11. Sınıf Türk dili ve edebiyatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

0 117

2021 ve 2022 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı MEB. Lise 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve Müfredatı nelerdir? 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı 2021-2022. Lise 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders içerikleri ve detayları yazımızda.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2021 ve 2022 Eğitim Öğretim Yılı MEB 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve müfredatı belli oldu!. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde işlenecek konular iki dönem halinde aşağıda paylaşıldı. 2021 ve 2022 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı şu şekildedir;

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 1.Dönem

 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
 • 1. Ünite: Giriş
 • 2. Ünite: Hikaye
 • 3. Ünite: Şiir
 • 4. Ünite: Makale

TYT AYT TESTLERİ ÇÖZ

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2.Dönem

 • 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
 • 5. Ünite: Sohbet ve Fıkra
 • 6. Ünite: Roman
 • 7. Ünite: Tiyatro
 • 8. Ünite: Eleştiri
 • 9. Ünite: Mülakat/Röportaj
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları Ve Müfredatı MEB (2021-2022)

11. SINIF DERS KİTAPLARI

11. SINIF KONULARI MEB

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Kazanımları aşağıdadır.

11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

 1. Edebiyat ve toplum ilişkisi
  • Edebiyatın toplum sorunlarını dile
  getirdiği, bunu yaparken toplumsal değişime
  etkide bulunduğu üzerinde durulur.
 2. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
  • Edebî eserlerin belli bir sanat anlayışı
  doğrultusunda yazıldığı, eserler toplamının
  da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturduğu
  üzerinde durulur. Batı’da ve Türk
  edebiyatında oluşan sanat akımlarına
  metinler bağlamında kısaca değinilir.
  • Öğrencilerin, okuduğu
  metinlerden hareketle
  edebiyat ve toplum ilişkisi
  üzerine kısa bir yazı
  yazması sağlanır
 3. Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940)
  yazılmış iki hikâye örneği
 4. Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960)
  yazılmış üç hikâye örneği
  1923-1940 döneminden seçilecek
  metinlerin biri olay hikâyesi, bir diğeri de
  durum hikâyesi olmalıdır.
  1940-1960 döneminden alınan metinler
  farklı eğilimleri temsil eden (bireyin iç
  dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi,
  millî-dinî duyarlılıkları yansıtan, modernist)
  hikâyelerden seçilir.
  Öğrencilerden
  inceledikleri hikâyelerden
  birinin özelliklerine (bireyin
  iç dünyasını esas alan,
  toplumcu gerçekçi, millîdinî duyarlılıkları yansıtan,
  modernist) uygun olarak
  bir hikâye yazmaları istenir.
 5. Tanzimat Dönemi’nden iki şiir örneği
 6. Servetifünun Dönemi’nden iki şiir örneği
 7. Saf Şiir anlayışından iki şiir örneği
 8. Millî Edebiyat Dönemi’nden iki şiir örneği
 9. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle
  yazılmış bir şiir örneği
 10. Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği
  Servetifünun Dönemi şiirleri incelenirken
  Fecriati’den tema ve dil kullanımı
  bağlamında kısaca bahsedilir.
  Millî Edebiyat Dönemi’nin bağımsız
  isimlerinden Mehmet Âkif Ersoy’un bir şiiri
  değerlendirilir, “manzum hikâye” kavramı
  açıklanır.
  Türk dünyasından alınacak şiirler Bahtiyar
  Vahapzade ve Şehriyar gibi şairlerden seçilir.
  Öğrencilerin
  inceledikleri şiirlerden
  birinin özelliklerine
  uygun şiir yazmaları
  sağlanır.
 11. Fen bilimleri ve sosyal bilimler
  alanlarında yazılmış birer bilimsel makale
  örneği
 12. Edebî bir makale örneği
  • Öğrencilere makale türü
  ile ilgili öğrendiklerinden
  hareketle araştırmaya
  dayalı bir metin yazma
  çalışması yaptırılır.
  •Araştırmaya dayalı
  metinlerin yazımında
  kütüphanede ve Genel
  Ağ’da kaynak taramasının
  nasıl yapıldığı ve
  sınırlandırıldığı örneklerle
  gösterilir. Öğrencilerden
  Genel Ağ’da yaptıkları
  araştırmaları bilişim
  teknolojilerini kullanarak iş
  birlikli bir rapor hâline
  getirmeleri istenir.
  •Farklı kaynaklardaki
  bilgilerin bir metinde nasıl
  terkip edileceği örneklerle
  açıklanır.
  •Metin içinde ve sonunda
  bilimsel kaynak
  göstermeye ilişkin temel
  ilkeler örneklerle açıklanır.
 13. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir
  sohbet örneği
 14. Cumhuriyet Dönemi’nden bir sohbet
  örneği
 15. Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra
  örneği
 16. Cumhuriyet Dönemi’nden bir fıkra
  örneği
  Öğrencilerin türün
  özelliklerine uygun güncel
  bir konuda sohbet veya
  fıkra yazmaları sağlanır.
 17. Cumhuriyet Dönemi’nden 1923-1950
  arası iki roman örneği
 18. 1950-1980 arası dönemden iki roman
  örneği
 19. Dünya edebiyatından bir roman
  örneği
  Dünya edebiyatı roman örneği 20.
  yüzyıldan seçilmelidir.
  Öğrencilerden ders
  kapsamında okudukları roman
  üzerine bir inceleme ve
  değerlendirme yazısı
  oluşturmaları istenir.
 20. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-
  1950 arası) iki tiyatro örneği
 21. Cumhuriyet Dönemi’nden (1950-
  1980 arası) bir tiyatro örneği
 22. Dünya edebiyatından bir tiyatro
  örneği
  Öğrencilerden tiyatro
  salonunda veya medya
  ortamında seyrettikleri bir
  tiyatro üzerine inceleme /
  değerlendirme yazısı
  yazmaları istenir.
 23. Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri
  örneği
 24. Cumhuriyet öncesi dönemden bir
  eleştiri örneği
  Öğrencilerden
  okudukları bir roman,
  hikâye veya şiirle ilgili
  eleştiri yazmaları istenir.
  Öğrencilerin yazdığı
  eleştiriler sınıfta
  değerlendirilir.
 25. Cumhuriyet öncesi dönemden bir
  mülakat örneği
 26. Cumhuriyet Dönemi’nden bir mülakat
  örneği
 27. Cumhuriyet Dönemi’nden bir röportaj
  örneği
  Mülakat metinleri edebiyat ve
  sanat alanıyla ilgili olmalıdır.
  Örnek metinlerden hareketle
  mülakat ve röportajın farklarına değinilir.
  Öğrencilerden bir
  mülakat hazırlamaları
  istenir.
  Öğrencilerden, yaptıkları
  mülakatı gerekli
  düzenlemeleri yaparak
  yazıya aktarmaları istenir.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı MEB (2021-2022). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyumlu olarak hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları yukarıda listelenmiştir. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları tüm yıl boyunca işlenmektedir. Konulara ait testleri ve 11. Sınıf PDF ders kitaplarını sitemizde bulabilirsiniz. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri sitemizde paylaşıldı. 11. Sınıf Tüm Türk Dili ve Edebiyatı testlerini çözmek için TIKLA

11. SINIF TEKRAR TESTLERİ

TYT AYT DENEME SINAVLARI PDF

Bunlara da Bakabilirsiniz!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected!