12. Sınıf Müzik Konuları Ve Müfredatı MEB (2022-2023)

0 501

2022 ve 2023 12. Sınıf Müzik Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 12. Sınıf Müzik konuları ve Müfredatı nelerdir? 12. Sınıf Müzik Müfredatı 2022-2023. Lise 12. Sınıf Müzik ders içerikleri ve detayları yazımızda.

12. Sınıf Müzik Konuları

2022 ve 2023 Eğitim Öğretim Yılı MEB 12. Sınıf Müzik konuları ve müfredatı belli oldu!. Lise 12. Sınıf Müzik Konuları ve Müfredatı Söyleme, Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık, Müzik kültürü gibi konulardan oluşmaktadır. 12. Sınıf Müzik dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2022 ve 2023 12.Sınıf Müzik Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

12. Sınıf Müzik Konuları 1.Dönem

  • 12. Sınıf Müzik Konuları
  • DİNLEME – SÖYLEME
  • MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

12. Sınıf Müzik Konuları 2.Dönem

  • 12. Sınıf Müzik Konuları
  • MÜZİKSEL YARATICILIK
  • MÜZİK KÜLTÜRÜ

12. SINIF DERS KİTAPLARI

12. SINIF KONULARI MEB

12. Sınıf Müzik Dersi Kazanımları

12. Sınıf Müzik Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

12. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12. SINIF ÖĞRENME ALANI, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
12.A. DİNLEME – SÖYLEME
12.A.1. İstiklâl Marşı’nı yönetir.
İstiklâl Marşı’nı yönetme çalışmalarında ses kayıtlarından yararlanılır.
12.A.2. Marşlarımızı anlamlarına uygun seslendirir.
a) Millî birliğimizin ve beraberliğimizin önemini vurgulayan marşlarımızdan (İzmir Marşı, Gençlik
Marşı ve Mehter marşları vb.) oluşan bir dağarcık hazırlanır.
b) Marşlarımızın sözlerine ve ezgilerine dikkat edilerek seslendirilmeleri sağlanır.
12.A.3. Dinlediği müzikleri türlerine göre ayırt eder.

a) Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden oluşan ses kayıtları dinletilerek bu müziklerin
hangi türe ait olabileceği hakkında öğrencilerin fikir yürütmeleri sağlanır.
b) İlerleyen üniteler ile ilgili olarak müzik arşivi güncellenir.
c) Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları,
nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri
vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak müzik arşivlerini geliştirmeleri sağlanır.
ç) İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği
hatırlatılır.

12.A.4. Müzik çalışmalarını sergiler.
a) Öğrenciler bilgisayarlı müzik kayıt teknolojilerini (nota yazım programları) kullanarak notaya
aldıkları müzik çalışmalarını, çalgı topluluğu veya koro üyelerine partisyon olarak dağıtarak eserlerini
yönetir ve seslendirirler.
b) Öğrencilere konser esnasında (eserlerini yönetirken, çalgılarını ve seslerini kullanırken) beden dilini
doğru kullanmanın, öz güven ve liderlik özelliklerine sahip olmanın gerekliliği vurgulanır.
c) Öğrencilerin dağarcıklarındaki şarkı, türkü ve marş gibi formlardan oluşan çalışmalarını, sınıf/okul
içinde arkadaşlarıyla paylaşmalarına yönelik etkinlikler düzenlemeleri sağlanır.
12.A.5. Türk müziğine ait makamsal eserleri seslendirir.

a) Kürdi, hüseyni ve nihavent makamlarında kuramsal ayrıntıya girilmeden makamlarla ilgili dinleme,
söyleme ve makamsal etkiyi hissetme çalışmaları yapılır.
b) Kürdi, hüseyni ve nihavent makamlarında bestelenmiş seçkin eserler dinletilir ve eserlerin
seslendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanır.
c) Farklı bölgelere ait eserlere (türkü, şarkı) yer verilir.
ç) İlgili her makam Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örneklendirilir.
d) Dinî müzik örneklerinden oluşan eserler seslendirir. Ezanların vakitlere göre Türk müziği
makamlarında (saba, rast, hicaz, segâh, uşşak) okunduğu vurgulanır.

