12. Sınıf türk dili ve edebiyatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 34

2021 ve 2022 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve Müfredatı nelerdir? 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı 2021-2022. Lise 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders içerikleri ve detayları yazımızda.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve müfredatı belli oldu!. Lise 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı OLASILIK, FONKSİYONLAR, İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER gibi konulardan oluşmaktadır. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 1.Dönem

 • 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
 • 1. Ünite: Giriş
 • 2. Ünite: Hikaye
 • 3. Ünite: Şiir

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2.Dönem

 • 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
 • 4. Ünite: Roman
 • 5. Ünite: Tiyatro
 • 6. Ünite: Deneme
 • 7. Ünite: Söylev (Nutuk)

12. SINIF DERS KİTAPLARI

12. SINIF KONULARI MEB

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

12. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

 1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe
  arasındaki ilişki
 2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri
  arasındaki ilişki
 3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini
  etkileyen sebepler
 4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin
  önemli sözlükleri
  Edebî eserlerin bir düşünce akımını / felsefi
  anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde
  felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği
  üzerinde durulur.
  Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji,
  çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususların
  yazı ve konuşma dilini etkilediği belirtilir
  Öğrencilerden toplumsal
  değişim, teknoloji ve
  sosyal medyanın dili nasıl
  etkilediği hakkında bir yazı
  yazmaları istenir.
 5. 1960 sonrası dönemden dört
  hikâye örneği
 6. Küçürek (minimal) hikâye
  örnekleri
  Öğrencilerden inceledikleri
  hikâyelerde bulunan
  tekniklerden en az ikisini
  kullanarak bir hikâye
  yazmaları istenir.
  Öğrencilerden küçürek
  hikâye yazmaları istenir.
  Öğrencilerin yazdığı
  metinler çeşitli araç ve
  yöntemlerle (sınıf panosu,
  okul panosu, dergi, gazete,
  sosyal medya vb.) sergilenir.
 7. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç
  şiir örneği
 8. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960)
  toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği
 9. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir
  örneği
 10. Garip akımından iki şiir örneği
 11. İkinci Yeni’den iki şiir örneği
 12. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve
  metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden
  iki şiir örneği
 13. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir
  şiir örneği
 14. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek
 15. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir
  örneği
  Saf şiir örnekleri Necip Fazıl Kısakürek, Ziya
  Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet
  Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet
  Çelebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca,
  Sedat Umran gibi şairlerden seçilir.
  Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu şiir
  örneği Nazım Hikmet, Attilâ İlhan gibi şairlerden
  seçilir.
  Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiirler Arif
  Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Niyazi Yıldırım
  Gençosmanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi
  şairlerden seçilir.
 16. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik
  anlayışı öne çıkaran şiirler Sezai Karakoç, Cahit
  Zarifoğlu, Erdem Bayazıt gibi şairlerden seçilir.
  1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan
  şiirler İsmet Özel, Süreyya Berfe gibi şairlerden
  seçilir.
  Halk şiiri örnekleri (Âşık Veysel, Ali İzzet
  Özkan, Davut Sulari, Abdurrahim Karakoç, Âşık
  Daimi, Sefil Selimi, Şeref Taşlıova, Murat
  Çobanoğlu, Feymani gibi) 20. yüzyılın önde
  gelen halk şairlerinden seçilir.
  Şiirler incelenirken gerekirse dünya
  edebiyatından ilgili şiir örneklerine yer verilir.
 17. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından
  (1923-1950 arası) bir roman örneği
 18. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından
  (1950-1980 arası) iki roman örneği
 19. 1980 sonrası Türk edebiyatından bir
  roman örneği
 20. Türk dünyası edebiyatından bir roman
  örneği
 21. Dünya edebiyatından bir roman örneği
  Romanlar farklı anlayış ve akımlardan
  seçilmelidir.
  Dünya edebiyatına ait roman örneği 20.
  yüzyıldan seçilmelidir.
  Öğrencilerden
  inceledikleri romanlardan
  biri üzerine tanıtmadeğerlendirme yazısı
  yazmaları istenir.
  Öğrencilerin yazdığı
  yazılar çeşitli araç ve
  yöntemlerle (sınıf panosu,
  okul panosu, dergi, gazete,
  sosyal medya…) sergilenir.
 22. 1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç
  metin
  Seçilen metinler farklı anlayış ve
  akımlardan olmalıdır
  Öğrencilerden bir tiyatro
  metninin bir bölümünü
  veya tamamını özelliklerine
  dikkat ederek radyo
  tiyatrosuna dönüştürmeleri
  istenir
  Öğrencilerden istedikleri
  bir konuda deneme
  yazmaları istenir.
  Öğrencilerin yazdığı
  yazılar çeşitli araç ve
  yöntemlerle (sınıf panosu,
  okul panosu, dergi, gazete,
  sosyal medya…) sergilenir.
 23. Cumhuriyet Dönemi’nden iki söylev
  örneği
 24. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk
  edebiyatından bir söylev örneği
 25. İslamiyet etkisinde gelişen Türk
  edebiyatından bir söylev örneği
  İslamiyet’in kabulünden önceki söylev
  örneği Kök Türk Kitabeleri’nden seçilir.
  Söylev türünün dünya edebiyatındaki ilk
  ve önemli örneklerine değinilir.
  Öğrencilerden güncel bir
  konudan yola çıkarak bir
  söylev metni yazmaları
  istenir.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları yukarıda listelenmiştir. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 12. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri sitemizde paylaşıldı. 12. Sınıf Tüm Türk Dili ve Edebiyatı testlerini çözmek için TIKLA

12. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!