9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz 2023

0 250

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Test Çöz Online (2022-2023). Lise 9. Sınıf Din Kültürü dersi yazılı soruları test çöz PDF. 2022-2023 9. Sınıf Din Kültürü 2. Yazılı soruları çöz.

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Konuları

9. Sınıf Din Kültürü Yazılı soruları MEB müfredatından oluşmaktadır. LİSE 9. Sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılıya hazırlık soruları şu konulardan oluşuyor;

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem Konuları

 • İslamda İbadetin Temel İlkeleri: Niyet ve İhlas
 • İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
 • Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet
 • Değerler ve Değerlerin Kaynağı
 • Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
 • Temel Değerler
 • İnsani Erdem ve Değerler:
  • Hikmet
  • Adalet
  • İffet
  • Şecaat
 • Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler
 • İslam Medeniyeti ve Özellikleri
 • İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Test Çöz

9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları toplam 15 sorudan oluşmaktadır. 9. Sınıf Din Kültürü yazılısı test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Endülüs’le ilgili değildir?
A
Müslümanların bu topraklardaki varlıkları 1492 yılına kadar devam etmiştir.
B
İslam dünyasının en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biridir.
C
Müslümanlar, 711 yılında Tarık b. Ziyad komutasında İspanya’ya girmişlerdir.
D
Müslümanların İspanya’da yaklaşık sekiz asır yönettiği topraklardır.
E
Hz. Ömer döneminde Amr b. Âs tarafından İslam topraklarına katılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi takva kavramının tanımıdır?
A
Allah’ın emirlerine uyma ve yasaklarından sakınma konusunda gösterilen titizlik ve kul olma bilincidir.
B
İnsanın daima Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi ve O’nu görüyor gibi yaşamasıdır.
C
İyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için tüm imkânları kullanarak Allah yolunda mücadele etmektir.
D
Allah’ın verdiği akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yeteneklerle insanların doğru yolu bulmasıdır.
E
Söz, davranış, inanç ve ibadetlerde samimi olunması ve yalnızca Allah’ın rızasının gözetilmesidir.
Soru 3
İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezi olan;
 1. Kurtuba
 2. Gırnata
 3. Horasan
şehirlerinden hangileri Endülüs topraklarında yer almaktadır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
İran hangi halife döneminde fethedilmiştir?
A
Hz. Ebu Bekir
B
Hz. Ali
C
Hz. Hasan
D
Hz. Osman
E
Hz. Ömer
Soru 5
Beytü’l-Hikme’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Orta çağda, bilimin altın çağını yaşamasında katkısı büyüktür.
B
İslam dünyasındaki eğitim kurumlarının ilkidir.
C
İslam medeniyetinin en önemli tercüme kurumlarından biridir.
D
Halife Me’mun zamanında Bağdat’ta kurulmuştur.
E
Bünyesinde pek çok eser barındıran bir kütüphanedir.
Soru 6
Elhamra Sarayı, aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer almaktadır?
A
Hindistan
B
Balkanlar
C
Endülüs
D
Kafkasya
E
Türkistan
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs Şehri için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A
Surların yenilenmesi
B
Kubbetü’s-Sahra’nın yer döşemesinin yenilenmesi
C
Mescid-i Aksa’nın surlarının ve kapılarının restore edilmesi
D
Kalenin restore edilmesi
E
Süleymaniye Medresesi’nin yaptırılması
Soru 8
Müslüman Türk bilginlerinden Uluğ Bey ve Ali Kuşçu, aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgili yaptığı çalışmalarıyla bilinmektedir? 
A
Kimya
B
Tarih
C
Tıp
D
Astronomi
E
Mimari
Soru 9
Emeviler dönemi ile ilgili; 
 1. Endülüs fethedilmiştir.
 2. Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir.
