3. Sınıf MEB İngilizce Dersi Kazanımları ve Açıklamaları 2020 2021

0 1.419

Sınıf MEB İngilizce Dersi Kazanımları ve Açıklamaları 2020 2021

3. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

3. Sınıf İngilizce Öğretim Programı, 2’nci sınıfta hedeflenen kazanımların üzerine kurulmuş olup, esas hedefi 2. Sınıf Öğretim Programı’nda yer alan konuların genişletilerek öğrencilerin İngilizceyi sınıf içi ve dışındaki ortamlarda kullanmalarını sağlamaktır.

3’üncü sınıfın kazanımlarını gerçekleştirmek için kullanılan temalar selamlaşma, aile ve akrabalık ilişkileri, duygular, oyunlar ve oyuncaklar, evin bölümleri, yaşanılan şehir, taşıtlar, hava durumu ve doğa olarak belirlenmiştir. Bu temalar aracılığıyla öğrencilerin günlük yaşamlarında önemli olan nesne, mekân ve varlıklarla ilgili temel sözcükleri İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurarak öğrenmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin temel işlevleri yerine getirebilmek için eğlenceli görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, zenginleştirilmiş oyun temelli etkinlikler aracılığıyla hedef dili kullanmaları planlanmıştır.

Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini ağırlıklı olarak kullandığı iletişimsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu iletişimsel yöntemler Program’a resimli sözlükleri kullanma, şarkı söyleme, boyama ve kesme yapıştırma gibi oyun temelli etkinliklerle yansıtılmıştır. Ayrıca öğrencilerin hazırladıkları projeler ve ders dışı kısa, basit okuma-yazma etkinlikleriyle öğrendikleri dili üretim odaklı olarak kullanmaları amaçlanmıştır.

3. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımları

UNİT 1 GREETİNG

Greeting and saluting
Hi!
Hello!
Good evening!
Good night!
Good bye!
Bye!
Have a good/nice…
…day.
…weekend.
See you (soon).
Take care.
Introducing oneself
My name is/This is…
I am …
… Emine/Mehmet.
… a student.
… eight years old.
Spell your name, please.
— B-u-r-c-u.
Introduction to Alphabet
Naming numbers
Numbers from 1 to 20.

UNİT 2 MY FAMİLY

Asking about and introducing family
members
Who is s/he?
— S/he’s my …
Who is this/that?
— This/that is my …
aunt, -s
brother, -s
cousin, -s
daughter, -s
family
father, -s
grandfather, s
grandmother,-s
mother, -s
sister , -s
son , -s
uncle, -s

UNİT 3 PEOPLE I LOVE

Describing characters/people
Are you young?
— Yes, I am.
— No, I am not. Is s/he strong?
— Yes, s/he is.
— No, s/he isn’t.
Expressing ability and inability
Can s/he run fast?
— Yes, s/he can.
— No, s/he can’t.
big/small
fast/slow
fat/slim
old/young
strong/weak
tall/short

UNİT 4 FEELİNGS

Expressing feelings
I am happy.
I feel good.
Making simple suggestions
Let’s…
… cook
… dance
… drink
… eat
… go
… play
… read
… run
… swim
… sleep
… study
… walk
… watch
angry
energetic/tired
good/bad
happy/unhappy
hungry
okay
sad
surprised
thirsty

UNİT 5 TOYS AND GAMES

Expressing quantity
How many kites are there?
— Three.
— There are three balls.
Naming colors
My ball is green.
It’s a yellow kite.
Talking about possessions
Have you got a teddy bear?
— Yes, I have.
— No, I have not.
— Yes. I have got a teddy bear.
ball, -s
block, -s
button, -s
chess
computer game, -s
playing card, -s
doll, -s
kite, -s
teddy bear, -s
toy, -s

UNİT 6 MY HOUSE

Describing sizes and shapes
Is it big?
— Yes, it is.
— No. It is small.
Is it round?
— Yes, it is.
— No. It is square.
Talking about locations of things
Where is …?
— It’s in the bathroom.
— It’s on the bed.
— It’s under the table.
— It’s over here/ over there.
— It’s right here/ right there.
Talking about possessions
Has s/he got shampoo in the
bathroom?
— Yes, s/he has.
— No, s/he has not.
— Yes. S/he has got shampoo.
bathroom
bedroom
garage
house/home
kitchen
living room
playroom
bed, -s
chair, -s
cup, -s
kettle, -s
shampoo/soap
sofa, -s

UNİT 7 İN MY CİTY

Apologizing
Sorry.
So sorry.
Sorry about that.
I’m sorry.
I’m so sorry.
Talking about locations of things and
people (Making simple inquiries)

Where are you now?
— At the museum.
— In the classroom. Where is the zoo/
park?
— Over there.
— I’m sorry. I don’t know.
Where is Stella now?
— She’s in İzmir.
Where is the cat?
— In the park.
bank
city/town/village
hospital
library
market
mosque
museum
school
shopping center
zoo

UNİT 8 TRANSPORTATİON

Talking about locations of things
(Making simple inquiries)
Where is the boat?
— (It’s) on the sea.
— It’s here/there.
Asking and giving information about
transportation
How can I go/get to Istanbul?
— You (can) go by plane/train/ boat/
bus/…
— You (can) take a/the plane/ train/
boat/bus/…
bike
boat
bus
car
helicopter
motorcycle
plane
ship
train

UNİT 9 WEATHER

Describing the weather
How is the weather?
— It is rainy/snowy.
Is it rainy in deserts?
— No. It is hot and sunny.
How is the weather in Ankara?
— Ankara/It is cold/sunny, etc.
— It is cold in Ankara.
cold
cloudy
freezing
hot
nice
rainy
snowy
sunny
warm
wet
windy

UNİT 10 NATURE

Expressing likes and dislikes
I like/love dolphins, but I dislike sharks.
Making simple inquiries
Are there four dolphins?
— Yes, there are four dolphins.
— No. There is one dolphin.
— There are four dolphins/ trees in the
sea/forest.
Talking about nature and animals
This/That/It is a frog. It’s big and green.
Is the whale red?
— Yes, it is.
— No, it isn’t.
— This whale/It is blue.
bee, -s
bear, -s
dolphin,-s
forest, -s
frog, -s
ladybird,-s
mountain, -s
pigeon, -s
sea
shark, -s
whale, -s

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!