9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2021-2022). Lise 9. Sınıf Matematik dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2021-2022 9. Sınıf Matematik 1. Yazılı soruları çöz.

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

9. Sınıf Matematik Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 9. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

Denklemler ve Eşitsizlikler

 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Köklü İfadeler ve Denklemler
 • Oran ve Orantı
 • Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

Üçgenler

 • Üçgende Açı
 • Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende İç ve Dış Açıortay
 • Üçgende Kenarortay
 • Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

Veri

 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 9. Sınıf Matematik yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
ucgen 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde m(BAD) = x ve m(BDA) = x + 40° dir.
Buna göre m(CDA) kaç derecedir?
A
70
B
80
C
100
D
110
E
120
1 numaralı soru için açıklama 
ABC üçgeni eşkenar olduğu için B kenarı 60 derecedir. 60 + x + x + 40 = 180 2x = 80 x=40
Soru 2
ucgen 2 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
m(ACB) = 60° olduğuna göre m(BDH) kaç derecedir?
A
50
B
55
C
60
D
65
E
70
2 numaralı soru için açıklama 
D den C ye çizgi çekeriz ve ikizkenar üçgen oluşur. A açısına 2a dersek (ADC) açısı da 2a olur. (DCA) açısına 2x diyelim. 60 - 2x + x + a = 90 a - x = 30 4a+2x= 2a + x = 90 a=40 x=10 40+10=50
Soru 3
ucgen 3 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
|AD| = 2 cm, |AC| = 6 cm ve |CD| = 5 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
A
10
B
12
C
13
D
14
E
15
3 numaralı soru için açıklama 
(ACD) üçgeni ile (ABC) üçgeni benzerdir. 2/6 = 5/x x=15
Soru 4
ucgen 4 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = |AC| , |BD| =18 cm , |DC|=12cm ve |AD|= √73 olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
A
15
B
17
C
√292
D
√307
E
18
4 numaralı soru için açıklama 
A dan BC kenarına dik indirdiğimizde kenarı iki eş parçaya böler. x.x + 9 = 73 x=8 AB = 17
Soru 5
ucgen 5 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Şekildeki ABC üçgeninde [BN] , ABC ' nin açıortayıdır. m(BCA) = 90°, |AN|=3 ve |NC|= 4  olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
A
7√7
B
5√7
C
4√7
D
2√7
E
7
5 numaralı soru için açıklama 
AB=3k BC=4k N'den BC ye dik attığımızda BH=3k CH=k 9 + k.k = 16 k=√7 4k=4√7
Soru 6
Aynı nitelikte 4 işçi birlikte çalışarak 56 parça işi 7 günde yapabiliyor.
Bu işçilerden 3'ü birlikte çalışarak 30 parça işi kaç günde yaparlar?
A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
6 numaralı soru için açıklama 
56 / 30 = 4 . 7 / 3 . x x=5
Soru 7
Hangi sayının 2 eksiğinin 2 katının 3'te birinin, aynı sayının 6 fazlasının yarısına eşittir?
A
0
B
3
C
7
D
18
E
26
7 numaralı soru için açıklama 
(x-2) . 2 / 3 = x+6 / 2 4x - 8 = 3x + 18 x=26
Soru 8
Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor, üçerli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor.
Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır?
A
18
B
21
C
24
D
27
E
30
8 numaralı soru için açıklama 
Sıra sayısı = x 2x+5 = 3.(x-2) x=11 =2.11+5=27
Soru 9
Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından 2 eksiktir.
Kaç yıl sonra annenin yaşı kızlarının yaşları toplamından 7 yaş eksik olur?
A
3
B
5
C
7
D
8
E
10
9 numaralı soru için açıklama 
İki kızın yaşları toplamı = x Anne = x-2 7 yıl sonra iki kızın yaşları toplamı=x+10 Anne=x+3 x+10 - (x+3) = 7
Soru 10
48 kişilik bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
3/5
B
1
C
2
D
1/7
E
2/5
10 numaralı soru için açıklama 
E şıkkı olamaz kız=2k erkek=5k 48=7k Buradan tam bir sonuç çıkmaz.
Soru 11
Bir miktar ceviz Aslı, Gamze ve Ali arasında sırasıyla 2 ve 3 ile doğru, 5 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.
Gamze Aslı'dan 10 tane ceviz fazla aldığına göre paylaştırılan ceviz sayısı kaçtır?
A
46
B
48
C
50
D
52
E
56
11 numaralı soru için açıklama 
Aslı/2 = Gamze/3 = 5. Ali Aslı=30k Gamze=45k Ali=3k 45k - 30k =15k=10 k=2/3 Toplam ceviz=30k+45k+3k=78k 78 . 2/3 = 52
Soru 12
ucgen 6 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023
Buna göre KNR üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
A
18
B
20
C
22
D
24
E
26
12 numaralı soru için açıklama 
NR / LM = KR / KM NR / 20 = 6 / 15 NR=8 KN / KL = NR / LM KN / KN+6 = 8 / 20 5KN = 2KN+12 KN=4 4 + 8 + 6 = 18
Soru 13
Alış fiyatı t lira olan bir mal % 40 zararla (t – 60) liraya satılmıştır.
Buna göre bu malın alış fiyatı kaç liradır?
A
100
B
150
C
200
D
250
E
300
13 numaralı soru için açıklama 
t . 60/100 = t - 60 t=150
Soru 14
Sezon başında % 20 kâr ile satılan bir ürüne sezon sonunda % 50 indirim yapılarak 20 TL zarar ile satılmıştır.
Buna göre bu ürün sezon başında kaç TL'ye satılmaktaydı?
A
12
B
18
C
30
D
42
E
50
14 numaralı soru için açıklama 
Maliyet=10x olsun sezon başındaki satış = 12x sezon sonu = 6x 10x - 20 = 6x 4x=20 x=5 10.5=50
Soru 15
Elif’in bilyelerinin sayısı; Arzu’nun bilyelerinin sayısının 2 katı, Ayşe’nin bilyelerinin sayısının yarısıdır.
Ayşe’nin bilyelerinin sayısı, Arzu’nun bilyelerinin sayısından 60 fazla olduğuna göre Elif’in bilyelerinin sayısı kaçtır?
A
20
B
40
C
50
D
60
E
80
15 numaralı soru için açıklama 
Elif=2x Arzu=x Ayşe=4x 4x - x = 60 3x=60 x=20 20 . 2 = 40
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 9. Sınıf Matematik Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 9. Sınıf Matematik yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Matematik Yazılı Soruları Çözerken

9. Sınıf Matematik Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

9. Sınıf Yazılı soruları çöz (2021-2022). 9. Sınıf Matematik yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Matematik yazılı soruları test. 9. Sınıf Matematik yazılı soruları 2. Dönem 1. Yazılı. 9. Sınıf Matematik yazılı soruları çöz online test.

9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

9. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

9. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Soru ve Cevaplar

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir