve jest-mimik kullanarak, tonlayarak, taklit ederek ve vurgulamalara dikkat ederek okuyunuz.
• Üniteler/temalar arasında geçiş akıcı olmalıdır. Her ne kadar sırayla gidilecek olsa da bir sonraki ünite/tema önceki ünitede/temada öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli ve böylece birbirlerine entegre edilmelidir.
• Kültürel farkındalıklara dikkat ediniz. Bunu yaparken eğitimsel ve kültürel olarak çocuklarda yanlış davranış ve alışkanlıklar oluşturabilecek etkinlik ve hareketlerden uzak durunuz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!