İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Soruları (2022-2006)

13.682

Bu yazımızda Adalet Bakanlığı icra Müdür ve icra Müdür Yardımcılığı Soruları Soruları ve Cevapları paylaşılacaktır. Adalet bakanlığı icra müdürlüğü sınavı soruları

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Soruları

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Soruları. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Ankara’da yapılmaktadır.
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. İcra Müdür Ve İcra Müdür Yardımcılığı Soruları (2022-2006)

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Soruları aşağıdadır.

ÖSYM TÜM ÇIKMIŞ SORULAR

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Başvuru

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavına başvurmak için;
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar),
3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir. Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir

Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraf olmalıdır.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Kaç Soru

İcra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınavı soruları 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 35 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testinden oluşmaktadır.. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Konuları (Soru Sayısı)
a) Türkçe (10)
b) Matematik (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (5)
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (5)

Alan Bilgisi Testi Konuları (Soru Sayısı)
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (8)
b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (12)
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (6)
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (5)
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (4) Alan Bilgisi Testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!