8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz (2022-2023)

0 1.353

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları çöz (2022-2023). Bu testimizde 8. Sınıf İnkılap Tarihi dersinde işlenen konulardan derlediğimiz yazılı sorularını hazırladık.

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları belli oldu. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Yazılı Soruları ve Çözümleri. İnkılap Tarihi 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı soruları şu konulardan oluşuyor;

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
Demokratikleşme Çabaları
Atatürkçülük

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Çöz

Toplam 12 sorudan oluşan testimizde test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

LGS DENEME SINAVI PDF

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
8. Sınıf İnkılap Tarihi Yazılı12 soru15 dakika
8. Sınıf Tüm Yazılı SorularıTüm İnkılap Tarihi Yazılı Soruları8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

Tebrikler - 8. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki İnkılâplardan hangisi eğitim alanında yapılmıştır?
A
Türk Medeni Kanunu Kabulü
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C
Cumhuriyetin İlanı
D
Teşvik-i Sanayi Kanunu
1 numaralı soru için açıklama 
Bu kanun ile medreseler önce Maarif Vekâleti’ne bağlanıp sonra da kapatılarak, mektep ve medrese ayrılığına son verilmiş oldu. Bu yüzden eğitim alanında yapılan inkılaplardan biridir.
Soru 2
 •  ……………………… Kanunuyla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.
 • Saltanat ve hilafetin kaldırılması, medreselerin, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ……………………… ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır.
Yukarıdaki cümlelere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
A
Harbiye - Laiklik
B
Kabotaj - Laiklik
C
Harbiye - Cumhuriyetçilik
D
Kabotaj - Cumhuriyetçilik
2 numaralı soru için açıklama 
- Kabotaj Kanunuyla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. - Saltanat ve hilafetin kaldırılması, medreselerin, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır.
Soru 3
Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
A
Laiklik
B
Cumhuriyetçilik
C
Halkçılık
D
Devletçilik
3 numaralı soru için açıklama 
Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, Atatürk halkçılık ilkelerindendir.
Soru 4
 1. Türk Tarih Kurumunun açılması
 2. İstiklâl Marşı’nın kabulü
 3. Cumhuriyetin ilan edilmesi
 4. TBMM’nin açılması
Yukarıda verilen olaylardan hangisi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine dayanır?
A
1
B
2
C
3
D
4
4 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyetin ilan edilmesi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine dayanır.
Soru 5
 1. İlk Cumhurbaşkanı → Mustafa Kemal
 2. İlk Başbakan → İsmet Paşa
 3. İlk Meclis Başkanı → Fethi Okyar olmuştur.
Buna göre yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
5 numaralı soru için açıklama 
Fethi Okyar ilk TBMM’nin başkanı değildir. Cumhuriyetin ilk TBMM başkanıdır.
Soru 6
 1. Cumhuriyetin ilan edilmesi
 2. Ankara'nın başkent olması
 3. Saltanatın kaldırılması
 4. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda verilen olayları kronolojik sıraya koyduğumuzda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A
1 - 2 - 3 - 4
B
4 - 3 - 2 - 1
C
3 - 2 - 1 - 4
D
2 - 3 - 1 - 4
6 numaralı soru için açıklama 
Saltanatın kaldırılması ( 1 Kasım 1922) Ankara’nın başkent olması ( 13 Ekim 1923 ) Cumhuriyetin ilan edilmesi ( 29 Ekim 1923 ) Halifeliğin kaldırılması ( 3 Mart 1924 )
Soru 7
Türk Medeni Kanunu ile Getirilen Yenilikler:
 1. Resmî nikâh zorunlu hâle getirildi.
 2. Türk kadınına siyasi hakler verildi.
 3. Tek eşle evlilik esası getirildi.
Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
7 numaralı soru için açıklama 
Medeni Kanunla Türk kadınına siyasi hakler verilmedi. Ayrıca Türk kadını 2002 yılından sonra kendi soyadını kullanmaya başlamıştır.
Soru 8
Milliyetçilik  ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar :
 1. Kabotaj Kanunu
 2. Siyasi partilerin kurulması
 3. İstiklâl Marşı’nın kabulü
Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
8 numaralı soru için açıklama 
Siyasi partilerin kurulması Cumhuriyetçilik ilkesine dayanır.
Soru 9
"  .................. , devletin halk yararına bir siyaset izlemesi, halka hizmet götürmesi ve kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüşüne bakılmaksızın kanun önünde eşit kabul edilmesidir. "
Yukarıda Atatürk'ün hangi ilkesinden bahsedilmektedir?
A
Devletçilik
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
9 numaralı soru için açıklama 
• Halkçılık, devletin halk yararına bir siyaset izlemesi, halka hizmet götürmesi ve kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüşüne bakılmaksızın kanun önünde eşit kabul edilmesidir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılma nedenlerinden birisi değildir?
A
Milli egemenliğe aykırı olması
B
Padişah ve Osmanlı Hükümeti’nin, Milli Mücadele’nin aleyhindeki çalışmaları
C
Fethi Okyar hükümetinin istifasından sonra hükümetin bir türlü kurulamaması
D
Ülke içindeki iki başlılığa son vermek
10 numaralı soru için açıklama 
Fethi Okyar hükümetinin istifasından sonra hükümetin bir türlü kurulamaması Cumhuriyetin ilan edilmesi nedenlerinden birisidir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent olmasının tarihi nedenlerinden biridir?
A
Türkiye’nin orta yerinde bulunması ve askeri, siyasi yönden güvenilir bir konumda bulunması
B
Ülkenin her tarafına hizmet götürecek uygun bir konumda olması
C
TBMM’nin burada açılmış olması ve Kurtuluş Savaşının bu şehirden yönetilmesi
D
Lozan’a göre boğazlar üzerinde tam olarak hâkimiyet kuramamamız nedeniyle İstanbul’un başkent için güvenli olmaması
11 numaralı soru için açıklama 
" Türkiye’nin orta yerinde bulunması ve askeri, siyasi yönden güvenilir bir konumda bulunması " Siyasi, askeri ve coğrafi nedendir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te yapılan siyasi yeniliklerden biri değildir?
A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.
B
Saltanatın kaldırıldı.
C
Şerriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
D
Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırıldı.
12 numaralı soru için açıklama 
Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Ortaokul 8. Sınıf İnkılap Tarihi Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

LGS ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZ

Ortaokul 8. Sınıf İnkılap Tarihi yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 8. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Çözerken

8. Sınıf İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

LGS PUAN HESAPLAMA MEB

TÜM LGS TESTLERİNİ ÇÖZ

8. SINIF YAZILI SORULARI

LGS ÖRNEK SORULAR MEB

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!