12.B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
12.B.1. Türk müziğinin makamsal yapısını tanır.
a) Türk müziği ses sistemi ve notasyonuna yönelik aşağıda istenilen tüm çalışmalar hem Türk halk
müziğini hem de Türk sanat müziğini kapsamalıdır.
b) Kürdi, hüseyni ve nihavent makamlarında kullanılan ses değiştirici işaretleri tanımaya yönelik
çalışmalar yapılır.
c) Kürdi, hüseyni ve nihavent makamlarını dizi, durak, güçlü, seyir, donanım vb. özellikler bakımından
tanır.
12.B.2. Yatay ve dikey sekizli aralığı tanır.

a) Aralığın özelliği tanıtılır.
b) Aralık ile ilgili işitme ve seslendirme çalışmaları yapılır.
c) Aralıklar ile ilgili etkinlikler sadece öğrencilerin işitme duyularını güçlendirmeye (potansiyeline
ulaştırmaya) ve sesleri ayırt etme yetilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmalı ve
oyunlaştırılarak verilmelidir. Öğrenciler aralıklarla ilgili kuramsal olarak sorumlu tutulmamalıdır.
12.B.3. Aksak usulleri/ölçüleri tanır.
a) 9/8’lik aksak ölçünün ritmik yapısı açıklanır ve bu ölçünün vuruşları ve usul darpları gösterilir.
b) Türk müziğinde kullanılan 10/8’lik ve 12/8’lik usuller tanıtılır ve ilgili örnekler dinletilir.

C. MÜZİKSEL YARATICILIK
12.C.1. Kendi ritim kalıbını oluşturur.
Öğrenciden ritim cümlesi oluşturması istenir.
12.C.2. Kendi ezgisini oluşturur.
Öğrenciden ezgi cümlesi oluşturması istenir.
12.C.3. Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.
a) Öğrencilerin kendi müzik çalışmalarını (beste, düzenleme vb.), bilgisayarlı müzik kayıt
teknolojilerini kullanarak kayıt altına almaları sağlanır. Örneğin öğrenciler bireysel olarak veya grup
oluşturarak, eser ve çalışmalarını, nota yazım programları ile notaya alma; müzik ve ses düzenleme
programları ile de kaydetme ve düzenleme etkinlikleri yaparlar.
b) İnternet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği
hatırlatılır.

12.D. MÜZİK KÜLTÜRÜ
12.D.1. Türk müziği eserlerini dinleyerek dağarcık oluşturur.
a) Öğrencilerin yurdumuzun farklı yörelerine ait müzikleri araştırmaları ve buldukları örneklerden
oluşan bir dinleti düzenlemeleri sağlanır.
b) Farklı kültürlere saygı duymanın gerekliliği vurgulanır.
c) Öğrencilerin müzik alanı ile ilgili edindikleri veya ürettikleri her türlü çalışmayı (eser ses kayıtları,
nota yazıları vb.) sınıflandırıp çeşitli bilişim teknolojisi gereçlerinin (bilgisayar, çeşitli bellek birimleri
vb.) desteğiyle gerek yazılı gerek sayısal (dijital) veri olarak bir müzik arşivi oluşturmaları sağlanır.

ç) Müzik arşivi için önerilen sanatçılar ve eserleri: Dede Efendi (Rast Kâr-ı Nâtık), Itrî (Neva Kâr, Segâh
Tekbir, Salât-ı Ümmiye), Hüseyin Fahreddin Dede (Acemaşiran Mevlevî Âyini), Münir Nurettin
Selçuk (Aziz İstanbul), Mehmet Reşat Aysu (Kürdilihicazkâr Saz Semai), Tanburi Cemil Bey (Muhayyer
Saz Semai), Muharrem Ertaş (Gine Göç Eyledi Avşar Elleri), Neşet Ertaş (Neredesin Sen), Davut Sulari
(Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne), Ali Ekber Çiçek (Haydar), Talip Özkan (Yağar Yağmur Yer Yaş Olur),
Hisarlı Ahmet (Elif Dedim Be Dedim), Mehmet Erenler (Söğüdün Erenleri), Özay Gönlüm (Duman da
Vardır Şu Dağların Başında).

12.D.2. Çoksesli Türk müziği ve Klasik Batı müziğinden seçkin eserler dinler.
a) Farklı müzik biçimlerinden (konçerto, senfoni, opera, oratoryo, bale, süit, lied vb.) seçkin örnekler
dinletilir.
b) A. Vivaldi’nin “Mevsimler Konçertosu”, W. A. Mozart’ın “40. Senfoni”, G. Bizet’nin “Carmen
Operası”, U. C. Erkin’in “Köçekçe Süiti”, A. A. Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu” vb. eserler örnek
verilir.
c) Batı müziğinin tür ve biçimleri hatırlatılır.

