9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

0 455

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz Online 2022 2023 2024. Lise 9. Sınıf Kimya dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 9. Sınıf Kimya 1. Yazılı soruları çöz.

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Konuları

9. Sınıf Kimya Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 9. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

 • KİMYA BİLİMİ
  • Simyadan Kimyaya
  • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Laboratuvarda Güvenlik ve Güvenlik Uyarı İşaretleri
  • Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri
  • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik sistem
  • Elementlerin Sınıflandırılması
  • Periyodik Özelliklerin Değişimi
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  • Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ)
  • Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ)
  • 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Test Çöz

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 9. Sınıf Kimya yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Kireç taşı = Kalsiyum karbonat
 2. Kezzap = Sülfürik asit
 3. Tuz ruhu = Hidroklorik asit
 4. Yemek tuzu = Sodyum klorür
 5. Kıbrıs taşı = Demir(II) sülfat
Yukarıdaki eşleştirilmelere göre hangisi yanlış verilmiştir?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
1 numaralı soru için açıklama 
Kezzap = Nitrik asit
Soru 2
Aşağıda simya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Simyacılar kimyanın gelişimine katkı sağlayacak altyapıyı hazırlamışlardır.
B
Newton gibi ünlü bilim adamları da simya yönünde çalışmalar yapmıştır.
C
Simya, bilimin bir alt dalıdır.
D
Simyacılar ucuz metallerden altın elde etmeyi mümkün kılan felsefe taşını üretmeyi amaçlamışlardır.
E
Simyacılar deneme - yanılma yöntemiyle birçok madde keşfetmiştir.
2 numaralı soru için açıklama 
Simya döneminin bir bilim olarak sayılmamasının nedeni; çalışmaların bilimsel bir yöntemle yapılmaması (daha çok deneme-yanılma yöntemiyle rastlantısal keşifler yapıyorlardı), sistematik bilgi birikimi olmaması, teorik temelleri olmaması, deneysel sonuçlara dayanmamasıdır.
Soru 3
................. , bütün maddeleri, maddelerin oluşturduğu yapıları, maddelerin özelliklerini, bir biri arasındaki etkileşimleri, maddelerin etkileşimi sırasındaki değişimleri ve bu değişimlere eşlik eden enerjileri inceleyen bir pozitif bilim dalıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Simya
B
Kimya
C
Fizik
D
Biyoloji
E
Filoji
Soru 4
Yunan filozof ................. tarafından maddenin en küçük ve bölünemeyen eşit özellikli taneciklerini yani atom kavramını ilk defa  ortaya atmıştır. Ona göre su ve demir atomları birbirinin aynısıdır. Fakat su atomları pürüzsüz ve yuvarlak olduğundan birbiri üzerine kenetlenemez ve birbiri üzerinden kayar. Oysa demir atomları sert, sivri, pürüzlü olduklarından birbirine yapışır ve sert bir cisim oluşturur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Aristo
B
Empedokles
C
Demokritos
D
Cabir Bin Hayyan
E
Antoi Laurent Lavoisier
Soru 5
Damıtma işleminde kullanılan “İmbik aletini” kullanarak bitkilerden esans ve bazı asitleri üretmiştir. Vitriol(Kıbrıs taşı, FeSO4), zaç yağı ( sülfürik asit, H2SO4), kezzap (nitrik asit, HNO3), tuz ruhu (hidroklorik ait HCl) elde etmiştir.
Yukarıda hangi bilim insanından bahsedilmiştir?
A
Antoi Laurent Lavoisier
B
Ernest Rutherford
C
Cabir Bin Hayyan
D
Marie Curie
E
J.J. Thomson
Soru 6
Damıtma işleminde kullanılan “İmbik aletini” kullanarak bitkilerden esans ve bazı asitleri üretmiştir. Vitriol(Kıbrıs taşı, FeSO4), zaç yağı ( sülfürik asit, H2SO4), kezzap (nitrik asit, HNO3), tuz ruhu (hidroklorik ait HCl) elde etmiştir.
Yukarıda hangi bilim insanından bahsedilmiştir?
A
Antoi Laurent Lavoisier
B
Ernest Rutherford
C
Cabir Bin Hayyan
D
Marie Curie
E
J.J. Thomson
Soru 7
 1. Saf ve heterojenlerdir.
 2. Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlere parçalanamazlar.
 3. Monoatomik elementler doğada tek atomlu halde bulunan elementlerdir.
 4. Soygazlar diatomik gruba girer.
Yukarıda elementlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve IV
D
II , III ve IV
E
I , II , III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Saf ve homojenlerdir. Soygazlar monoatomik gruba girer.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi elementlerin  ve bileşiklerin özelliklerinden biri değildir?
A
Bileşikler saf ve homojendir.
B
Elementlerin belirli ayırt edici özellikleri vardır.
C
Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden farklı özellik taşır.
D
Bileşikler oluşurken sabit oranlar kanununa uygunluk gösterir.
E
Elementler ve bileşikler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır.
8 numaralı soru için açıklama 
Elementler ve bileşikler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılamazlar.
Soru 9
Kimyada sembollerin kullanılmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Bilgi akışını engellemek.
B
Farklı ülkelerde ortak dili sağlamak ve basit ifade etmek.
C
Bilimsel çalışmaları kendi dilinde koruyabilmek.
D
Aynı dili kullanan ülkelerde birlik oluşturmak.
E
Çalışmaları kendi dillerinde basit hale dönüştürmek.
Soru 10
 1. Zaç yağı
 2. Helyum
 3. Amonyak
 4. Sodyum
 5. Sönmemiş kireç
 6. Yemek tuzu
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
10 numaralı soru için açıklama 
Helyum ve sodyum bileşik değildir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi altın elementinin sembolüdür?
A
Au
B
Cu
C
Ag
D
Al
E
Ar
Soru 12
Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endüstriyel Kimya
B
Fizikokimya
C
Organik Kimya
D
Biyokimya
E
Analitik Kimya
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisi organik kimyanın ilgi alanı değildir?
A
İlaçlar
B
Piller
C
Boyalar
D
Plastikler
E
Petrol ürünleri
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Zehirli madde ile çalışırken eldiven takmak yeterlidir.
B
Piller çevreye zararlı kimyasallardır.
C
Radyoaktif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır.
D
Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır.
E
Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilgi verir.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir?
A
Civa
B
Mürekkep
C
Plastik
D
Nitrik asit
E
Seramik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 9. Sınıf Kimya yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Kimya Yazılı Soruları Çözerken

9. Sınıf Kimya Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

9. Sınıf Yazılı soruları çöz 2022-2023. 9. Sınıf Kimya yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Kimya yazılı soruları test. 9. Sınıf Kimya yazılı soruları 1. Dönem 1. Yazılı. 9. Sınıf Kimya yazılı soruları çöz online test. 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

9. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

9. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!