9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2021-2022). Lise 9. Sınıf Tarih dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2021-2022 9. Sınıf Tarih 1. Yazılı soruları çöz.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

9. Sınıf Tarih Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 9. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

İlk ve Orta Çağlar’da Türk Dünyası
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
İç Asya’da Kurulan Türk Devletleri
İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı
İç Asya’da Hayat
Türk Göçleri
Ordu – Millet: Türkler
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
Diğer Türk Toplulukları
Türkler ve Komşuları

İslam Medeniyetinin Doğuşu
İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
Hz. Muhammed ve İslamiyet
Dört Halife Dönemi
Halifelik Saltanata Dönüşüyor
Abbasiler
Mısır’da Kurulan Türk Devletleri
İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
Türklerin İslamiyet’i Kabulü
İlk Müslüman Türk Devletleri
Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri
Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı
Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 9. Sınıf Tarih yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir?
A
Boylar arası mücadeleler
B
Türk boylarının birbirine bağlılığı
C
Yeni yurtlar edinme düşüncesi
D
Salgın hastalıklar
E
Çin ve Moğol baskıları
Soru 2
Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Manas Destanı
B
Türeyiş Destanı
C
Gılgamış Destanı
D
Alp Er Tunga Destanı
E
Tufan Destanı
Soru 3
Malazgirt Savaşı’nda saf değiştirerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hunlar
B
Macarlar
C
Peçenekler
D
Avarlar
E
Bulgarlar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir?
A
Farklı kültürlerle etkileşime girildi
B
Askerî teşkilatlanma açısından çevre kültürlere örnek oluşturuldu.
C
Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri kuruldu.
D
Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı.
E
Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik farklılıklar meydana geldi.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Araplar tarafından kutsal sayılan haram aylardan biri değildir?
A
Zilhicce
B
Zilkade
C
Recep
D
Muharrem
E
Ramazan
Soru 6
İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya bölgesine hâkim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Doğu Roma İmparatorluğu
B
Frank İmparatorluğu
C
Habeş Krallığı
D
I. Kök Türk Devleti
E
Sasani İmparatorluğu
Soru 7
“Ordu millet” anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir?
A
Ücretli askerliğin olmaması
B
Kadın erkek herkesin asker kabul edilmesi
C
Askerliğin ayrıcalıklı bir meslek olması
D
Kadınların savaş sanatını bilmesi
E
Güçlü orduların kurulması
Soru 8
Kök Türk hükümdarı Mukan Kağan ülkenin batı kanadının yönetimini amcası İstemi Yabgu’nun yönetimine bırakmıştır.
Hakkında bilgi verilen Türk yönetim sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Onlu sistem
B
İkili Teşkilat
C
Kurultay
D
Yuğ
E
Kengeş
Soru 9
Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır. 
Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 
A
Sınır mücadeleleri
B
İpek Yolu hâkimiyeti
C
Misyonerlik faaliyetleri
D
Kültürel farklılıklar
E
İklim şartları
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Hun Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?
A
Yazılı hukuk kuralları oluşturmuşlardır.
B
Orta Asya’da kurulmuş bilinen ilk Türk devletidir.
C
Bilinen ilk hükümdarları Tuman’dır.
D
Devletin merkezi Ötüken’dir.
E
Türk devlet teşkilatı modelini kurmuşlardır.
Soru 11
Uygur Devleti’ne ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.
B
Onlu ordu sistemini bulmuşlardır.
C
Kırgızlar tarafından yıkılmıştır.
D
Devletin merkezi Karabalgasun’dur.
E
Mani dini Uygurların savaşçı özelliklerini zayıflatmıştır.
Soru 12
İslamiyet öncesi Türkler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ülkenin doğusunu Hakan, batısını Yabgu adında sülaleden biri yönetirdi.
B
Hükümdar hutbe ile egemenliğini pekiştirirdi.
C
Devletin başındaki hükümdar han, hakan, kağan gibi unvanlardan birini kullanırdı.
D
Sorunlar kurultay denilen mecliste görüşülürdü.
E
Ülke hanedanın ortak malı sayılırdı.
Soru 13
‘‘Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?
A
İran belgelerinde
B
Rus kroniklerinde
C
Yenisey Yazıtlarında
D
Çin yıllıklarında
E
Kök Türk Kitabelerinde
Soru 14
Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin bir sonucudur?
A
Boylar federasyonu
B
Kut anlayışı
C
İkili teşkilat
D
Yarı göçebe yaşam
E
Göktanrı inancı
Soru 15
Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı.
Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir?
A
Kağan olmadığında Hatun’un kurultaya başkanlık yapması
B
Ailede mal ve mülkün ortak olması
C
Kadınların savaşabilme özelliğine sahip olması
D
Sosyal etkinliklerde kadınların ön planda yer alması
E
Ana baba soyunun değerce birbirine eşit tutulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 9. Sınıf Tarih yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Tarih Yazılı Soruları Çözerken

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

  • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
  • Sorunun kökünü iyi incelemeli
  • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
  • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
  • Çok acele edilmemelidir.
  • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
  • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

9. Sınıf Yazılı soruları çöz (2021-2022). 9. Sınıf Tarih yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Tarih yazılı soruları test. 9. Sınıf Tarih yazılı soruları 2. Dönem 1. Yazılı. 9. Sınıf Tarih yazılı soruları çöz online test.

9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

9. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

9. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir