2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

1 7.724

17 Temmuz 2022 2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF. 2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular PDF İndir – Tamamı. Bekçilik Sınavı Soruları ve Cevapları. MEB Bekçilik Sınav soruları paylaşıldı.

2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları

2022 Bekçilik Sınav Soruları PDF

17 Temmuz 2022 Tarihinde Yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

  • 2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları
  • A kitapçığı ve cevap anahtarı için TIKLAYINIZ.
  • B kitapçığı ve cevap anahtarı için TIKLAYINIZ.

2021 Bekçilik Sınav Soruları PDF

20 Ocak 2021 Tarihinde Yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2019 Bekçilik Sınav Soruları PDF

13 Temmuz 2019 Tarihinde Yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2018 Bekçilik Sınav Soruları PDF

20 Ekim 2018 Tarihinde Yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SORULARI

1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

image 6 2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

image 8 2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları

BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

2022 Bekçilik Sınavı Hakkında

Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilecek sınav, 17 Temmuz Pazar günü saat 10:00’da başlayacak. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda adaylara 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI

  • 2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları
  • Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi – 20 soru
  • Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi – 20 soru
  • Matematik: Ortaöğretim Düzeyi – 15 soru
  • Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi – 15 soru
  • Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi – 15 soru
  • Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi – 15 soru

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden yayınlanacak.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

2022 Bekçilik Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!