3. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 496

2021 ve 2022 3. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı MEB. İlkokul 3. Sınıf Matematik konuları ve Müfredatı nelerdir? 3. Sınıf Matematik Müfredatı 2021-2023. İlkokul 3. Sınıf Matematik ders içerikleri ve detayları yazımızda.

3. Sınıf Matematik Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıf Matematik dersi konuları ve MEB müfredatı belli oldu!. İlkokul 3. Sınıf Matematik Müfredatı doğal sayılar ve işlemler, kesirler, paralarımız, tartma, ölçme, geometrik cisimler gibi konulardan oluşmaktadır. 3. Sınıf Matematik dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 3.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

3. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları

 • 1.ÜNİTE
 • 1.BÖLÜM – DOĞAL SAYILAR
  • Üç Basamaklı Doğal Sayılar
  • Birer, Onar, Yüzer Ritmik Sayma
  • Doğal Sayıları En Yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlama
  • Doğal Sayıların Karşılaştırılması
  • Altışar, Yedişer, Sekizer, Dokuzar Ritmik Sayma
  • Sayı Örüntüleri
  • Tek ve Çift Sayılar
  • Tek ve Çift Sayıların Toplamları
  • Romen Rakamları
 • 2.BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
  • Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemi
  • Toplananların Yer Değiştirmesi
 • 3.BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
  • Çıkarma İşlemi
  • Zihinden Çıkarma İşlemi
 • 2.ÜNİTE
 • 1.BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
  • Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme
  • Zihinden Toplama İşlemi
  • Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı ve Rakamları Bulma
  • Toplama İşlemi Gerektiren Problemler
 • 2.BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
  • Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme
  • Toplama ve Çıkarma İşlemi Problemleri
 • 3.BÖLÜM – VERİ İŞLEME
  • Şekil Grafiği, Nesne Grafiği, Çetele Tablosu ve Sıklık Tablosu
  • Grafik ve Tablolar ile İlgili Problem Çözme
  • Veri Gruplarına Ait Farklı Tabloları Yorumlama
 • 3.ÜNİTE
 • 1.BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
  • Çarpma İşlemi
  • Çarpım Tablosu Oluşturma
  • Eldesiz ve Eldeli Çarpma İşlemi
  • 10 ve 100 ile Kısa Yoldan Çarpma
  • Çarpanlardan Birinin Değerinin Arttırılması veya Azaltılması
  • Çarpma İşlemi Problemleri
 • 2.BÖLÜM – DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
  • Bölme İşlemi
  • 10 ile Kısa Yoldan Bölme
  • Bölme İşleminin Terimleri Arasındaki İlişki
  • Bölme İşlemi Problemleri