12.D.3. Cumhuriyet Dönemi bestecilerinin eserleriyle Türk müziğine katkılarını yorumlar.
Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ekrem
Zeki Ün, Osman Zeki Üngör, Halil Bedî Yönetken, Ferit Tüzün, Muammer Sun, Saip Egüz, Nevit Kodallı,
İlhan Usmanbaş, İlhan Baran, Kemal İlerici, Bülent Arel gibi besteciler hakkında bilgi verilir.
12.D.4. Ülkemizdeki Batı müziği yorumcularına örnekler verir.
Ülkemizdeki Batı müziği yorumcularından Leyla Gencer, Ayhan Baran, Suna Korad, Vedat Kosal gibi
önemli sanatçılar sesli ve görüntülü kayıtlardan (konser, resim, afiş, fotoğraf, video, ses kaydı vb.)
yararlanılarak tanıtılır.

12.D.5. 20. yüzyıldan günümüze Türk müziğinin genel özelliklerini açıklar.
a) 20. yüzyıldan günümüze Türk müziğine ilişkin araştırma yapılarak elde edilen bilgilerin sınıfta
paylaşılması sağlanır.
b) 20. yüzyıldan günümüze önemli müzik şahsiyetlerinden, Tanburi Cemil Bey, Hüseyin Sadettin Arel,
Münir Nurettin Selçuk, Lavtacı Andon, Refik Fersan, Şerif Muhittin Targan, Yorgo Bacanos, Mükerrem
Kemertaş, Bayram Aracı, Zekeriya Bozdağ, Raci Alkır, Ahmet Gazi Ayhan, Neşet Ertaş gibi kişiliklerin
Türk müzik tarihindeki yeri ve önemi vurgulanır.
c) 20. yüzyıldan günümüze bestecilerin eserlerinden örnekler tanır.
ç) 20. yüzyıldan günümüze Türk müziği sesli ve görüntülü kayıtlardan (fotoğraf, resim, video, ses
kaydı vb.) yararlanılarak tanıtılır.

12.D.6. Türk müziği besteci ve yorumcularını tanır.
a) Türk sanat müziği besteci ve yorumcularından Hafız Burhan, Hafız Sami Efendi, Kâni Karaca, Bekir
Sıtkı Sezgin, Cinuçen Tanrıkorur, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Selahaddin Pınar, Selahattin İçli, Zeki
Müren, Ziya Taşkent gibi önemli sanatçılar ve eserleri sesli, görüntülü kayıtlardan (konser, resim, afiş,
fotoğraf, video, ses kaydı vb.) yararlanılarak tanıtılır.
b) Türk halk müziği besteci ve yorumcularından Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Özay Gönlüm, Hacı
Taşan, Muharrem Ertaş, Ali Ersan gibi önemli sanatçılar ve eserleri sesli, görüntülü kayıtlardan
(konser, resim, afiş, fotoğraf, video, ses kaydı vb.) yararlanılarak tanıtılır.

12.D.7. Önde gelen orkestra-koro şefleri ve çalışmaları ile ilgili örnekler sergiler.
Önde gelen Türk ve yabancı orkestra-koro şeflerinden Rıza Rit, Mesut Cemil, Muzaffer Sarısözen,
Yücel Paşmakçı, Adnan Ataman, Hikmet Şimşek, Gustavo Dudamel, Claudio Abbado, Herbert Von
Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta ve diğer belli başlı şeflerin yönettikleri orkestraların görüntü
ve ses kayıtlarından yararlanılarak tanıtılır.
12.D.8. Dünyanın değişik bölgelerindeki halk müziği çalgılarını Türk müziği çalgılarıyla ilişkilendirir.
Tulum-gayda, ut-lavta, kanun-santur vb. çalgıların benzerlikleri vurgulanır.
12.D.9. Türk halk müziği formlarını ayırt eder.
Kırık hava, uzun hava ve karma hava formları tanıtılır.
12.D.10. Türk halk müziği türlerini ayırt eder.
Bozlak, barak, maya, hoyrat, gazel, gurbet havası, zeybek, mengi, bengi, karşılama, horon, halay gibi
türler tanıtılır.

12. Sınıf Müzik Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 12. Sınıf Müzik konuları yukarıda listelenmiştir. 12. Sınıf Müzik Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 12. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 12. Sınıf Müzik Testleri sitemizde paylaşıldı. 12. Sınıf Tüm Müzik testlerini çözmek için TIKLA

12. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!