AYT Eşit Ağırlık Konuları ve Müfredatı – 2023 YKS

10.212

Bu yazımızda AYT eşit ağırlık konuları ve müfredatından bahsedeceğiz. 2023 YKS eşit ağırlık konuları nelerdir, 2023 ayt eşit ağırlık müfredatı yazımızda.

AYT Eşit Ağırlık Soru Dağılımı

2023 AYT eşit ağırlık konuları ve müfredatı şu konulardan oluşuyor.

 • 2023 AYT Eşit ağırlık konuları
 • 2023 AYT Matematik: 30 soru
 • 2023 AYT Geometri: 10 soru
 • 2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru
 • 2023 AYT Tarih – 1: 10 soru
 • 2023 AYT Coğrafya – 1: 6 soru

2023 AYT Eşit Ağırlık Konuları

2023 AYT Matematik

 • Mantık ve Kümeler (9.sınıf)
 • Temel Kavramlar ve Sayılar (9.sınıf)
 • Fonksiyonlar (10.sınıf)
 • Permütasyon  (10.sınıf)
 • Kombinasyon (10.sınıf)
 • Olasılık (10. ve 11.sınıf)
 • 2.Dereceden Denklemler (10.sınıf)
 • Karmaşık Sayılar (10.sınıf)
 • Polinomlar (10.sınıf)
 • TRİGONOMETRİ (11. ve 12. sınıf)
 • Yönlü Açı, Açı Ölçü Birimleri
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Periyodik ve Trigonometrik Fonksiyonların Grafiği
 • Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Trigonometrik Bağıntı ve Teoremler
 • Toplam-Fark Formülleri ve Uygulamaları
 • Trigonometrik Denklemler
 • DENKLEM EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
 • PARABOL VE FONKSİYON UYGULAMALARI
 • ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
 • DİZİLER
 • LİMİT VE SÜREKLİLİK
 • TÜREV
 • Türevin Tanımı ve Türev-Süreklilik İlişkisi
 • Türev Alma Kuralları
 • Türevin Geometrik Yorumu
 • Artan-Azalan Fonksiyonlar
 • Estremum (Yerel Min./ Maks.) Noktalar
 • Fonksiyon Grafiklerinde Türev Uygulamaları
 • Maksimum-Minimum Problemleri
 • Polinom Fonksiyonların Grafikleri
 • İNTEGRAL
 • Belirsiz İntegral
 • İntegral Alma Yöntemleri
 • Belirli İntegral
 • İntegral ile Alan Hesabı

AYT Eşit Ağırlık Konuları ve Müfredatı

2023 TYT AYT Matematik Soru Dağılımı

2023 AYT Geometri

 • ÜÇGENLER
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Kenar-Açı İlişkileri
 • Üçgenlerin Eşliği
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları
 • Açıortay / Kenarortay Kenar Orta Dikme ve Yükseklik
 • Dik Üçgen ve Trigonometrik Bağıntılar
 • Öklid Bağıntıları
 • Birim Çember
 • Üçgende Alan
 • ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
 • Çokgenler
 • Dörtgenler ve Özellikleri
 • Özel Dörtgenler
 • Kare, Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk, eşkenar Dörtgen, Deltoid
 • GEOMETRİK CİSİMLER
 • 3 Boyutlu Katı Cisimler
 • Dik Prizmalar – Dik Piramit alan ve hacimleri
 • ÇEMBER VE DAİRE
 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • 3 BOYUTLU KATI CİSİMLER
 • Dik dairesel silindir ve koni, küre
 • ANALİTİK GEOMETRİ
 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Çemberin Analitik İncelenmesi
 • Analitik Düzlemde Dönüşümler

AYT Eşit Ağırlık Konuları ve Müfredatı

2023 TYT AYT Geometri Soru Dağılımı

2023 AYT Edebiyat

 • EDEBİYAT / COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Şiir ve Zihniyet / Şiirde Ahenk
 • Şiir Dili
 • Şiirde Yapı
 • Şiir İnceleme Yöntemi / Şiir Türleri
 • OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 • ÖĞRETİCİ METİNLER
 • Öğretici Metinler
 • İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • XI. ve XII. YY. Türk Edebiyatı (Geçiş Dönemi)
 • İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
 • Halk Edb. 1 (Anonim Halk Ed. – Âşık Edebiyatı)
 • Halk Edebiyatı 2 (Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı)
 • Divan Edebiyatı
 • Divan Şiirinin Temsilcileri
 • EDEBİ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI
 • Edebî Akımlar
 • Dünya Edebiyatı
 • BATI EDEBİYATI ETKİSİYLE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
 • Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
 • Tanzimat Edebiyatında Türler
 • Tanzimat Edb. I. Dönem Özellikleri ve Sanatçıları
 • Tanzimat Edb. II. Dönem Özellikleri ve Sanatçıları
 • BATI EDEBİYATI ETKİSİYLE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
 • Serveti Fünun Edebiyatı Özellikleri
 • Serveti Fünun Edebiyatı Sanatçıları
 • Serveti Fünun Dönemi Bağımsız Sanatçılar
 • Fecr-i Ati Edebiyatı ve Sanatçıları
 • MİLLÎ EDEBİYAT
 • Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri
 • Millî Edebiyat Döneminde Şiir-1 (Saf Şiire Kadar)
 • Millî Edebiyat Döneminde Şiir-2
 • Millî Edebiyat Döneminde Düzyazı
 • Millî Mücadele Edebiyatı ve Sanatçıları
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 • Edebiyat ile Felsefe – Edebiyat ile Psikoloji İlişkisi
 • 1960 Sonrası Hikâyesi
 • Küçürek (Minimal) Hikâye
 • Saf (Öz) Şiir
 • 1923-1960 Dönemi Toplumcu Şiir
 • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Garip Akımı
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
 • II. Yeni Şiiri
 • 1960 Sonrası Toplumcu Şiir / 1980 Sonrası Şiir
 • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
 • Roman
 • Tiyatro
 • Deneme – Söylev

AYT Eşit Ağırlık Konuları ve Müfredatı

2023 AYT Edebiyat Soru Dağılımı

2023 AYT Tarih Soru Dağılımı

2023 AYT Coğrafya Soru Dağılımı

2023 YKS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Bunları da İncele!

2023 TYT KONULARI PDF

2023 AYT KONULARI PDF

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!