3. SINIF TESTLERİ ÇÖZ

3. Sınıf Matematik 2. Dönem Konuları

 • 4.ÜNİTE
 • 1.BÖLÜM – KESİRLER
  • Bütün, Yarım ve Çeyrek
  • Birim Kesir
  • Pay ve Payda Arasındaki İlişki
  • Bir Çokluğun Belirtilen Birim Kesir Kadarını Belirleme
  • Payı Paydasından Küçük Kesirler Elde Etme
 • 2.BÖLÜM – ZAMAN ÖLÇME
  • Saat ve Dakika
  • Zaman Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki
  • Olayları Oluş Sürelerine Göre Karşılaştırma
  • Zaman Ölçme Problemleri
 • 3.BÖLÜM – PARALARIMIZ
  • Lira ve Kuruş
  • Paralarımızla İlgili Problemler
 • 4.BÖLÜM – TARTMA
  • Gram ve Kilogram
  • Kütleleri Tahmin Etme
  • Tartmayla İlgili Problemler
 • 5.ÜNİTE
 • 1.BÖLÜM – GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER
  • Geometrik Cisimler
  • Küp, Kare Prizma ve Dikdörtgen Prizmanın Benzer ve Farklı Yönleri
  • Kare, Dikdörtgen, Üçgen ve Köşegenler
  • Şekillerin Kenar Sayılarına Göre İsimlendirilmesi
 • 2.BÖLÜM – GEOMETRİK ÖRÜNTÜLER
  • Geometrik Örüntüler
 • 3.BÖLÜM – GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR
  • Nokta
  • Doğru, Işın ve Açı
  • Doğru Parçası
  • 4.BÖLÜM – UZAMSAL İLİŞKİLER
  • Simetri
  • Simetrik Şekilleri Tamamlama
 • 6.ÜNİTE
 • 1.BÖLÜM – UZUNLUK ÖLÇME
  • Uzunluk Ölçme
  • Metre ve Santimetre
  • Cetvel Kullanarak Doğru Parçası Çizme
  • Kilometrenin Kullanım Alanları
  • Metre ve Santimetre Problemleri
 • 2.BÖLÜM – ÇEVRE ÖLÇME
  • Nesnelerin Çevrelerini Belirleme
  • Şekillerin Çevre Uzunluklarını Ölçme
  • Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama
  • Çevre Uzunluğu Problemleri
 • 3.BÖLÜM – ALAN ÖLÇME
  • Şekillerin Alanını Kaplama ve Ölçme
  • Alan Tahmin Etme
 • 4.BÖLÜM – SIVI ÖLÇME
  • Standart Sıvı Ölçme Araçları
  • Sıvıların Miktarını Tahmin Etme
  • Litre Problemleri

3. SINIF DERS KİTAPLARI

3. SINIF KONULARI MEB

3. Sınıf Matematik Ders İçerikleri

3. Sınıf Matematik konuları ve ders içerikleri şunlardan oluşmaktadır; Sayılar ve İşlemler, kesirler, zaman problemleri, paralarımız, geometrik cisimler, uzunluk ve alan ölçme

3. Sınıf Matematik 1. Ünite – Doğal Sayılar: Öğrenciler doğal sayıları öğrenir ve tanır. Basamak, basamak değeri, yüzlük, tek sayı, çift doğal sayıları öğrenir.

3. Sınıf Matematik 2. Ünite – Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma: Öğrenciler toplama ve çıkarma işlemi problemlerini öğrenir. Eldeli, eldesiz ve zihinden toplama işlemlerini yapar.

3. Sınıf Matematik 3. Ünite – Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme: Öğrenciler onluk bozarak ve onluk bozmadan çarpma işlemlerini öğrenir. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. Kısa yoldan bölme işlemlerini öğrenir.

3. Sınıf Matematik 4. Ünite – Kesirler: Öğrenciler pay ve payda arasındaki ilişkiyi öğrenir. Kesir, pay, payda, kesir çizgisi, birim kesir vb tanımları öğrenir.

3. Sınıf Matematik 4. Ünite – Paralarımız: Öğrenciler para problemlerini çözer. Lira, kuruş ilişkisini öğrenir.

3. Sınıf Matematik 4. Ünite – Zaman Ölçme: Öğrenciler zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

3. Sınıf Matematik 4. Ünite – Tartma: Öğrenciler nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçerek tartma problemlerini çözer.

3. Sınıf Matematik 5. Ünite – Geometri: Öğrenciler dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen, köşegen, ayrıt, yüz, koni vb tanımları öğrenir. Şekillerin kenar ve köşelerini öğrenir. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt
üzerine çizer. Nokta, doğru, ışın, doğru parçası, açı gibi tanımları öğrenir.

3. Sınıf Matematik 6. Ünite – Ölçme: Öğrenciler metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder. Metre ve santimetre problemlerini çözer. Nesnelerin çevrelerini belirler. Şekillerin alanlarını öğrenir. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 3. Sınıf Matematik konuları yukarıda listelenmiştir. 3. Sınıf Matematik Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 3. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 3. Sınıf Matematik Testleri sitemizde paylaşıldı. 3. Sınıf Tüm Matematik testlerini çözmek için TIKLA

3. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!