6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz (2022-2023)

0 2.425

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları çöz (2022-2023). Bu testimizde 6. Sınıf Türkçe dersinde işlenen konulardan derlediğimiz yazılı sorularını hazırladık.

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları belli oldu. 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Çözümleri. Türkçe 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları. Ortaokul 6. sınıf öğrencileri için özenle hazırladığımız 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı soruları şu konulardan oluşuyor;

 • Parçada ve Paragrafta Anlam
 • Giriş, Gelişme, Sonuç cümlesi
 • Parça Oluşturma ve tamamlama
 • Metin Türleri (Bilgilendirici, Hikaye edici, şiir)
 • Hikaye Unsurları (Anlatıcı)
 • Metin Karşılaştırma

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Çöz

Toplam 12 sorudan oluşan testimizde test sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Hepinize başarılar.

Konu ve KategoriSoru SayısıSüre
6. Sınıf Türkçe Yazılı12 soru15 dakika
6. Sınıf Tüm Yazılı SorularıTüm Türkçe Yazılı Soruları6. Sınıf Testleri Çöz

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. yazılı

Tebrikler - 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. yazılı adlı sınavı başarıyla tamamladınız.Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
turkce 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz (2022-2023)
Paragraftan çıkarılacak ana düşünce, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A
Kötülüklerin temelinde sevgisizlik yatar.
B
Güven sevgi ile ölçülür.
C
Bazı insanlar kötülük yapmayı severler.
D
Sevgiden yoksun insanlar, bir bakıma fakir insanlardır.
1 numaralı soru için açıklama 
Bu paragrafın ana düşüncesi " Kötülüklerin temelinde sevgisizlik yatar." olur. Çünkü sevgisiz insanların kötülük yapmaya başladıklarını söylemiştir.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
B
Bağdat, IV. Murat zamanında fethedildi.
C
Atatürk 10.Kasım.1938’de vefat etti.
D
Toplantı yarın 13.30’da başlayacakmış.
2 numaralı soru için açıklama 
" Atatürk 10 Kasım 1938’de vefat etti. " şeklinde yazılmalıdır.
Soru 3
 1. Kışın Sivas, İstanbul’dan daha soğuktur.
 2. Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille yazılıyor.
 3. Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangilerinde karşılaştırma vardır?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
3 numaralı soru için açıklama 
1) Şehirlerin soğuk olma derecelerini kıyaslamıştır. 2) Yeni şiir ile eski şiiri kıyaslar. 3) Çileğin güzelliğini kıyaslamıştır.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul-şart cümlesidir?
A
Ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin.
B
Okulların açılmasıyla masraflar arttı.
C
Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı.
D
Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.
4 numaralı soru için açıklama 
" Okulların açılmasıyla masraflar arttı. " neden-sonuç cümlesidir.
Soru 5
Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sıra­sında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hak­kında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı va­ziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir.”
Yukarıdaki parçada hangi düşünceyi geliştirme yoluna başvurulmuştur?
A
Tanımlama
B
Karşılaştırma
C
Tanık Gösterme
D
Örneklendirme
5 numaralı soru için açıklama 
Parçada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılarak des­tanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu yapılırken ilk cümlede “Destan nedir?” sorusuna cevap ola­cak şekilde tanımlamadan yararlanılmıştır.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak içine alınan kelimelerde fiilden isim yapım ekleri kullanılmıştır?
A
"Korku" filmlerini çok sever.
B
Onun bu davranışını "garipsedi."
C
Bu onun "beşinci" şansıydı.
D
Kalemlerini tek tek yeni "kalemliğine" koydu.
6 numaralı soru için açıklama 
Kork-u kork- fiildir u eki fiilden isim yapan ek
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A
Çalışkan öğrenci sınavda birinci oldu.