 3. Farklı kültür ve medeniyetlerin ilmi eserlerinden faydalanılmıştır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Belh şehrinde doğmuş, daha sonra Anadolu’ya göç etmiştir. Dönemin ünlü sufilerinden biri olan Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra uzun yıllar uzlete çekilmiştir. Tasavvuf düşüncesinin ana konularını içeren ve Türk-İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri Mesnevi’yi kaleme almış, şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle çevresini aydınlatmıştır.
Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Hacı Bektaş Veli
B
Mevlana
C
Hacı Bayram-ı Veli
D
Yunus Emre
E
Ahi Evran
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi medeniyetle ilgili doğru bir ifade değildir?
A
Bilgi, teknoloji ve maddi- manevi kurumların bütünüdür.
B
Farklı milletlerin birlikte yaşayarak veya katkı sağlayarak oluşturdukları değerlerdir.
C
Milletlere özgü yerel bir olgudur.
D
Dini, ahlaki, estetik duyguların bütününü içeren yaşam tarzıdır.
E
Kişisel irade, yöntem ve akıl yürütmelerle oluşan sosyal olaylar bütünüdür.
Soru 12
Başkalarının haklarını korumak üzere cesur davranan kişilerin bu davranışının gerçek bir kahramanlık olması, yalnızca Allah rızası için yapılmasıyla mümkündür. Gösterilen cesaretin erdem sayılabilmesi için; benlik, kibir, hâkimiyet kurma düşüncesi, riya, çıkar isteği gibi durumların olmaması gerekir. Dini ve insanı korumak gibi üstün amaçlarla hareket edildiği takdirde gösterilen cesaret, gerçek bir şecaat örneği olacaktır.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Dini korumak için gösterilen kahramanlıklar kişiye cenneti kazandırabilir.
B
Allah insanlar için fedakârca mücadele edenlerden razıdır.
C
İnsanları baskıyla yola getirme çabası şecaat değildir.
D
Gerçek iyilik hiçbir kişisel menfaat beklemeden yapılan iyiliktir.
E
Gösteriş maksadıyla yapılan yardımlardan Allah hoşnut olmaz.
Soru 13
Hint alt kıtasında İmam Rabbâni, Şah Veliyullah Dihlevî gibi âlimler tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf alanlarındaki eserleriyle İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu coğrafyanın yirminci yüzyıldaki önemli şair ve düşünürü Muhammed İkbal’dir. İkbal, fikirleriyle günümüz İslam düşüncesini etkilemiştir. İngiliz sömürüsüne karşı ülkesinin bağımsızlığı için çalışmış, Türk millî mücadelesine de destek vermiştir. Cavidname adlı eser onun önemli eserlerindedir.
Bu parçadan Hint alt kıtasıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A
Önemli âlim, şair ve düşünürler yetişmiştir.
B
İslam medeniyetinin ilim merkezlerinden biridir.
C
İkbal’in doğduğu ve yaşadığı topraklardır.
D
Batılılar tarafından sömürülmüş bir bölgedir.
E
Bu topraklarda birden fazla devlet kurulmuştur.
Soru 14
İmam Azam Türbesi, Zümrüt Hatun Camii ve Murad Paşa Cami aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? 
A
Şam
B
Bağdat
C
İstanbul
D
Küfe
E
Yemen
Soru 15
Medine şehrinin İslam’dan önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cidde
B
Yesrib
C
Akabe
D
Şam
E
Taif
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Ortaöğretim 9. Sınıf Din Kültürü Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Lise 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

9. Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları Çözerken

9. Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • Hangisi değildir, hangisi kesin olarak çıkarılamaz gibi ifadelerin altı çizilmelidir.
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

9. Sınıf Yazılı soruları çöz (2021-2022). 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı soruları çöz. 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları test. 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları 2. Dönem 2. Yazılı. 9. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları çöz online test.

9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
9. Sınıf Yazılı Soruları Test PDF İndir (2021-2022)
Online Test Çöz 2021 - ALES DGS LGS KPSS TYT
Online Test Çöz 2021 – ALES DGS LGS KPSS TYT

2022-2023 TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

9. SINIF MEB DERS KİTAPLARI İNDİR

9. SINIF KONULARI MEB

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!