2. Sınıf MEB İngilizce Dersi Kazanımları ve Açıklamaları 2020 2021

0 604

2. Sınıf MEB İngilizce Dersi Kazanımları ve Açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz..

2. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

İngilizce öğrenmeye yeni başlayan çocukların yabancı dil öğrenmeyi sevmeleri ve bir yabancı dili öğrenirken kendilerine güvenerek dil öğreniminin zevkli bir süreç olduğunu benimsemeleri önemlidir.

2. Sınıf İngilizce Öğretim Programı, bu gereksinim üzerine kurulmuş olup programın esas hedefi öğrencilerde yabancı dil öğrenme sevgisini oluşturmaktır. 2’nci sınıfın temaları renkler, sayılar, sınıfta kullanılan eşyalar, hayvanlar, meyveler, vücut ve evin eşyaları ile ilgili temel sözcükleri içermektedir. Öğrencilerin bu temel sözcükleri öğrenmesinde İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurmaları hedeflenmektedir. Buna ilaveten selamlaşma, kendini tanıtma, eşyaları betimleme gibi temel günlük dil işlevleriyle öğrenilen sözcükleri kullanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin eğlenceli görsel ve işitsel araçlarla, zenginleştirilmiş oyun temelli etkinlikler aracılığıyla hedef dili öğrenmeleri beklenmektedir.

Bağlam olarak öğrencilerin yakın çevrelerini oluşturan sınıf, lunapark, ev ve okul gibi ortam ve mekânlar seçilmiştir. Bu Program’da, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı iletişimsel öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yanı sıra resimli sözlükler, şarkılar, masal ve çizgi film kahramanları, boyama ve kesme-yapıştırma gibi sanat ve oyun temelli etkinlikler yer almaktadır. Ayrıca on sözcüğü geçmeyen okuma ve yazma etkinlikleri, ders dışı faaliyetler olarak (ev ödevi, proje ve portfolyo çalışmaları vb.) kullanılmaktadır.

2. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımları

UNİT 1 WORDS

Telling people what we know
This’s/That’s a/an …
… ambulance/balloon/cake, etc.
ambulance (artist/aspirin)
balloon
cake (café/camp)
doctor (dance)
electrics (e-mail)
football (film)
gorilla (garage)
hotel
Internet
judo
kangaroo (kilo)
lemon (laptop)
microphone (market)
note
orchestra (office)
picnic (passport/plastic)
quiz
radio (restaurant)
sport (stop/stadium)
television (train)
university
vanilla (video)
wagon
yoghurt
zebra

UNİT 2 FRİENDS

Asking someone’s name
What’s your name?
—My name is John.
—I’m John.
—This is John.
—John.
Greeting and meeting people
Hi! Hello!
Good morning!
Good afternoon!
Good night!
Good bye!
Bye!
How are you?
—I’m fine. You?
—I’m okay, thank you.
How are you?
Great, thanks

UNİT 3 IN THE CLASSROOM

Expressing and responding to thanks
Thank you.
Thanks.
You are welcome.
Giving and responding to simple
instructions
Open/Close the window/the door.
Sit down.
Stand up.
Color the picture.
Cut the paper.
Draw a balloon.
Paint the ball.
Asking for clarification
Excuse me?
I’m sorry.
Excuse me.
Say that again, please.
Giving simple directions
Turn …
… left.
… right

UNİT 4 NUMBERS

Expressing quantity
How many … are there?
—four (pencils).
—five (schoolbags).
—seven (books).
Making simple inquiries
How old are you?
—I am 7.
—I am 7 years old.
Naming classroom objects
board, -s
book, -s
crayon, -s
desk, -s
notebook, -s
paper
pen, -s
pencil, -s
schoolbag, -s
scissors
table, -s
Naming numbers
Numbers from 1 to 10

UNİT 5 COLORS

Expressing likes and dislikes
I like red and blue.
I don’t like brown.
Making simple inquiries
What color is it?
—Green.
—It’s red.
Naming colors
black
blue
brown
green
orange
pink
purple
red
white
yellow
Expressing quantity
How many red crayons are there?
—Three.
—Three crayons.

UNİT 6 AT THE PLAYGROUND

Making simple inquiries
Do you dance?
—Yes!
—Yes, I do.
—No!
—No, I don’t.
Making simple suggestions
Let’s …
… dance.
… jump/skip (rope).
… play
chess
football/basketball/…
hide and seek
… run.
… sing.
… slide.
… walk

UNİT 7 BODY PARTS

Making simple inquiries
What is this?
—This is my finger.
—It’s my hand.
—This is my mouth.
—It’s my nose.
Talking about possessions
My/your finger
Telling someone what to do
Open/close your eyes.
Point to your head.
Raise your hand(s).
Show your knee (s).
Touch your toes.
ear, -s
eye, -s
finger, -s
hand, -s
head, -s
knee, -s
mouth, -s
nose, -s

UNİT 8 PETS

Making simple inquiries
Where is the cat?
The cat is…
Where are the birds?
The birds are…
Talking about locations of things
—The birds are …
… in the tree.
… on the car.
—The cat is…
…under the table.
bird, -s
cat, -s
dog, -s
rabbit, -s
turtle, -s

UNİT 9 FRUİT

Expressing likes and dislikes
—I like watermelon.
—I don’t like grapefruit.
Giving and responding to simple
instructions
Touch the melon.
Show the apples.
—Sure.
—Okay.
—Of course.
Telling someone what to do
Cut the peach.
Give the banana.
Eat the grapes.
Color the lemons.
apple,-s
banana, -s
grapefruit, -s
grape, -s
melon, -s
orange,-s
peach, -es
lemon, -s
watermelon, -s

UNİT 10 ANİMALS

Expressing abilities
I am a duck. I can swim.
I am a horse. I can run.
Monkeys can jump.
Elephants can run.
Fish can swim.
Birds can fly.
Expressing likes and dislikes
I like donkeys.
I don’t like spiders.
Making simple inquiries
Can you jump?
—Yes, I can.
—I can jump. Can birds fly?
—Yes.
—Yes. Birds can fly.
chicken, -s
cow, -s
donkey, -s
duck, -s
elephant, -s
goat, -s
horse, -s
lion, -s
monkey, -s
snake, -s
spider, -s

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!