4. Sınıf MEB İngilizce Dersi Kazanımları ve Açıklamaları 2020 2021

1 927

4. Sınıf MEB İngilizce Dersi Kazanımları ve Açıklamaları 2020 2021

4. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

İlkokul İngilizce eğitiminde öncelikli amaç, çocukların İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bu nedenle 4’üncü sınıfta yapılması planlanan tüm etkinlikler çocukların ilgi alanlarına, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Başardıkları her etkinlik yoluyla öğrencilerin özgüvenlerini, motivasyonlarını ve İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutumlarını artırmaları amaçlanmıştır.

4’üncü sınıfın kazanımlarını gerçekleştirmek için kullanılan temalar; yiyecekler ve içecekler, boş zaman etkinlikleri, günlük faaliyetler, meslekler, giysiler, fiziksel ve kişisel özellikler, ülkeler ve milliyetlerdir. Bu temalar aracılığıyla öğrencilerin ilgili temel sözcükleri doğru sesletimleriyle öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca dil işlevleri olarak; izin istemek, rica etmek ve bunlara uygun şekilde cevap vermek, temel ihtiyaçlarını belirtmek, basit komutlar vermek, yapabildiklerini ve yapamadıklarını söylemek, rutin faaliyetlere ilişkin konuşmak, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetlerden bahsetmek ele alınmıştır. Bu işlevleri gerçekleştirirken öğrencilerin daha önceden öğrendikleri sözcük ve yapıları, yeni öğrendikleriyle harmanlayarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

4.Sınıf Öğretim Programı ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklı ve etkin dil kullanımına dayalı bir biçimde tasarlanmış olup aynı zamanda hedef yaş grubunun ilgi ve becerilerine uygun faaliyetler ile desteklenmiştir. Hedeflenen kazanımları gerçekleştirmek için tasarlanan etkinlikler özellikle dinleme ve konuşma becerisi odaklıdır. Program’da yer alan etkinlikler; oyunlar, şarkılar, canlandırmalar, boyama, kesme-yapıştırma ve resim etkinliklerinin kullanıldığı iletişim ve dil üretimini esas alan çalışmalardır. Dolayısıyla, etkinlik tasarımında görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyaller kullanarak zenginleştirilmiş sınıf ortamlarının sağlanması planlanmıştır. Sınırlı okuma ve yazma etkinlikleri özellikle proje ve portfolyo çalışmalarında kullanılmıştır. Öğrencilerin, sınıf içinde öğrendiklerini sınıf dışındaki yaşantılarına aktarabilmelerine olanak sağlayan yapılandırmacı bir yaklaşım hedeflenmiştir.

4. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımları

UNİT 1 Classroom Rules

Asking for permission
Can/May I come in/go out?
— Yes, you can.
— Sure/Of course.
— Sorry, not right now.
Making simple requests
Give me the book, please.
— Sure/Of course.
— Here you are.
— Say that again, please.,
Telling someone what to do
Be quiet, please.
Clean/Look at the board, please.
Go back your place, please.
Open the window, please.
Open/close the door, please.
Please come in.
The pencil, please.
Naming numbers
Numbers from 1 to 50.
eraser,-s
join
leave
pencil case, -s
pencil sharpener, -s
ruler, -s
stay
take
turn on/off

UNİT 2 Nationality

Identifying countries and nationalities
Is s/he from Japan?
— Maybe.
Is s/he from Germany?
— I think so.
Where are you from?
— I am from Turkey.
Where is she from?
— S/he is from Pakistan.
Are you British?
— No, I am not.
Is s/he Russian?
— Yes, s/he is.
— No, s/he isn’t.
— I think so.
Talking about locations of cities (Making simple inquiries)
Where is Samsun?
— It’s in the north.
Where is Antalya?
— It’s in the south.
Where is Van?
— It’s in the east.
Where is İzmir?
— It’s in the west.
America/American
Britain/British
Germany/German
Iran/Iranian
Iraq/Iraqi
Japan/Japanese
Pakistan/Pakistani
Russia/Russian
Turkey/Turkish
north/south/east/west

UNİT 3 Cartoon Characters

Expressing ability and inability
Can you play the piano?
Can s/he jump?
—Yes, s/he can./No, s/he can’t.
Can you speak English?
—Yes, I can.
S/he can ride a bike, but I cannot/can’t.
S/he can swim.
I can read books in English.
My hero can/can’t …
Your cartoon character can/can’t …
Talking about possessions (Making simple inquiries)
This is her/his/my/your guitar.
These are his/her/my/your books.
Is this his/her/my/your …?
Are these his/her/my/your …?
Whose bike is this?
This is my/his/Ahmet’s bike.
carry
catch
climb a tree
dive
do puzzles
drive
jump
fly
play …
… the guitar/the piano, etc.
ride a horse
speak
take pictures

