2021 TYT AYT Kimya Konuları PDF – YKS Müfredatı MEB

1.463

Bu yazımızda YKS 2021 TYT AYT Kimya Konuları MEB ve ÖSYM Kimya Müfredatından bahsedeceğiz. 2021 YKS Kimya konuları ve soru dağılımı PDF

2021 YKS Kimya konuları

2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için 2021 TYT AYT Kimya Konuları MEB ve ÖSYM müfredatına göre özenle hazırladığımız 2021 YKS Kimya konuları aşağıdadır. 2021 YKS kimya sınavında TYT’ de 7 soru, AYT’ de 13 soru sorulmaktadır. 2021 YKS Kimya konuları ve soru dağılımı güncellenerek sitemizde paylaşıldı. YKS kimya müfredatı ÖSYM kazanımlarına göre hazırlandı. Güvenle kullanabilirsiniz.

TYT MATEMATİK ONLİNE DERS

2021 TYT AYT Kimya Konuları PDF

9. SINIF KİMYA KONULARI

 • KİMYA BİLİMİ
  • Simyadan Kimyaya
 • ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik sistem
  • Elementlerin Sınıflandırılması
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • İyonik-Kovalent Bağ
 • MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ
 • Katılar-Sıvılar-Gazlar
 • DOĞA VE KİMYA
  • Su ve Hayat
  • Çevre Kimyası

10. SINIF KİMYA KONULARI

 • KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 • KARIŞIMLAR
  • Homojen ve Heterojen Karşımlar
  • Karışımların Sınıflandırılması
 • ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
 • KİMYA HER YERDE
  • Temizlik Maddeleri
  • Polimerler
  • Kozmetik Malzemeler
  • İlaçlar
  • Hazır Gıdalar
  • Yenilebilir Yağlar

11. SINIF KİMYA KONULARI

 • MODERN ATOM TEORİSİ
  • Atomun Kuantum Modeli
  • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  • Periyodik Özellikler
  • Yükseltgenme Basamakları
 • GAZLAR
  • Gazların Özellikleri
  • Gaz Yasaları
  • İdeal Gaz Yasası
  • Gazlarda Kinetik Teori
 • SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK
  • Çözücü-Çözünen Etkileşimleri
  • Derişim Birimleri
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
  • Tepkimelerde Isı Değişimi
  • Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası)
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
  • Tepkime Hızları
  • Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
  • Kimyasal Denge
  • Dengeyi Etkileyen Faktörler
  • Sulu Çözelti Dengeleri (Asitler ve Bazlar)
  • Sulu Çözelti Dengeleri (Çözünürlük Dengesi)

12. SINIF KİMYA KONULARI

 • KİMYA VE ELEKTRİK
  • İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar Ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon
 • KARBON KİMYASINA GİRİŞ
  • Anorganik Ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül Ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme–Molekül Geometrisi
 • ORGANİK BİLEŞİKLER
  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Esterler
  • Karboksilik Asitler
 • ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
  • Fosil Yakıtlar
  • Alternatif Enerji Kaynakları
  • Sürdürebilirlik
  • Nanoteknoloji

2021 TYT Kimya Soru Dağılımı

KONU VE SORU DAĞILIMI PDF İNDİR

KONULAR2018
TYT
2019
TYT
Kimyasal Bağlar1
Kimyasal Değişimler1
Karışım1
Hayatımız Kimya11
Kimya Kanunları1
Çözünürlük Kavramı1
Bileşikler2
Periyodik Tablo11
Atomun Yapısı1
Madde ve Özellikleri11
TOPLAM77
2021 TYT AYT Kimya Konuları

2021 AYT Kimya Soru Dağılımı

SORU VE KONU DAĞILIMI PDF İNDİR

KONULAR2018
AYT
2019
AYT
Modern Atom Teorisi1
Gazlar12
Sıvı Çözeltiler21
Kimyasal Tepkimelerde Enerji11
Kimyasal Tepkimelerde Hız11
Kimyasal Tepkimelerde Denge2
Kimya ve Elektrik (Elektrokimya)22
Karbon Kimyası 1
Organik Bileşikler42
Kimyasal Hesaplamalar1
Elementler Kimyası (Periyodik Sistem)1
TOPLAM1313
2021 TYT AYT Kimya Konuları
2021 YKS TYT AYT Konuları
2021 YKS TYT AYT Konuları

Bunları da incele!

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.