2021 Güncel DGS Puan Hesaplama ÖSYM

3.035

Güncel DGS puan hesaplama sistemi burada. 2021 DGS puan hesaplama ÖSYM sınav sistemine uyumlu olarak hazırlandı. ÖBP puanınızı girerek puan hesapla. DGS hesaplama 2021. DGS puan hesaplama robotu 2021

2021 DGS Puan Hesaplama

7 Eylül 2020 DGS sonuçları göz önüne alınarak hesaplaman güncel DGS puan hesaplama. Son iki yıla ait (2019 ve 2020) en güncel DGS puanınızı öğrenebilirsiniz. 2021 DGS puan hesaplama robotu ÖSYM puan hesaplama sistemine göre güncellendi. 2020 DGS sınav puanı sistemi ile birebir uyumlu 2021 DGS puan hesaplama motorunu kullanarak puanını hesapla.

DGS Puan Hesaplama ÖSYM

DGS ÖBP PUANINI HESAPLA

DGS puanları sayısal, sözel, eşit ağırlık olmak üzere üç ayrı puan türünde hesaplanmaktadır.
Puanlar hesaplanırken öncelikle testin sayısal ve sözel bölümlerindeki sorulara adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta, elde edilen toplam doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak sayısal ve sözel ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Adayların, sayısal ve sözel testlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları; ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanmaktadır.

DGS ÖBP Nedir?

Önlisans başarı puanı öğrencinin diploma notunun DGS puan hesaplama sistemindeki karşılığıdır. DGS puan hesaplama yapabilmek için öğrencinin DGS Önlisans Başarı Puanı bilinmelidir. ÖBP’ nin puanlara etkisi kaçınılmazdır. Dolayısıyla diploma notu iyi olan bir öğrenci her zaman bir adım öndedir.

Önlisans Başarı puanı (ÖBP) şu şekilde hesaplanır; Öğrencinin diploma notu 100′ lük sistemde ise diploma notu 0.8 ile çarpılır. Sonuç olarak ÖBP bulunmuş olur. Dolayısıyla diploma notu 100 olan bir öğrencinin Önlisans Başarı puanı 80, diploma notu 50 olan bir öğrencinin önlisans başarı puanı 40 olur.

Öğrencinin diploma notu 4′ lük sistemde ise Önlisans başarı puanını bulmak için diploma notunu 20 ile çarpmak yeterlidir. Örneğin diploma notu 2.85 olsun. 2.85 * 20 =57 bulunur. Bu da ÖBP puanıdır.

DGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

DGS puan hesaplama yapılırken ÖSYM tarafından belirlenen katsayılar kullanılır. Standart sapma olmadan belirlenen katsayılar şu şekildedir. DGS sayısal puan hesaplama için matematik netleri 3, Türkçe netleri 0.6 katsayısı ile çarpılır. DGS sözel hesaplama için ise Türkçe 3, matematik 0.6 ile çarpılır. DGS Eşit ağırlık için matematik, Türkçe katsayısı eşittir. EA için her iki test 1.8 ile çarpılır. Standart sapma sonucunda katsayılar son halini almaktadır.

DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanmaktadır. Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülmektir.
Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40, 100 olan en yüksek notun da ÖBP değeri 80 olmaktadır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak
değerlendirmeye alınır.

DGS Katsayıları Nelerdir

DGS Puan TürleriDGS Sayısal
Standart
Katsayı
DGS Sözel
Standart
Katsayı
DGS Ön Lisans
Başarı Puanı (ÖBP) *
Sayısal DGS Puan
(DGS – SAY)
30,60,6
Sözel DGS Puan
(DGS – SÖZ)
0,630,6
Eşit Ağırlıklı DGS Puan
(DGS – EA)
1,81,80,6

* Bir önceki yıl DGS ile herhangi bir bölüme yerleşen öğrencinin ÖBP katsayısı bir sonraki yıl 0.45 ile çarpılır. Bunun için herhangi bir bölüme yerleşmesi yeterlidir. O bölümü okumasa bile 1/4 oranında ÖBP puan kesintisi olmaktadır.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanmaktadır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo 1’de yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanmakta ve bulunan toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturmaktadır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanmaktadır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

1 yorum
  1. […] DGS Puan Hesaplama […]

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!