2021 TYT AYT Felsefe Konuları PDF – YKS Müfredatı MEB

1.005

Bu yazımızda YKS 2021 TYT AYT Felsefe Konuları MEB ve ÖSYM Felsefe Müfredatından bahsedeceğiz. 2021 YKS Felsefe konuları ve soru dağılımı PDF

2021 YKS Felsefe konuları

2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için 2021 TYT AYT Felsefe Konuları MEB ve ÖSYM müfredatına göre özenle hazırladığımız 2021 TYT Felsefe konuları aşağıdadır. 2021 YKS Felsefe sınavında TYT’ de 5 soru, AYT’ de toplam 12 soru sorulmaktadır. 2021 YKS felsefe konuları ve soru dağılımı güncellenerek sitemizde paylaşıldı. YKS Felsefe müfredatı ÖSYM kazanımlarına göre hazırlandı. Güvenle kullanabilirsiniz. 2021 TYT AYT Felsefe Konuları şunlardır.

TYT MATEMATİK ONLİNE DERS

2021 TYT AYT Felsefe Konuları PDF

FELSEFE BİLİMİNE GİRİŞ

FELSEFEYİ TANIMA VE DÜŞÜNME
Felsefenin Anlamı
Felsefi Düşünce / Felsefenin İnsan ve Topluma Etkisi
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları
Düşünme ve Dil / Felsefi Soru Oluşturma

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ
Varlık Felsefesi (Ontoloji)
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
Bilim Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi

MÖ.6. YÜZYIL – MS.2. YÜZYIL FELSEFESİ
Felsefenin Ortaya Çıkışı
Mö 6. Yüzyıl-Ms 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
İnsan Felsefesi
Sistematik Felsefe / Helenistik Felsefe

MS 2.YÜZYIL- MS. 15.YÜZYIL FELSEFESİ
MS 2.-15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
MS 2.-15. Yüzyıl Felsefeleri / Hristiyan Felsefesi
İslam Felsefesi
MS 2.-15. Yüzyıl Felsefesinde İnanç ve Akıl
MS 2.-15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri
MS 2.-15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları

15.-17. YÜZYIL FELSEFESİ
15.-17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
15.-17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
15.-17. Yüzyıl Felsefesinde Öne Çıkan Konular
15.-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri

18.-19. YÜZYIL FELSEFESİ
18.-19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
18.-19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
18.-19. Yüzyıl Felsefesinde Öne Çıkan Konular
18.-19. Yüzyıl Felsefesi Döneminde Dil ve Edebiyat

20.YÜZYIL FELSEFESİ
20.Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
20.Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri

2021 PSİKOLOJİ KONULARI

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
Psikolojinin Tanımı / Bilim Olma Süreci ve Ekoller
Psikolojinin Amaçları, Ölçütleri, Yöntem ve Teknikleri
Etik İlkeler, Psikolojinin Alt Dalları, Diğer Bilimlerle İlişkileri

PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
Davranışın Oluşumu ve Yaşam Boyu Gelişim
Duyumun Özellikleri / Uyarılma
Algı ve Özellikleri
Güdüler ve Duygular
Bilinç, Bilinçaltı, Dikkat ve Sosyal Etkiler

ÖĞRENME – DÜŞÜNME – BELLEK
Öğrenilmiş Davranış ve Öğrenme Türleri
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler ve Bellek
Düşünme, Dil, Problem Çözme ve Zeka

RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
Kişilik ve Ölçümü
Ruh Sağlığının Korunması

2021 SOSYOLOJİ KONULARI

SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye’de Sosyoloji

BİREY VE TOPLUM
Sosyalleşme, Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık
Değerler, Normlar ve Kontrol / Sapma / Hak ve Görev

TOPLUMSAL YAPI TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME
Toplumsal Yapı ve Unsurları
Toplumsal Etkileşim , Tabakalaşma ve Hareketlilik
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplumsal Bütünleşme ve Çözülme

TOPLUM VE KÜLTÜR – TOPLUMSAL KURUMLAR
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar (Aile, Eğitim, Din, Ekonomi, Siyaset)

2021 MANTIK KONULARI

MANTIĞA GİRİŞ
KLASİK MANTIK

Kavram ve Terim
Kavramlar Arası İlişkiler ve Tanım
Önermeler ve Önermeler Arası İlişkiler
Çıkarım ve Kıyas
MANTIK VE DİL
SEMBOLİK MANTIK

Sembolik Mantığa Geçiş ve Önermeler Mantığı
Doğruluk Çizelgesi ve Çözümleyici Çizelge
Niceleme Mantığı ve Yüklemler Mantığı

2021 TYT AYT Felsefe Konuları bu şekildedir. 2021 YKS Felsefe konularını ve soru dağılımını PDF olarak aşağıdan indirebilirsiniz.

2021 TYT Felsefe Konuları Soru Dağılımı

Konu ve Soru Dağılımını PDF indir

Konu Adı2018
TYT
2019
TYT
Felsefe’nin Alanı1
Bilgi Felsefesi21
Bilim Felsefesi1
Varlık Felsefesi1
Ahlak Felsefesi11
Din Felsefesi11
Toplam55
2021 TYT Felsefe Konuları

2021 AYT Felsefe Konuları Soru Dağılımı

AYT Felsefe grubu konularının soru dağılımı sonra eklenecektir. Soru dağılımı için gerekli incelemeler devam etmektedir. 2021 TYT AYT Felsefe Konuları ve soru dağılımı.

2021 YKS TYT AYT Konuları
2021 YKS TYT AYT Konuları

Bunları da incele!

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

error: Content is protected!