2021 ALES Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM

4.050

Bu yazımızda ÖSYM müfredatına göre güncel 2021 ALES konuları ve soru dağılımından bahsedeceğiz. 2021 ALES matematik konuları, 2021 ALES Türkçe konuları

2021 ALES Konuları ÖSYM

(ALES) Akademik Lisansüstü Eğitim sınavı konuları sayısal ve sözel olmak üzere iki gruba ayrılıyor. 2021 ALES sınavında 100 soru çıkmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. ÖSYM müfredatına göre 2021 ALES konuları şunlardır; Matematik (50 soru), Türkçe (50 soru).

 • 2021 ALES Soru dağılımı şu şekildedir;
 • Cebir: 12-13 soru
 • Problemler: 10-12 soru
 • Sayısal Mantık: 14-15 soru
 • Fonksiyon – Kümeler – İşlem: 3-4 soru
 • Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık: 2
 • Geometri: 7-8 soru
 • Cümlede ve Parçada Anlam: 10-12 soru
 • Cümle Tamamlama: 7-8 soru
 • Paragrafta Anlam: 17-18 soru
 • Sözel Mantık: 8 soru

2021 ALES Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar: 2 soru
 • Rasyonel ve Ondalık sayılar: 1 soru
 • Üslü sayılar: 1 soru
 • Köklü sayılar: 1 soru
 • Asal Sayılar ve Faktöriyel: 1 soru
 • Mutlak değer: 1 soru
 • Basit eşitsizlikler: 1 soru
 • Bölme Bölünebilme: 1 soru
 • Çarpanlara ayırma: 1 soru
 • Problemler: 10-12 soru
 • Kümeler: 1-2 soru
 • Fonksiyonlar: 1-2 soru
 • Modüler Aritmetik ve İşlem: 1 soru
 • Permütasyon Kombinasyon: 1 soru
 • Olasılık: 1 soru
 • Sayısal Mantık: 14-15 soru

2021 ALES Geometri Konuları

 • Üçgenler: 2 soru
 • Dörtgenler: 2 soru
 • Çokgenler: 1 soru
 • Çember Daire: 1 soru
 • Katı Cisimler: 1 soru

2021 ALES Türkçe Konuları

 • Sözcükte anlam
 • Cümlede anlam
 • Sıralama soruları
 • Kavramlar arası ilişkiler
 • Cümle tamamlama soruları
 • Diyalog tamamlama soruları
 • Verilen cümleden çıkarılacak sonuç
 • Muhakeme, mantıksal çıkarım
 • Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma
 • Paragraf ve paragrafta anlam
 • Anlatım bozuklukları

Bunlara da Bakabilirsin

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!