B
Gökyüzünü aniden kara bulutlar kaplamıştı.
C
Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş.
D
Yolun kenarı, kurumuş yapraklarla doluydu.
7 numaralı soru için açıklama 
" Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş. " cümlesinde "öteki otobüs" işaret sıfatı kullanılmıştır.
Soru 8
“Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol… Çevredeki çiçeklerin insanı bayıltıcı kokusu ve kuşların tatlı nağmeleri…”
Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimiyle yazılmıştır?
A
Betimleme
B
Öyküleme
C
Benzetme
D
Karşılaştırma
8 numaralı soru için açıklama 
Parçada ormanın içindeki bir yerin betimlemesi yapılmıştır. Yazar bunu yaparken kendi yorumunu da katmıştır.
Soru 9
" Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra suya ani dalışlar yapıyor, küçük balıklar ustaca avlıyordu… "
Yukarıdaki parça hangi anlatıcı türüyle yazılmıştır?
A
Birinci kişi ağzıyla anlatım
B
İkinci kişi ağzıyla anlatım
C
Üçüncü kişi ağzıyla anlatım
D
Dördüncü kişi ağzıyla anlatım
9 numaralı soru için açıklama 
Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil şahıs (o) veya üçüncü çoğul şahıs (onlar) ekleri kullanır. Bu parçada da üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır.
Soru 10
" Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncak­lardan mahrum bazı çocukların, gelecekte asık yüzlü, somurtkan ve çekilmez kişiler oldukları görül­müştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece, çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır. "
Bu parçanın ana düşüncesi nedir?
A
Oyuncakları her çocuk sever.
B
Oyun ve oyuncağın, çocu­ğun ruhsal gelişimi için gerekli olduğu
C
Çocuklar oyuncaklar olmadan eksik kalırlar.
D
Oyunlarda aşırıya kaçılmaması gerekir.
10 numaralı soru için açıklama 
Bu parçanın bütününde “oyun ve oyuncağın, çocu­ğun ruhsal gelişimi için gerekli olduğu” düşüncesi işlenmiştir. Yazar bu ana düşünceyi zaten ilk cümlede “Oyun, çocukların ruhi eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar.” sözleriyle vermiştir. Daha sonraki cümlelerde ise bu düşüncesini açık­layıcı ve destekleyici açıklamaları sıralamıştır. De­mek ki bu parçanın ana düşüncesi ilk cümlededir.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A
Kapıyı altmış yaşlarında bir teyze açtı.
B
Yabancı birinin kendisine yaklaştığını gören Çakır havlamaya başladı.
C
Osman dayım bugün bize gelecekmiş.
D
Dün gece yüzbaşı Hakan, bölüğüne tatbikat yaptırdı.
11 numaralı soru için açıklama 
" Dün gece Yüzbaşı Hakan, bölüğüne tatbikat yaptırdı. " Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar.
Soru 12
 1. Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye.
 2. Akşam baban gelsin, alışverişe çıkarız.
 3. Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.
 4. Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi amaç-sonuç cümlesidir?
A
1
B
2
C
3
D
4
12 numaralı soru için açıklama 
" Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye. " Hnagi amaçla? sorusunu sorduğumuzda "iyi bir insan olsun diye" cevabını alırız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Yazılı hazırlık sorularını çözerken soruları dikkatli okumalı ve iyi analiz etmelisiniz. Sorunun kökünü ve sizden ne istediğini iyi anlarsanız tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. En önemlisi konuyu çok iyi öğrenmelisiniz.

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe yazılı soruları başarınızı ölçmektedir. Bu yüzden soruları iyi okumalı ve tüm şıkları incelemelisiniz. 6. SINIF TÜM YAZILI SORULARI İÇİN TIKLA

6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Çözerken

6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Çözerken şunlara dikkat edilmelidir;

 • Sorunun bizden ne istediğini iyi anlamalı
 • Sorunun kökünü iyi incelemeli
 • İşlem hatası yapmamaya özen gösterilmeli
 • Çok acele edilmemelidir.
 • Konuyu iyi öğrenen bir öğrencinin tüm soruları yapabileceği unutulmamalı ve bu yüzden konuya çok iyi çalışmalısınız.
 • Son olarak tüm şıkları görmeden işaretleme yapılmamalı.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!