UNİT 4 Free Time

Expressing likes and dislikes
I like reading/swimming.
I dislike playing chess/ singing.
Making simple inquiries
Do you like dancing?
— Yes, I do.
Do you like watching cartoons?
— No, I don’t.
Asking for clarification
Can you say that again, please?
Pardon me?
Say that again, please.
Slowly, please.
coloring book, -s
drawing
flying a kite
playing …
… with marbles
… chess
… table tennis
…football
reading comics
riding a bike
watching cartoons
swimming
learning English

UNİT 5 My Day

Talking about daily routines
I wake up in the morning.
I have breakfast with my mother and
brother on Sundays.
I meet my friends at school.
I go to the playground in the afternoon.
I go shopping with my mom on
Saturdays.
I do my homework.
I go to bed at night.
Making simple inquiries
What do you do at noon?
—I have lunch at school.
What do you do in the afternoon?
—I watch TV at home.
Telling the time and days
What time is it?
days of the week
at noon/night
in the morning/afternoon
—It’s 7 o’clock/12 o’clock/3 o’clock.
do homework
get dressed
go …
… shopping
… to the playground
… to bed
… to school
have …
… a shower
… breakfast/lunch/dinner
meet friends
wake up
wash

UNİT 6 Fun with Science

Giving and responding to simple instructions
Plant it.
Water it.
Cut the paper.
Don’t cut it now!
Fold it.
Mix black and white, and you get gray.
Making simple inquiries
What is “science” in Turkish?
What is “cover”?
What is in the cup?
Talking about locations
Where is the brush?
—It’s in front of the bottle.
—Behind the box.
—Near that glass.
box, -es
brush, -es
cover, -s
cup, -s
cut,
experiment, -s
fold
freeze
melt
mix
plant,
science
scientist, -s
shake
water

UNİT 7 Jobs

Describing what people do and expressing what people like
What is your job?
—I’m a doctor. I work at a hospital.
—I’m a farmer. I like animals and I work
on a farm.
What does s/he do? What does s/he
like?
—She’s a teacher, and she likes
teaching children.
Making inquiries
Where does s/he work?
—at the post office.
—at the police station.
actor, -s /actress, -es
businessman, -men
chef, -s
dancer, -s
doctor, -s
farmer, -s
fireman, -men
nurse, -s
pilot, -s
policeman, -men
policewoman, -women
singer, -s
teacher, -s
vet, -s
waiter, -s
writer, -s

UNİT 8 My Clothes

Describing the weather (Expressing basic needs)
What’s the weather like?
—It’s rainy today. I need my umbrella.
—It’s windy. Put on/wear your coat.
What’s the weather like in Ankara in winter?
—It’s cold and snowy. Put on/wear your gloves.
Making simple requests
Can I borrow your umbrella?
—Here you are.
—No. Sorry, it’s broken.
Naming the seasons of the year
It is …
autumn/fall
spring
summer
winter
boot, -s
dress, -es
glove, -s
hat, -s
jeans
shoe, -s
skirt, -s
sock, -s
sunglasses
trousers
borrow
put on
wear

UNİT 9 My Friends

Describing people (Making simple inquiries)
Does s/he have blonde hair?
What does s/he look like?
She is tall and slim.
He is young and thin.
He has dark hair.
She is short and has a blue headscarf.
Talking about possessions
I have brown hair.
S/he has brown eyes.
He has curly hair and a moustache.
My/your hair is short.
Her/his legs are very long.
bald
beard
beautiful
blonde
curly/dark/straight/wavy/short/long hair
handsome
headscarf
moustache
short/tall
slim
thin
young/middle aged/old

UNİT 10 Food and Drinks

Making offers
Do you want a sandwich?
Want a sandwich?
Would you like a sandwich?
—No, thanks. I’m full.
—Yes, please.
What/How about an apple?
—Not now, thanks.
—No, thanks, maybe later.
Expressing basic needs and feelings (Making simple inquiries)
I want some milk, please.
Are you hungry?
—Yes, I am, and I want some
…, please.
—No, I’m not hungry.
—Yes, I feel hungry.
Is s/he thirsty?
—Yes, s/he is. / No, s/he isn’t.
bread
butter
cheese
coffee
cupcake, -s
fish and chips
honey
lemonade
marmalade
milk
olive, -s
pasta
salad
soup
tea
yoghurt
now/later

1 yorum
  1. ayşee diyor

    teşekkürler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!